Παρακολούθηση
Yu Zhou
Yu Zhou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mails.tsinghua.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Flow event telemetry on programmable data plane
Y Zhou, C Sun, HH Liu, R Miao, S Bai, B Li, Z Zheng, L Zhu, Z Shen, Y Xi, ...
Proceedings of the Annual conference of the ACM Special Interest Group on …, 2020
1072020
Lyra: A cross-platform language and compiler for data plane programming on heterogeneous asics
J Gao, E Zhai, HH Liu, R Miao, Y Zhou, B Tian, C Sun, D Cai, M Zhang, ...
Proceedings of the Annual conference of the ACM Special Interest Group on …, 2020
822020
Hyperv: A high performance hypervisor for virtualization of the programmable data plane
C Zhang, J Bi, Y Zhou, AB Dogar, J Wu
2017 26th International Conference on Computer Communication and Networks …, 2017
812017
HyperVDP: High-performance virtualization of the programmable data plane
C Zhang, J Bi, Y Zhou, J Wu
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 37 (3), 556-569, 2019
502019
Netvision: Towards network telemetry as a service
Z Liu, J Bi, Y Zhou, Y Wang, Y Lin
2018 IEEE 26th International Conference on Network Protocols (ICNP), 247-248, 2018
472018
Netview: Towards on-demand network-wide telemetry in the data center
Y Lin, Y Zhou, Z Liu, K Liu, Y Wang, M Xu, J Bi, Y Liu, J Wu
Computer Networks 180, 107386, 2020
422020
Sketchint: Empowering int with towersketch for per-flow per-switch measurement
K Yang, S Long, Q Shi, Y Li, Z Liu, Y Wu, T Yang, Z Jia
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2023
342023
Newton: Intent-driven network traffic monitoring
Y Zhou, D Zhang, K Gao, C Sun, J Cao, Y Wang, M Xu, J Wu
Proceedings of the 16th International Conference on emerging Networking …, 2020
342020
Aquila: a practically usable verification system for production-scale programmable data planes
B Tian, J Gao, M Liu, E Zhai, Y Chen, Y Zhou, L Dai, F Yan, M Ma, M Tang, ...
Proceedings of the 2021 ACM SIGCOMM 2021 Conference, 17-32, 2021
332021
Clickp4: Towards modular programming of p4
Y Zhou, J Bi
Proceedings of the SIGCOMM Posters and Demos, 100-102, 2017
302017
Mpvisor: A modular programmable data plane hypervisor
C Zhang, J Bi, Y Zhou, AB Dogar, J Wu
Proceedings of the Symposium on SDN Research, 179-180, 2017
292017
Source address validation in software defined networks
B Liu, J Bi, Y Zhou
Proceedings of the 2016 ACM SIGCOMM Conference, 595-596, 2016
292016
Hypersight: Towards scalable, high-coverage, and dynamic network monitoring queries
Y Zhou, J Bi, T Yang, K Gao, J Cao, D Zhang, Y Wang, C Zhang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 38 (6), 1147-1160, 2020
242020
Hypertester: high-performance network testing driven by programmable switches
Y Zhou, Z Xi, D Zhang, Y Wang, J Wang, M Xu, J Wu
Proceedings of the 15th International Conference on Emerging Networking …, 2019
232019
In-band network function telemetry
J Liang, J Bi, Y Zhou, C Zhang
Proceedings of the ACM SIGCOMM 2018 Conference on Posters and Demos, 42-44, 2018
222018
KeySight: Troubleshooting programmable switches via scalable high-coverage behavior tracking
Y Zhou, J Bi, T Yang, K Gao, C Zhang, J Cao, Y Wang
2018 IEEE 26th International Conference on Network Protocols (ICNP), 291-301, 2018
172018
Cofilter: A high-performance switch-assisted stateful packet filter
J Cao, J Bi, Y Zhou, C Zhang
Proceedings of the ACM SIGCOMM 2018 Conference on Posters and Demos, 9-11, 2018
152018
NS4: Enabling programmable data plane simulation
J Bai, J Bi, P Kuang, C Fan, Y Zhou, C Zhang
Proceedings of the Symposium on SDN Research, 1-7, 2018
152018
P4DB: On-the-fly debugging of the programmable data plane
C Zhang, J Bi, Y Zhou, J Wu, B Liu, Z Li, AB Dogar, Y Wang
2017 IEEE 25th International Conference on Network Protocols (ICNP), 1-10, 2017
152017
P4Tester: Efficient runtime rule fault detection for programmable data planes
Y Zhou, J Bi, Y Lin, Y Wang, D Zhang, Z Xi, J Cao, C Sun
Proceedings of the International Symposium on Quality of Service, 1-10, 2019
142019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20