Παρακολούθηση
Ying-Chang Liang
Ying-Chang Liang
IEEE Fellow & Highly Cited Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sensing-throughput tradeoff for cognitive radio networks
YC Liang, Y Zeng, ECY Peh, AT Hoang
Wireless Communications, IEEE Transactions on 7 (4), 1326-1337, 2008
36312008
Federated Learning in Mobile Edge Networks: A Comprehensive Survey
WYB Lim, NC Luong, DT Hoang, Y Jiao, YC Liang, Q Yang, D Niyato, ...
arXiv preprint arXiv:1909.11875, 2019
18062019
Applications of Deep Reinforcement Learning in Communications and Networking: A Survey
NC Luong, DT Hoang, S Gong, D Niyato, P Wang, YC Liang, DI Kim
IEEE Communications Surveys & Tutorials 21 (4), 3133-3174, 2019
15982019
Eigenvalue-based spectrum sensing algorithms for cognitive radio
Y Zeng, YC Liang
Communications, IEEE Transactions on 57 (6), 1784-1793, 2009
15492009
Cognitive radio networking and communications: An overview
YC Liang, KC Chen, GY Li, P Mahonen
Vehicular Technology, IEEE Transactions on 60 (7), 3386-3407, 2011
12632011
Exploiting multi-antennas for opportunistic spectrum sharing in cognitive radio networks
R Zhang, YC Liang
Selected Topics in Signal Processing, IEEE Journal of 2 (1), 88-102, 2008
9542008
A review on spectrum sensing for cognitive radio: challenges and solutions. EURASIP J. on Adv
Y Zeng, YC Liang, AT Hoang, R Zhang
Signal Process 381465, 2010
9382010
A review on spectrum sensing for cognitive radio: challenges and solutions
Y Zeng, YC Liang, AT Hoang, R Zhang
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2010, 2, 2010
9372010
Towards Smart Wireless Communications via Intelligent Reflecting Surfaces: A Contemporary Survey
S Gong, X Lu, DT Hoang, D Niyato, L Shu, DI Kim, YC Liang
IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2020
7952020
Spectrum-sensing algorithms for cognitive radio based on statistical covariances
Y Zeng, YC Liang
Vehicular Technology, IEEE Transactions on 58 (4), 1804-1815, 2009
7912009
Optimization for cooperative sensing in cognitive radio networks
E Peh, YC Liang
Wireless Communications and Networking Conference, 2007. WCNC 2007. IEEE, 27-32, 2007
7402007
Optimal power allocation for fading channels in cognitive radio networks: Ergodic capacity and outage capacity
X Kang, YC Liang, A Nallanathan, K Garg, R Zhang
Wireless Communications, IEEE Transactions on 8 (2), 940-950, 2009
7072009
Weighted Sum-Rate Maximization for Reconfigurable Intelligent Surface Aided Wireless Networks
H Guo, YC Liang, J Chen, EG Larsson
IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020
6992020
Optimal beamforming for two-way multi-antenna relay channel with analogue network coding
R Zhang, YC Liang, CC Chai, S Cui
Selected Areas in Communications, IEEE Journal on 27 (5), 699-712, 2009
6632009
Optimization of cooperative sensing in cognitive radio networks: a sensing-throughput tradeoff view
ECY Peh, YC Liang, YL Guan, Y Zeng
Vehicular Technology, IEEE Transactions on 58 (9), 5294-5299, 2009
6242009
Optimization of cooperative sensing in cognitive radio networks: A sensing-throughput tradeoff view
E CHU YEOW PEH, YC LIANG, YL GUAN, Z YONGHONG
IEEE transactions on vehicular technology 58 (9), 5294-5299, 2009
6242009
Spectrum survey in Singapore: Occupancy measurements and analyses
MH Islam, CL Koh, SW Oh, X Qing, YY Lai, C Wang, YC Liang, BE Toh, ...
Cognitive Radio Oriented Wireless Networks and Communications, 2008 …, 2008
6022008
Vision, Requirements, and Technology Trend of 6G: How to Tackle the Challenges of System Coverage, Capacity, User Data-Rate and Movement Speed
S Chen, YC Liang, S Sun, S Kang, W Cheng, M Peng
arXiv preprint arXiv:2002.04929, 2020
5872020
Reconfigurable Intelligent Surface Assisted UAV Communication: Joint Trajectory Design and Passive Beamforming
S Li, B Duo, X Yuan, YC Liang, M Di Renzo
IEEE Wireless Communications Letters, 2020
5232020
Joint beamforming and power allocation for multiple access channels in cognitive radio networks
L Zhang, YC Liang, Y Xin
Selected Areas in Communications, IEEE Journal on 26 (1), 38-51, 2008
4902008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20