Παρακολούθηση
Henri Prade
Henri Prade
CNRS, France and University of New South Wales
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα TheMagicLab.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fuzzy sets and systems: theory and applications
D Dubois, H Prade
Academic Press, Access Online via Elsevier, 1980
124301980
Possibility theory: an approach to computerized processing of uncertainty
D Dubois, H Prade
Springer Science & Business Media, 2012
66962012
Operations on fuzzy numbers
D Dubois, H Prade
International Journal of systems science 9 (6), 613-626, 1978
37561978
Rough fuzzy sets and fuzzy rough sets
D Dubois, H Prade
International Journal of General System 17 (2-3), 191-209, 1990
33821990
Classification of flexible manufacturing systems
KES Jim Browne, Didier Dubois, Keith Rathmill, Suresh P Sethi
The FMS magazine 2 (2), 114-117, 1984
1492*1984
Ranking fuzzy numbers in the setting of possibility theory
D Dubois, H Prade
Information sciences 30 (3), 183-224, 1983
13561983
Didier Dubois A review of fuzzy set aggregation connectives
HP Didier Dubois
Information sciences 36 (1-2), 85-121, 1985
12911985
Fuzzy sets in approximate reasoning, Part 1: Inference with possibility distributions
D Dubois, H Prade
Fuzzy sets and systems 40 (1), 143-202, 1991
12391991
Towards fuzzy differential calculus part 1: Integration of fuzzy mappings*
D Dubois, H Prade
Fuzzy sets and Systems, 1982
1132*1982
Fundamentals of fuzzy sets
D Dubois, H Prade
Springer Science & Business Media, 2012
11282012
Théorie des possibilités: Applications à la représentation des connaissances en informatique (Méthode+ programmes)
D Dubois, H Prade
Masson, 1985
10811985
Representation and combination of uncertainty with belief functions and possibility measures
D Dubois, H Prade
Computational intelligence 4 (3), 244-264, 1988
10701988
The mean value of a fuzzy number
D Dubois, H Prade
Fuzzy sets and systems 24 (3), 279-300, 1987
10451987
Possibilistic logic
D Dubois, J Lang, H Prade
Handbook of logic in artificial intelligence and logic programming (vol. 3 …, 1994
10431994
Putting rough sets and fuzzy sets together
D Dubois, H Prade
Intelligent decision support: Handbook of applications and advances of the …, 1992
7601992
Probability-possibility transformations, triangular fuzzy sets, and probabilistic inequalities
D Dubois, L Foulloy, G Mauris, H Prade
Reliable computing 10 (4), 273-297, 2004
7532004
Fuzzy numbers: an overview
D Dubois, H Prade
Readings in Fuzzy Sets for Intelligent Systems, 112-148, 1993
7411993
Generalizing database relational algebra for the treatment of incomplete or uncertain information and vague queries
H Prade, C Testemale
Information sciences 34 (2), 115-143, 1984
7191984
Fuzzy real algebra: some results
D Dubois, H Prade
Fuzzy sets and systems 2 (4), 327-348, 1979
6991979
The three semantics of fuzzy sets
D Dubois, H Prade
Fuzzy sets and systems 90 (2), 141-150, 1997
6981997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20