Παρακολούθηση
Valentina Ciriello
Valentina Ciriello
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibo.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Polynomial chaos expansion for global sensitivity analysis applied to a model of radionuclide migration in a randomly heterogeneous aquifer
V Ciriello, V Di Federico, M Riva, F Cadini, J De Sanctis, E Zio, ...
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 27, 945-954, 2013
872013
Saltwater Intrusion in Coastal Aquifers: A Primary Case Study along the Adriatic Coast Investigated within a Probabilistic Framework
G Felisa, V Ciriello, V Di Federico
Water 5 (4), 1830-1847, 2013
782013
Gravity-driven flow of Herschel–Bulkley fluid in a fracture and in a 2D porous medium
V Di Federico, S Longo, SE King, L Chiapponi, D Petrolo, V Ciriello
Journal of Fluid Mechanics 821, 59-84, 2017
502017
Radial gravity currents in vertically graded porous media: Theory and experiments for Newtonian and power-law fluids
V Di Federico, S Longo, L Chiapponi, R Archetti, V Ciriello
Advances in Water Resources 70, 65-76, 2014
492014
Porous gravity currents: A survey to determine the joint influence of fluid rheology and variations of medium properties
V Ciriello, S Longo, L Chiapponi, V Di Federico
Advances in Water Resources 92, 105-115, 2016
442016
On the axisymmetric spreading of non-Newtonian power-law gravity currents of time-dependent volume: an experimental and theoretical investigation focused on the inference of …
S Longo, V Di Federico, R Archetti, L Chiapponi, V Ciriello, M Ungarish
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 201, 69-79, 2013
442013
Comparative analysis of formulations for conservative transport in porous media through sensitivity‐based parameter calibration
V Ciriello, A Guadagnini, V Di Federico, Y Edery, B Berkowitz
Water Resources Research 49 (9), 5206-5220, 2013
352013
Similarity solutions for flow of non-Newtonian fluids in porous media revisited under parameter uncertainty
V Ciriello, V Di Federico
Advances in Water Resources 43, 38-51, 2012
342012
Evaluation of Reliability Indicators for WDNs with Demand-Driven and Pressure-Driven Models
T Liserra, M Maglionico, V Ciriello, V Di Federico
Water Resources Management 28, 1201-1217, 2014
322014
Combined effect of rheology and confining boundaries on spreading of gravity currents in porous media
S Longo, V Ciriello, L Chiapponi, V Di Federico
Advances in Water Resources 79, 140-152, 2015
312015
Impact of Hydrogeological Uncertainty on Estimation of Environmental Risks Posed by Hydrocarbon Transportation Networks
V Ciriello, I Lauriola, S Bonvicini, V Cozzani, V Di Federico, ...
Water Resources Research, 2017
302017
Distribution‐based global sensitivity analysis in hydrology
V Ciriello, I Lauriola, DM Tartakovsky
Water Resources Research, 2019
272019
Multimodel framework for characterization of transport in porous media
V Ciriello, Y Edery, A Guadagnini, B Berkowitz
Water Resources Research 51 (5), 3384-3402, 2015
262015
Temperature fields induced by geothermal devices
V Ciriello, M Bottarelli, V Di Federico, DM Tartakovsky
Energy 93, 1896-1903, 2015
232015
Effect of variable permeability on the propagation of thin gravity currents in porous media
V Ciriello, V Di Federico, R Archetti, S Longo
International Journal of Non-Linear Mechanics 57, 168-175, 2013
232013
On shear thinning fluid flow induced by continuous mass injection in porous media with variable conductivity
V Ciriello, S Longo, V Di Federico
Mechanics Research Communications 52, 101-107, 2013
202013
Green Smart Technology for Water (GST4Water): Life Cycle Analysis of Urban Water Consumption
A Bonoli, E Di Fusco, S Zanni, I Lauriola, V Ciriello, V Di Federico
Water 11 (2), 389, 2019
192019
Thermal instability of a power-law fluid flowing in a horizontal porous layer with an open boundary: a two-dimensional analysis
M Celli, A Barletta, S Longo, L Chiapponi, V Ciriello, V Di Federico, ...
Transport in Porous Media 118, 449-471, 2017
192017
Non‐Newtonian backflow in an elastic fracture
L Chiapponi, V Ciriello, S Longo, V Di Federico
Water Resources Research 55 (12), 10144-10158, 2019
182019
Generalized solution for 1-D non-Newtonian flow in a porous domain due to an instantaneous mass injection
V Di Federico, V Ciriello
AGU Fall Meeting Abstracts 2011, H23C-1282, 2011
122011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20