Παρακολούθηση
Andreas Bircher
Andreas Bircher
Wingtra
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wingtra.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Receding horizon" next-best-view" planner for 3d exploration
A Bircher, M Kamel, K Alexis, H Oleynikova, R Siegwart
2016 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 1462-1468, 2016
5372016
Structural inspection path planning via iterative viewpoint resampling with application to aerial robotics
A Bircher, K Alexis, M Burri, P Oettershagen, S Omari, T Mantel, ...
2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 6423-6430, 2015
2592015
Receding horizon path planning for 3D exploration and surface inspection
A Bircher, M Kamel, K Alexis, H Oleynikova, R Siegwart
Autonomous Robots 42, 291-306, 2018
2352018
Three-dimensional coverage path planning via viewpoint resampling and tour optimization for aerial robots
A Bircher, M Kamel, K Alexis, M Burri, P Oettershagen, S Omari, T Mantel, ...
Autonomous Robots 40, 1059-1078, 2016
2132016
Autonomous exploration and inspection path planning for aerial robots using the robot operating system
C Papachristos, M Kamel, M Popović, S Khattak, A Bircher, H Oleynikova, ...
Robot Operating System (ROS) The Complete Reference (Volume 3), 67-111, 2019
792019
An incremental sampling-based approach to inspection planning: the rapidly exploring random tree of trees
A Bircher, K Alexis, U Schwesinger, S Omari, M Burri, R Siegwart
Robotica 35 (6), 1327-1340, 2017
532017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6