Παρακολούθηση
Benjamin Gregoire
Benjamin Gregoire
Inria Sophia-Antipolis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Formal certification of code-based cryptographic proofs
G Barthe, B Grégoire, S Zanella Béguelin
Proceedings of the 36th annual ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2009
3842009
Computer-aided security proofs for the working cryptographer
G Barthe, B Grégoire, S Heraud, SZ Béguelin
Annual Cryptology Conference, 71-90, 2011
3102011
A compiled implementation of strong reduction
B Grégoire, X Leroy
Proceedings of the seventh ACM SIGPLAN international conference on …, 2002
2492002
A modular integration of SAT/SMT solvers to Coq through proof witnesses
M Armand, G Faure, B Grégoire, C Keller, L Théry, B Werner
International Conference on Certified Programs and Proofs, 135-150, 2011
2082011
Strong non-interference and type-directed higher-order masking
G Barthe, S Belaïd, F Dupressoir, PA Fouque, B Grégoire, PY Strub, ...
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2016
1812016
EasyCrypt: A Tutorial
G Barthe, F Dupressoir, B Grégoire, C Kunz, B Schmidt, PY Strub
Foundations of security analysis and design vii, 146-166, 2013
1572013
Verified proofs of higher-order masking
G Barthe, S Belaïd, F Dupressoir, PA Fouque, B Grégoire, PY Strub
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2015
1542015
Proving equalities in a commutative ring done right in Coq
B Grégoire, A Mahboubi
International Conference on Theorem Proving in Higher Order Logics, 98-113, 2005
1452005
Parallel implementations of masking schemes and the bounded moment leakage model
G Barthe, F Dupressoir, S Faust, B Grégoire, FX Standaert, PY Strub
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2017
1182017
Probabilistic relational verification for cryptographic implementations
G Barthe, C Fournet, B Grégoire, PY Strub, N Swamy, S Zanella-Béguelin
ACM SIGPLAN Notices 49 (1), 193-205, 2014
1162014
Jasmin: High-assurance and high-speed cryptography
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, A Blot, B Grégoire, V Laporte, ...
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2017
1042017
Extending Coq with imperative features and its application to SAT verification
M Armand, B Grégoire, A Spiwack, L Théry
International Conference on Interactive Theorem Proving, 83-98, 2010
962010
Secure compilation of side-channel countermeasures: the case of cryptographic “constant-time”
G Barthe, B Grégoire, V Laporte
2018 IEEE 31st Computer Security Foundations Symposium (CSF), 328-343, 2018
862018
Proving differential privacy via probabilistic couplings
G Barthe, M Gaboardi, B Grégoire, J Hsu, PY Strub
2016 31st Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS), 1-10, 2016
832016
Verified computational differential privacy with applications to smart metering
G Barthe, G Danezis, B Grégoire, C Kunz, S Zanella-Beguelin
2013 IEEE 26th Computer Security Foundations Symposium, 287-301, 2013
822013
Formal verification of a constant-time preserving C compiler
G Barthe, S Blazy, B Grégoire, R Hutin, V Laporte, D Pichardie, A Trieu
Proceedings of the ACM on Programming Languages 4 (POPL), 1-30, 2020
672020
JACK—a tool for validation of security and behaviour of Java applications
G Barthe, L Burdy, J Charles, B Grégoire, M Huisman, JL Lanet, ...
International Symposium on Formal Methods for Components and Objects, 152-174, 2006
652006
maskverif: Automated verification of higher-order masking in presence of physical defaults
G Barthe, S Belaïd, G Cassiers, PA Fouque, B Grégoire, FX Standaert
European Symposium on Research in Computer Security, 300-318, 2019
612019
Beyond provable security verifiable IND-CCA security of OAEP
G Barthe, B Grégoire, Y Lakhnech, S Zanella Béguelin
Cryptographers’ Track at the RSA Conference, 180-196, 2011
602011
A structured approach to proving compiler optimizations based on dataflow analysis
Y Bertot, B Grégoire, X Leroy
International Workshop on Types for Proofs and Programs, 66-81, 2004
592004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20