Παρακολούθηση
Mohammed Seid Abegaz, Member, IEEE
Mohammed Seid Abegaz, Member, IEEE
Postdoctoral Research Fellow, College of Science and Engineering, HBKU
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hbku.edu.qa
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Collaborative computation offloading and resource allocation in multi-UAV-assisted IoT networks: A deep reinforcement learning approach
AM Seid, GO Boateng, S Anokye, T Kwantwi, G Sun, G Liu
IEEE Internet of Things Journal 8 (15), 12203-12218, 2021
1592021
Multi-agent DRL for task offloading and resource allocation in multi-UAV enabled IoT edge network
AM Seid, GO Boateng, B Mareri, G Sun, W Jiang
IEEE Transactions on Network and Service Management 18 (4), 4531-4547, 2021
1572021
Consensus mechanism for blockchain-enabled vehicle-to-vehicle energy trading in the internet of electric vehicles
HN Abishu, AM Seid, YH Yacob, T Ayall, G Sun, G Liu
IEEE Transactions on Vehicular Technology 71 (1), 946-960, 2021
952021
Blockchain-enabled task offloading with energy harvesting in multi-UAV-assisted IoT networks: A multi-agent DRL approach
AM Seid, J Lu, HN Abishu, TA Ayall
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 40 (12), 3517-3532, 2022
462022
Blockchain-Enabled Resource Trading and Deep Reinforcement Learning Based Autonomous RAN Slicing in 5G
GO Boateng, D Ayepah-Mensah, DM Doe, A Mohammed, G Sun, G Liu
IEEE Transactions on Network and Service Management, 2021
412021
Deep reinforcement learning for computation offloading and resource allocation in blockchain-based multi-UAV-enabled mobile edge computing
A Mohammed, H Nahom, A Tewodros, Y Habtamu, G Hayelom
2020 17th International Computer Conference on Wavelet Active Media …, 2020
322020
Deep reinforcement learning-based mobility-aware UAV content caching and placement in mobile edge networks
S Anokye, D Ayepah-Mensah, AM Seid, GO Boateng, G Sun
IEEE Systems Journal 16 (1), 275-286, 2021
262021
Blockchain-based resource trading in multi-UAV-assisted industrial IoT networks: A multi-agent DRL approach
MS Abegaz, HN Abishu, YH Yacob, TA Ayall, A Erbad, M Guizani
IEEE Transactions on Network and Service Management 20 (1), 166-181, 2022
182022
A survey on machine learning based proactive caching
S Anokye, M SEID
ZTE communications 17 (4), 46-55, 2020
162020
Multiagent federated reinforcement learning for resource allocation in UAV-enabled internet of medical things networks
AM Seid, A Erbad, HN Abishu, A Albaseer, M Abdallah, M Guizani
IEEE Internet of Things Journal 10 (22), 19695-19711, 2023
152023
Graph computing systems and partitioning techniques: A survey
TA Ayall, H Liu, C Zhou, AM Seid, FB Gereme, HN Abishu, YH Yacob
IEEE Access 10, 118523-118550, 2022
142022
Blockchain-empowered resource allocation in Multi-UAV-enabled 5G-RAN: a multi-agent deep reinforcement learning approach
AM Seid, A Erbad, HN Abishu, A Albaseer, M Abdallah, M Guizani
IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking 9 (4), 991-1011, 2023
132023
Truthful incentive mechanism design via internalizing externalities and lp relaxation for vertical federated learning
J Lu, B Pan, AM Seid, B Li, G Hu, S Wan
IEEE Transactions on Computational Social Systems 10 (6), 2909-2923, 2022
112022
Machine Learning Based Unmanned Aerial Vehicle Enabled Fog-Radio Access Network and Edge Computing
S Mohammed, S ANOKYE, SUN Guolin
ZTE Communications 17 (4), 33-45, 2020
10*2020
Energy-efficient resource allocation for NOMA HetNets in millimeter wave communications
AJ Muhammed, H Chen, AM Seid, Z Han, Q Yu
IEEE Transactions on Wireless Communications 22 (6), 3790-3804, 2022
92022
Fdrl approach for association and resource allocation in multi-uav air-to-ground iomt network
A Mohammed, HN Abishu, A Albaseer, A Erbad, M Abdallah, M Guizani
GLOBECOM 2022-2022 IEEE Global Communications Conference, 1417-1422, 2022
62022
Self-supervised multi-label transformation prediction for video representation learning
M Assefa, W Jiang, G Yilma, B Kumeda, M Ayalew, M Seid
Journal of Circuits, Systems and Computers 31 (09), 2250159, 2022
62022
Fair selection of edge nodes to participate in clustered federated multitask learning
AM Albaseer, M Abdallah, A Al-Fuqaha, AM Seid, A Erbad, OA Dobre
IEEE Transactions on Network and Service Management 20 (2), 1502-1516, 2023
42023
Actor-aware self-supervised learning for semi-supervised video representation learning
M Assefa, W Jiang, KG Alemu, G Yilma, D Adhikari, M Ayalew, AM Seid, ...
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 33 (11), 6679 …, 2023
42023
Taking heuristic based graph edge partitioning one step ahead via offstream partitioning approach
T Ayall, H Duan, C Liu, F Gereme, M Abegaz, M Deleli
2021 IEEE 37th International Conference on Data Engineering (ICDE), 2081-2086, 2021
42021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20