Παρακολούθηση
Armelle Guillou
Armelle Guillou
Professor in statistics, Strasbourg University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.unistra.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rates of strong uniform consistency for multivariate kernel density estimators
E Giné, A Guillou
Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 38 (6 …, 2002
3412002
Extreme value theory and statistics of univariate extremes: a review
MI Gomes, A Guillou
International statistical review 83 (2), 263-292, 2015
1962015
A diagnostic for selecting the threshold in extreme value analysis
A Guillou, P Hall
Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology …, 2001
1482001
Modelling pairwise dependence of maxima in space
P Naveau, A Guillou, D Cooley, J Diebolt
Biometrika 96 (1), 1-17, 2009
1472009
On exponential representations of log-spacings of extreme order statistics
J Beirlant, G Dierckx, A Guillou, C Staăricaă
Extremes 5 (2), 157-180, 2002
1472002
On consistency of kernel density estimators for randomly censored data: rates holding uniformly over adaptive intervals
E Giné, A Guillou
Annales de l'IHP Probabilités et statistiques 37 (4), 503-522, 2001
1332001
Estimation of the extreme-value index and generalized quantile plots
J Beirlant, G Dierckx, A Guillou
Bernoulli 11 (6), 949-970, 2005
1172005
Statistics of extremes under random censoring
JHJ Einmahl, A Fils-Villetard, A Guillou
Bernoulli 14 (1), 207-227, 2008
1122008
Statistics of extremes under random censoring
JHJ Einmahl, A Fils-Villetard, A Guillou
Bernoulli 14 (1), 207-227, 2008
1122008
Estimating catastrophic quantile levels for heavy-tailed distributions
G Matthys, E Delafosse, A Guillou, J Beirlant
Insurance: Mathematics and Economics 34 (3), 517-537, 2004
902004
Estimation of the extreme value index and extreme quantiles under random censoring
J Beirlant, A Guillou, G Dierckx, A Fils-Villetard
Extremes 10 (3), 151-174, 2007
882007
Bias-reduced estimators of the Weibull tail-coefficient
J Diebolt, L Gardes, S Girard, A Guillou
Test 17 (2), 311-331, 2008
682008
Improving probability-weighted moment methods for the generalized extreme value distribution
J Diebolt, A Guillou, P Naveau, P Ribereau
REVSTAT-Statistical Journal 6 (1), 33-50, 2008
662008
Bias correction in hydrologic GPD based extreme value analysis by means of a slowly varying function
P Willems, A Guillou, J Beirlant
Journal of Hydrology 338 (3-4), 221-236, 2007
642007
Weibull tail-distributions revisited: a new look at some tail estimators
L Gardes, S Girard, A Guillou
Journal of Statistical Planning and Inference 141 (1), 429-444, 2011
562011
Projection estimators of Pickands dependence functions
A Fils‐Villetard, A Guillou, J Segers
Canadian Journal of Statistics 36 (3), 369-382, 2008
562008
Nonparametric regression estimation of conditional tails: the random covariate case
Y Goegebeur, A Guillou, A Schorgen
Statistics 48 (4), 732-755, 2014
552014
Approximation of the distribution of excesses through a generalized probability-weighted moments method
J Diebolt, A Guillou, I Rached
Journal of Statistical Planning and Inference 137 (3), 841-857, 2007
512007
Estimation of extreme quantiles from heavy and light tailed distributions
J El Methni, L Gardes, S Girard, A Guillou
Journal of Statistical Planning and Inference 142 (10), 2735-2747, 2012
492012
Bias-reduced extreme quantile estimators of Weibull tail-distributions
J Diebolt, L Gardes, S Girard, A Guillou
Journal of Statistical Planning and Inference 138 (5), 1389-1401, 2008
492008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20