Παρακολούθηση
Lucas Huber
Lucas Huber
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα columbia.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Large-amplitude spin dynamics driven by a THz pulse in resonance with an electromagnon
T Kubacka, JA Johnson, MC Hoffmann, C Vicario, S De Jong, P Beaud, ...
Science 343 (6177), 1333-1336, 2014
3082014
The ultrafast Einstein–de Haas effect
C Dornes, Y Acremann, M Savoini, M Kubli, MJ Neugebauer, E Abreu, ...
Nature 565 (7738), 209-212, 2019
1872019
Ultrafast energy- and momentum-resolved dynamics of magnetic correlations in the photo-doped Mott insulator Sr2IrO4
MPM Dean, Y Cao, X Liu, S Wall, D Zhu, R Mankowsky, V Thampy, ...
Nature materials 15 (6), 601-605, 2016
1642016
Coherent structural dynamics of a prototypical charge-density-wave-to-metal transition
T Huber, SO Mariager, A Ferrer, H Schäfer, JA Johnson, S Grübel, ...
Physical review letters 113 (2), 026401, 2014
1282014
Ultrafast Formation of a Charge Density Wave State in : Observation at Nanometer Scales Using Time-Resolved X-Ray Diffraction
C Laulhé, T Huber, G Lantz, A Ferrer, SO Mariager, S Grübel, J Rittmann, ...
Physical review letters 118 (24), 247401, 2017
692017
THz generation and detection by fluorenone based organic crystals
M Savoini, L Huber, H Cuppen, E Abreu, M Kubli, MJ Neugebauer, ...
Acs Photonics 5 (3), 671-677, 2018
432018
2D THz spectroscopic investigation of ballistic conduction-band electron dynamics in InSb
S Houver, L Huber, M Savoini, E Abreu, SL Johnson
Optics express 27 (8), 10854-10865, 2019
332019
Magnetic order dynamics in optically excited multiferroic
JA Johnson, T Kubacka, MC Hoffmann, C Vicario, S De Jong, P Beaud, ...
Physical Review B 92 (18), 184429, 2015
322015
Coherent phonon spectroscopy of non-fully symmetric modes using resonant terahertz excitation
T Huber, M Ranke, A Ferrer, L Huber, SL Johnson
Applied Physics Letters 107 (9), 2015
262015
Decoding ultrafast polarization responses in lead halide perovskites by the two-dimensional optical Kerr effect
SF Maehrlein, PP Joshi, L Huber, F Wang, M Cherasse, Y Liu, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 118 (7), e2022268118, 2021
252021
Investigations of a flat-panel detector for quality assurance measurements in ion beam therapy
B Hartmann, J Telsemeyer, L Huber, B Ackermann, O Jäkel, ...
Physics in Medicine & Biology 57 (1), 51, 2011
202011
Optical anisotropy and phase transitions in lead halide perovskites
F Wang, L Huber, SF Maehrlein, XY Zhu
The Journal of Physical Chemistry Letters 12 (20), 5016-5022, 2021
172021
Coherent acoustic perturbation of second-harmonic generation in NiO
L Huber, A Ferrer, T Kubacka, T Huber, C Dornes, T Sato, K Ogawa, ...
Physical Review B 92 (9), 094304, 2015
172015
Dynamics of the photoinduced insulator-to-metal transition in a nickelate film
V Esposito, L Rettig, EM Bothschafter, Y Deng, C Dornes, L Huber, ...
Structural Dynamics 5 (6), 2018
162018
The ultrafast Kerr effect in anisotropic and dispersive media
L Huber, SF Maehrlein, F Wang, Y Liu, XY Zhu
The Journal of Chemical Physics 154 (9), 2021
152021
Ultrafast x-ray diffraction of a ferroelectric soft mode driven by broadband terahertz pulses
S Grübel, JA Johnson, P Beaud, C Dornes, A Ferrer, V Haborets, L Huber, ...
arXiv preprint arXiv:1602.05435, 2016
132016
Phonon signatures for polaron formation in an anharmonic semiconductor
F Wang, W Chu, L Huber, T Tu, Y Dai, J Wang, H Peng, J Zhao, XY Zhu
Proceedings of the National Academy of Sciences 119 (30), e2122436119, 2022
92022
Nonlinear terahertz control of the lead halide perovskite lattice
M Frenzel, M Cherasse, JM Urban, F Wang, B Xiang, L Nest, L Huber, ...
Science Advances 9 (21), eadg3856, 2023
22023
Kinetics of a Phonon-Mediated Laser-Driven Structural Phase Transition in Sn2P2Se6
M Kubli, M Savoini, E Abreu, B Burganov, G Lantz, L Huber, ...
Applied Sciences 9 (3), 525, 2019
22019
Watching the birth of a charge density wave order: diffraction study on nanometer-and picosecond-scales
C Laulhé, T Huber, G Lantz, A Ferrer, SO Mariager, S Grübel, J Rittmann, ...
arXiv preprint arXiv:1703.07465, 2017
22017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20