Παρακολούθηση
Justin Hsu
Justin Hsu
Cornell University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα justinh.su - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Advances and open problems in federated learning
P Kairouz, HB McMahan, B Avent, A Bellet, M Bennis, AN Bhagoji, ...
Foundations and Trends® in Machine Learning 14 (1–2), 1-210, 2021
22912021
Differential privacy: An economic method for choosing epsilon
J Hsu, M Gaboardi, A Haeberlen, S Khanna, A Narayan, BC Pierce, ...
2014 IEEE 27th Computer Security Foundations Symposium, 398-410, 2014
2992014
Linear dependent types for differential privacy
M Gaboardi, A Haeberlen, J Hsu, A Narayan, BC Pierce
Proceedings of the 40th annual ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2013
2012013
Distributed private heavy hitters
J Hsu, S Khanna, A Roth
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 461-472, 2012
1252012
Higher-Order Approximate Relational Refinement Types for Mechanism Design and Differential Privacy
G Barthe, M Gaboardi, EJG Arias, J Hsu, A Roth, PY Strub
Proceedings of the 42nd Annual ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of …, 2015
952015
Data poisoning against differentially-private learners: Attacks and defenses
Y Ma, X Zhu, J Hsu
arXiv preprint arXiv:1903.09860, 2019
902019
Proving differential privacy via probabilistic couplings
G Barthe, M Gaboardi, B Grégoire, J Hsu, PY Strub
2016 31st Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS), 1-10, 2016
832016
Private matchings and allocations
J Hsu, Z Huang, A Roth, T Roughgarden, ZS Wu
Proceedings of the forty-sixth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2014
772014
Dual query: Practical private query release for high dimensional data
M Gaboardi, EJG Arias, J Hsu, A Roth, ZS Wu
International Conference on Machine Learning, 1170-1178, 2014
762014
Fake news detection via NLP is vulnerable to adversarial attacks
Z Zhou, H Guan, MM Bhat, J Hsu
arXiv preprint arXiv:1901.09657, 2019
652019
System FC with explicit kind equality
S Weirich, J Hsu, RA Eisenberg
ACM SIGPLAN Notices 48 (9), 275-286, 2013
65*2013
Synthesizing coupling proofs of differential privacy
A Albarghouthi, J Hsu
Proceedings of the ACM on Programming Languages 2 (POPL), 1-30, 2017
622017
Proving differential privacy in Hoare logic
G Barthe, M Gaboardi, EJG Arias, J Hsu, C Kunz, PY Strub
2014 IEEE 27th Computer Security Foundations Symposium, 411-424, 2014
552014
Privately solving linear programs
J Hsu, A Roth, T Roughgarden, J Ullman
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 612-624, 2014
522014
Advanced probabilistic couplings for differential privacy
G Barthe, N Fong, M Gaboardi, B Grégoire, J Hsu, PY Strub
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2016
492016
Coupling proofs are probabilistic product programs
G Barthe, B Grégoire, J Hsu, PY Strub
ACM SIGPLAN Notices 52 (1), 161-174, 2017
482017
Synthesizing Probabilistic Invariants via Doob’s Decomposition
G Barthe, T Espitau, LM Ferrer Fiority, J Hsu
Computer Aided Verification: 28th International Conference, CAV 2016 …, 2016
472016
Online assignment of heterogeneous tasks in crowdsourcing markets
S Assadi, J Hsu, S Jabbari
Third AAAI Conference on Human Computation and Crowdsourcing, 2015
462015
A semantic account of metric preservation
A Azevedo de Amorim, M Gaboardi, J Hsu, S Katsumata, I Cherigui
ACM SIGPLAN Notices 52 (1), 545-556, 2017
452017
Differential privacy for the analyst via private equilibrium computation
J Hsu, A Roth, J Ullman
Proceedings of the 45th Annual ACM Symposium on Theory of Computing, 341-350, 2013
412013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20