Παρακολούθηση
Pengyi Yang
Pengyi Yang
Unit Head at CMRI; Charles Perkins Centre, Associate Professor, University of Sydney
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sydney.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of ensemble methods in bioinformatics
P Yang, Y Hwa Yang, B Bing Zhou, A Y Zomaya
Current Bioinformatics 5 (4), 296-308, 2010
579*2010
Dynamic adipocyte phosphoproteome reveals that Akt directly regulates mTORC2
SJ Humphrey, G Yang, P Yang, DJ Fazakerley, J Stöckli, JY Yang, ...
Cell metabolism 17 (6), 1009-1020, 2013
4382013
Global phosphoproteomic analysis of human skeletal muscle reveals a network of exercise-regulated kinases and AMPK substrates
NJ Hoffman, BL Parker, R Chaudhuri, KH Fisher-Wellman, M Kleinert, ...
Cell metabolism 22 (5), 922-935, 2015
4032015
DNMT1 is essential for mammary and cancer stem cell maintenance and tumorigenesis
R Pathania, S Ramachandran, S Elangovan, R Padia, P Yang, S Cinghu, ...
Nature communications 6 (1), 6910, 2015
2552015
Ensemble deep learning in bioinformatics
Y Cao, TA Geddes, JYH Yang, P Yang@
Nature Machine Intelligence 2 (9), 500-508, 2020
2502020
Histone-fold domain protein NF-Y promotes chromatin accessibility for cell type-specific master transcription factors
AJ Oldfield*, P Yang*, AE Conway, S Cinghu, JM Freudenberg, ...
Molecular cell 55 (5), 708-722, 2014
1832014
Fip1 regulates mRNA alternative polyadenylation to promote stem cell self‐renewal
B Lackford, C Yao, GM Charles, L Weng, X Zheng, EA Choi, X Xie, J Wan, ...
The EMBO journal 33 (8), 878-889, 2014
1772014
scMerge leverages factor analysis, stable expression, and pseudoreplication to merge multiple single-cell RNA-seq datasets
Y Lin, S Ghazanfar, KYX Wang, ..., TP Speed, P Yang@, JYH Yang@
Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (20), 9775-9784, 2019
1492019
Impact of similarity metrics on single-cell RNA-seq data clustering
T Kim, IR Chen, Y Lin, AYY Wang, JYH Yang, P Yang@
Briefings in bioinformatics 20 (6), 2316-2326, 2019
1282019
Multi-omic profiling reveals dynamics of the phased progression of pluripotency
P Yang, SJ Humphrey, S Cinghu, R Pathania, AJ Oldfield, D Kumar, ...
Cell Systems 8 (5), 427-445. e10, 2019
1272019
An integrative systems genetic analysis of mammalian lipid metabolism
BL Parker, AC Calkin, MM Seldin, MF Keating, EJ Tarling, P Yang, ...
Nature 567 (7747), 187-193, 2019
1172019
Mitochondrial CoQ deficiency is a common driver of mitochondrial oxidants and insulin resistance
DJ Fazakerley, R Chaudhuri, P Yang, GJ Maghzal, KC Thomas, JR Krycer, ...
Elife 7, e32111, 2018
1172018
mTORC1 is a major regulatory node in the FGF21 signaling network in adipocytes
AY Minard, SX Tan, P Yang, DJ Fazakerley, W Domanova, BL Parker, ...
Cell reports 17 (1), 29-36, 2016
1132016
scClassify: sample size estimation and multiscale classification of cells using single and multiple reference
Y Lin, Y Cao, HJ Kim, A Salim, TP Speed, DM Lin, P Yang@, JYH Yang@
Molecular Systems Biology 16 (6), e9389, 2020
106*2020
Ensemble-based wrapper methods for feature selection and class imbalance learning
P Yang, W Liu, BB Zhou, S Chawla, AY Zomaya
Advances in Knowledge Discovery and Data Mining: 17th Pacific-Asia …, 2013
1022013
Sample subset optimization techniques for imbalanced and ensemble learning problems in bioinformatics applications
P Yang, PD Yoo, J Fernando, BB Zhou, Z Zhang, AY Zomaya
IEEE transactions on cybernetics 44 (3), 445-455, 2014
972014
A multi-filter enhanced genetic ensemble system for gene selection and sample classification of microarray data
P Yang, BB Zhou, Z Zhang, AY Zomaya
BMC bioinformatics 11, 1-12, 2010
942010
Global redox proteome and phosphoproteome analysis reveals redox switch in Akt
Z Su*, J Burchfield*, P Yang*, S Humphrey, G Yang, D Francis, S Yasmin, ...
Nature Communications 10, 2019
912019
Intragenic enhancers attenuate host gene expression
S Cinghu*, P Yang*, JP Kosak, AE Conway, D Kumar, AJ Oldfield, ...
Molecular cell 68 (1), 104-117. e6, 2017
902017
A particle swarm based hybrid system for imbalanced medical data sampling
P Yang, L Xu, BB Zhou, Z Zhang, AY Zomaya
BMC genomics 10, 1-14, 2009
902009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20