Παρακολούθηση
Andrzej Murawski
Andrzej Murawski
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Collapsible pushdown automata and recursion schemes
M Hague, AS Murawski, CHL Ong, O Serre
2008 23rd Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 452-461, 2008
180*2008
Angelic semantics of fine-grained concurrency
DR Ghica, AS Murawski
Annals of Pure and Applied Logic 151 (2-3), 89-114, 2008
129*2008
Nominal games and full abstraction for the nu-calculus
S Abramsky, DR Ghica, AS Murawski, CHL Ong, IDB Stark
Logic in Computer Science, 2004. Proceedings of the 19th Annual IEEE …, 2004
992004
Applying game semantics to compositional software modeling and verification
S Abramsky, DR Ghica, AS Murawski, CHL Ong
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2004
962004
Syntactic control of concurrency
DR Ghica, AS Murawski, CHL Ong
Theoretical computer science 350 (2-3), 234-251, 2006
552006
Language equivalence for probabilistic automata
S Kiefer, AS Murawski, J Ouaknine, B Wachter, J Worrell
International Conference on Computer Aided Verification, 526-540, 2011
522011
Third-order Idealized Algol with iteration is decidable
AS Murawski, I Walukiewicz
Theoretical Computer Science 390 (2-3), 214-229, 2008
502008
Algorithmic games for full ground references
AS Murawski, N Tzevelekos
Formal Methods in System Design 52 (3), 277-314, 2018
46*2018
About the undecidability of program equivalence in finitary languages with state
AS Murawski
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 6 (4), 701-726, 2005
44*2005
On an interpretation of safe recursion in light affine logic
AS Murawski, CHL Ong
Theoretical computer science 318 (1-2), 197-223, 2004
42*2004
On automated verification of probabilistic programs
A Legay, AS Murawski, J Ouaknine, J Worrell
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 14th …, 2008
402008
On probabilistic program equivalence and refinement
A Murawski, J Ouaknine
CONCUR 2005–Concurrency Theory, 156-170, 2005
402005
Game semantics for good general references
AS Murawski, N Tzevelekos
Logic in Computer Science (LICS), 2011 26th Annual IEEE Symposium on, 75-84, 2011
392011
Dominator trees and fast verification of proof nets
AS Murawski, CHL Ong
Proceedings Fifteenth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science …, 2000
382000
Dominator trees and fast verification of proof nets
AS Murawski, CHL Ong
Proceedings Fifteenth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science …, 2000
382000
Compositional model extraction for higher-order concurrent programs
DR Ghica, AS Murawski
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2006
372006
Algorithmic nominal game semantics
AS Murawski, N Tzevelekos
European Symposium on Programming, 419-438, 2011
362011
Algorithmic games for full ground references
AS Murawski, N Tzevelekos
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 312-324, 2012
352012
Full abstraction for Reduced ML
AS Murawski, N Tzevelekos
Annals of Pure and Applied Logic 164 (11), 1118-1143, 2013
33*2013
On the Complexity of Equivalence and Minimisation for Q-weighted Automata
S Kiefer, A Murawski, J Ouaknine, B Wachter, J Worrell
Logical Methods in Computer Science 9, 2013
312013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20