Rita Di Giovambattista
Rita Di Giovambattista
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ingv.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Normal faults and thrusts re-activated by deep fluids: the 6 April 2009 Mw 6.3 L’Aquila earthquake, central Italy.
F Di Luccio, G Ventura, R Di Giovambattista, A Piscini, FR Cinti
Journal of Geophysical Research-Solid Earth, 2010
1212010
Seismicity of the Adriatic microplate
R Console, R Di Giovambattista, P Favali, BW Presgrave, G Smriglio
Tectonophysics 218 (4), 343-354, 1993
741993
The 2012 Emilia seismic sequence (Northern Italy): Imaging the thrust fault system by accurate aftershock location
A Govoni, A Marchetti, P De Gori, M Di Bona, FP Lucente, L Improta, ...
Tectonophysics 622, 44-55, 2014
682014
Local earthquake relative location by digital records
R Console, R Di Giovambattista
Physics of the earth and planetary interiors 47, 43-49, 1987
521987
The seismic sequence of Potenza (May 1990)
R Azzara, A Basili, L Beranzoli, C Chiarabba, R Di Giovambattista, ...
1/36 (1993), 1993
451993
Geospace perturbations induced by the Earth: The state of the art and future trends
A De Santis, G De Franceschi, L Spogli, L Perrone, L Alfonsi, E Qamili, ...
Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 85, 17-33, 2015
442015
Spatial and temporal distribution of seismicity before the Umbria-Marche September 26, 1997 earthquakes
R Di Giovambattista, YS Tyupkin
Journal of seismology 4 (4), 589-598, 2000
422000
Seismicity patterns before the M= 5.8 2002, Palermo (Italy) earthquake: seismic quiescence and accelerating seismicity
R Di Giovambattista, YS Tyupkin
Tectonophysics 384 (1-4), 243-255, 2004
402004
Relationship between accelerating seismicity and quiescence, two precursors to large earthquakes
A Mignan, R Di Giovambattista
Geophys. Res. Lett 35, L15306, 2008
352008
Correlation length as an indicator of critical point behavior prior to a large earthquake
YS Tyupkin, R Di Giovambattista
Earth and Planetary Science Letters 230 (1-2), 85-96, 2005
352005
Earthquake swarms in the Southern Apennines chain (Italy): the 1997 seismic sequence in the Sannio–Matese mountains
G Milano, R Digiovambattista, G Alessio
Tectonophysics 306 (1), 57-78, 1999
351999
Along-strike rupture directivity of earthquakes of the 2009 L'Aquila, central Italy, seismic sequence
G Calderoni, A Rovelli, Y Ben-Zion, R Di Giovambattista
Geophysical Journal International 203 (1), 399-415, 2015
342015
Seismic evidence of longitudinal extension in the Southern Apennines chain(Italy)- The 1997-1998 Sannio-Matese seismic sequence
G Milano, G Ventura, R Di Giovambattista
Geophysical research letters 29 (20), 65-1, 2002
342002
Lower Adriatic Sea seismic sequence (January 1986): spatial definition of the seismogenic structure
R Console, R Di Giovambattista, P Favali, G Smriglio
Tectonophysics 166 (1-3), 235-246, 1989
341989
Three-dimensional earthquake locations and upper crustal structure of the Sannio-Matese region (southern Italy)
L Bisio, R Di Giovambattista, G Milano, C Chiarabba
Tectonophysics 385 (1-4), 121-136, 2004
272004
An estimate of hypocentre location accuracy in a large network: possible implications for tectonic studies in Italy
R Di Giovambattista, S Barba
Geophysical Journal International 129 (1), 124-132, 1997
271997
Fluid pressure, stress field and propagation style of coalescing thrusts from the analysis of the 20 May 2012 ML 5.9 Emilia earthquake (Northern Apennines, Italy)
G Ventura, R Di Giovambattista
Terra Nova 25 (1), 72-78, 2013
252013
Fault-trapped waves depict continuity of the fault system responsible for the 6 April 2009 Mw 6.3 L'Aquila earthquake, central Italy
G Calderoni, R Di Giovambattista, P Vannoli, S Pucillo, A Rovelli
Earth and Planetary Science Letters 323, 1-8, 2012
252012
Seismic constraints on the present-day kinematics of the Gargano foreland, Italy, at the transition zone between the southern and northern Apennine belts
G Milano, R Di Giovambattista, G Ventura
Geophysical research letters, 2005
252005
A seismic sequence from Northern Apennines (Italy) provides new insight on the role of fluids in the active tectonics of accretionary wedges
G Calderoni, R Di Giovambattista, P Burrato, G Ventura
Earth and Planetary Science Letters 281 (1-2), 99-109, 2009
242009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20