Παρακολούθηση
Zihuai Lin
Zihuai Lin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sydney.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
When machine learning meets privacy: A survey and outlook
B Liu, M Ding, S Shaham, W Rahayu, F Farokhi, Z Lin
ACM Computing Surveys (CSUR) 54 (2), 1-36, 2021
4082021
Federated learning for smart healthcare: A survey
DC Nguyen, QV Pham, PN Pathirana, M Ding, A Seneviratne, Z Lin, ...
ACM Computing Surveys (Csur) 55 (3), 1-37, 2022
3772022
Short block-length codes for ultra-reliable low latency communications
M Shirvanimoghaddam, MS Mohammadi, R Abbas, A Minja, C Yue, ...
IEEE Communications Magazine 57 (2), 130-137, 2018
3722018
Performance impact of LoS and NLoS transmissions in dense cellular networks
M Ding, P Wang, D López-Pérez, G Mao, Z Lin
IEEE Transactions on Wireless Communications 15 (3), 2365-2380, 2015
3152015
Pricing and resource allocation via game theory for a small-cell video caching system
J Li, H Chen, Y Chen, Z Lin, B Vucetic, L Hanzo
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (8), 2115-2129, 2016
1622016
Optimal base station antenna downtilt in downlink cellular networks
J Yang, M Ding, G Mao, Z Lin, DG Zhang, TH Luan
IEEE Transactions on Wireless Communications 18 (3), 1779-1791, 2019
1492019
Distributed caching for data dissemination in the downlink of heterogeneous networks
J Li, Y Chen, Z Lin, W Chen, B Vucetic, L Hanzo
IEEE Transactions on communications 63 (10), 3553-3568, 2015
1492015
Will the area spectral efficiency monotonically grow as small cells go dense?
M Ding, D López-Pérez, G Mao, P Wang, Z Lin
2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-7, 2015
1272015
Probabilistic small-cell caching: Performance analysis and optimization
Y Chen, M Ding, J Li, Z Lin, G Mao, L Hanzo
IEEE Transactions on Vehicular Technology 66 (5), 4341-4354, 2016
1072016
Distributed and optimal resource allocation for power beacon-assisted wireless-powered communications
Y Ma, H Chen, Z Lin, Y Li, B Vucetic
IEEE Transactions on Communications 63 (10), 3569-3583, 2015
982015
Analysis of receiver algorithms for lte LTE SC-FDMA based uplink MIMO systems
Z Lin, P Xiao, B Vucetic, M Sellathurai
IEEE Transactions on Wireless Communications 9 (1), 60-65, 2010
982010
Privacy preserving location data publishing: A machine learning approach
S Shaham, M Ding, B Liu, S Dang, Z Lin, J Li
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 33 (9), 3270-3283, 2020
76*2020
Privacy preservation in location-based services: A novel metric and attack model
S Shaham, M Ding, B Liu, S Dang, Z Lin, J Li
IEEE Transactions on Mobile Computing 20 (10), 3006-3019, 2020
662020
Performance analysis for practical unmanned aerial vehicle networks with LoS/NLoS transmissions
C Liu, M Ding, C Ma, Q Li, Z Lin, YC Liang
2018 ieee international conference on communications workshops (icc …, 2018
642018
Socially aware caching strategy in device-to-device communication networks
C Ma, M Ding, H Chen, Z Lin, G Mao, YC Liang, B Vucetic
IEEE Transactions on Vehicular Technology 67 (5), 4615-4629, 2018
642018
Fast channel estimation and beam tracking for millimeter wave vehicular communications
S Shaham, M Ding, M Kokshoorn, Z Lin, S Dang, R Abbas
IEEE Access 7, 141104-141118, 2019
632019
Localized small cell caching: A machine learning approach based on rating data
P Cheng, C Ma, M Ding, Y Hu, Z Lin, Y Li, B Vucetic
IEEE Transactions on Communications 67 (2), 1663-1676, 2018
612018
Uplink performance analysis of dense cellular networks with LoS and NLoS transmissions
T Ding, M Ding, G Mao, Z Lin, D López-Pérez, AY Zomaya
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (4), 2601-2613, 2017
612017
System performance analysis of link adaptation in HiperLAN type 2
Z Lin, G Malmgren, J Torsner
Vehicular Technology Conference Fall 2000. IEEE VTS Fall VTC2000. 52nd …, 2000
602000
Accumulate then transmit: Multiuser scheduling in full-duplex wireless-powered IoT systems
D Zhai, H Chen, Z Lin, Y Li, B Vucetic
IEEE Internet of Things Journal 5 (4), 2753-2767, 2018
592018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20