Nikolay V. Vasilyev, MD
Nikolay V. Vasilyev, MD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pfizer.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tough adhesives for diverse wet surfaces
J Li, AD Celiz, J Yang, Q Yang, I Wamala, W Whyte, BR Seo, NV Vasilyev, ...
Science 357 (6349), 378-381, 2017
5692017
A bioinspired soft actuated material
ET Roche, R Wohlfarth, JTB Overvelde, NV Vasilyev, FA Pigula, ...
Advanced Materials 26 (8), 1200-1206, 2014
2142014
A blood-resistant surgical glue for minimally invasive repair of vessels and heart defects
N Lang, MJ Pereira, Y Lee, I Friehs, NV Vasilyev, EN Feins, K Ablasser, ...
Science translational medicine 6 (218), 218ra6-218ra6, 2014
2122014
Soft robotic sleeve supports heart function
ET Roche, MA Horvath, I Wamala, A Alazmani, SE Song, W Whyte, ...
Science translational medicine 9 (373), 2017
2062017
Myeloperoxidase-generated oxidants modulate left ventricular remodeling but not infarct size after myocardial infarction
N Vasilyev, T Williams, ML Brennan, S Unzek, X Zhou, JW Heinecke, ...
Circulation 112 (18), 2812-2820, 2005
1762005
GPU based real-time instrument tracking with three-dimensional ultrasound
PM Novotny, JA Stoll, NV Vasilyev, J Pedro, PE Dupont, TE Zickler, ...
Medical image analysis 11 (5), 458-464, 2007
1482007
Comparison of biomaterial delivery vehicles for improving acute retention of stem cells in the infarcted heart
ET Roche, CL Hastings, SA Lewin, DE Shvartsman, Y Brudno, ...
Biomaterials 35 (25), 6850-6858, 2014
1392014
Concentric tube robot design and optimization based on task and anatomical constraints
C Bergeles, AH Gosline, NV Vasilyev, PJ Codd, J Pedro, PE Dupont
IEEE Transactions on Robotics 31 (1), 67-84, 2015
1322015
Percutaneous intracardiac beating-heart surgery using metal MEMS tissue approximation tools
AH Gosline, NV Vasilyev, EJ Butler, C Folk, A Cohen, R Chen, N Lang, ...
The International journal of robotics research 31 (9), 1081-1093, 2012
982012
In vitro characterization of bicuspid aortic valve hemodynamics using particle image velocimetry
N Saikrishnan, CH Yap, NC Milligan, NV Vasilyev, AP Yoganathan
Annals of biomedical engineering 40 (8), 1760-1775, 2012
902012
Force tracking with feed-forward motion estimation for beating heart surgery
SG Yuen, DP Perrin, NV Vasilyev, PJ Del Nido, RD Howe
IEEE Transactions on Robotics 26 (5), 888-896, 2010
902010
Vascular endothelial growth factor prevents apoptosis and preserves contractile function in hypertrophied infant heart
I Friehs, R Barillas, NV Vasilyev, N Roy, FX McGowan, PJ del Nido
Circulation 114 (1_supplement), I-290-I-295, 2006
892006
Imaging artifacts of medical instruments in ultrasound‐guided interventions
J Huang, JK Triedman, NV Vasilyev, Y Suematsu, RO Cleveland, ...
Journal of Ultrasound in Medicine 26 (10), 1303-1322, 2007
882007
Mitral annulus segmentation from 3D ultrasound using graph cuts
RJ Schneider, DP Perrin, NV Vasilyev, GR Marx, J Pedro, RD Howe
IEEE Transactions on Medical Imaging 29 (9), 1676-1687, 2010
782010
Management of systemic right ventricular failure in patients with congenitally corrected transposition of the great arteries
AA Filippov, PJ Del Nido, NV Vasilyev
Circulation 134 (17), 1293-1302, 2016
762016
Real-time image-based rigid registration of three-dimensional ultrasound
RJ Schneider, DP Perrin, NV Vasilyev, GR Marx, J Pedro, RD Howe
Medical image analysis 16 (2), 402-414, 2012
652012
3D ultrasound-guided motion compensation system for beating heart mitral valve repair
SG Yuen, SB Kesner, NV Vasilyev, PJ Del Nido, RD Howe
International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted …, 2008
652008
Concentric tube robots for minimally invasive surgery
P Dupont, A Gosline, N Vasilyev, J Lock, E Butler, C Folk, A Cohen, ...
hamlyn symposium on medical robotics 7, 8, 2012
602012
Three-dimensional echo and videocardioscopy-guided atrial septal defect closure
NV Vasilyev, JF Martinez, FP Freudenthal, Y Suematsu, GR Marx, J Pedro
The Annals of thoracic surgery 82 (4), 1322-1326, 2006
602006
Right ventricular papillary approximation
PJ Del Nido, H Yamauchi, NV Vasilyev, MJMN Pereira, ED O'cearbhaill
US Patent 10,420,645, 2019
542019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20