Παρακολούθηση
Walter Kellermann
Walter Kellermann
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα LNT.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The REVERB challenge: A common evaluation framework for dereverberation and recognition of reverberant speech
K Kinoshita, M Delcroix, T Yoshioka, T Nakatani, E Habets, ...
2013 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and …, 2013
4582013
A summary of the REVERB challenge: state-of-the-art and remaining challenges in reverberant speech processing research
K Kinoshita, M Delcroix, S Gannot, EA P. Habets, R Haeb-Umbach, ...
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2016, 1-19, 2016
4062016
A generalization of blind source separation algorithms for convolutive mixtures based on second-order statistics
H Buchner, R Aichner, W Kellermann
IEEE transactions on speech and audio processing 13 (1), 120-134, 2004
3642004
Making machines understand us in reverberant rooms: Robustness against reverberation for automatic speech recognition
T Yoshioka, A Sehr, M Delcroix, K Kinoshita, R Maas, T Nakatani, ...
IEEE Signal Processing Magazine 29 (6), 114-126, 2012
3302012
Analysis and design of multirate systems for cancellation of acoustical echoes
W Kellermann
ICASSP-88., International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 1988
3111988
Multichannel signal enhancement algorithms for assisted listening devices: Exploiting spatial diversity using multiple microphones
S Doclo, W Kellermann, S Makino, SE Nordholm
IEEE Signal Processing Magazine 32 (2), 18-30, 2015
2312015
A self-steering digital microphone array
W Kellermann
Acoustics, Speech, and Signal Processing, IEEE International Conference on …, 1991
2121991
Acoustic source detection and localization based on wavefield decomposition using circular microphone arrays
H Teutsch, W Kellermann
The Journal of the Acoustical Society of America 120 (5), 2724-2736, 2006
1882006
Adaptation of a memoryless preprocessor for nonlinear acoustic echo cancelling
A Stenger, W Kellermann
Signal Processing 80 (9), 1747-1760, 2000
1722000
TRINICON: A versatile framework for multichannel blind signal processing
H Buchner, R Aichner, W Kellermann
2004 IEEE international conference on acoustics, speech, and signal …, 2004
1692004
Coherent-to-diffuse power ratio estimation for dereverberation
A Schwarz, W Kellermann
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 23 (6), 1006 …, 2015
1492015
Adaptive combination of Volterra kernels and its application to nonlinear acoustic echo cancellation
LA Azpicueta-Ruiz, M Zeller, AR Figueiras-Vidal, J Arenas-Garcia, ...
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 19 (1), 97-110, 2010
1442010
Design of robust superdirective beamformers as a convex optimization problem
E Mabande, A Schad, W Kellermann
2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2009
1442009
MAP-based underdetermined blind source separation of convolutive mixtures by hierarchical clustering and-norm minimization
S Winter, W Kellermann, H Sawada, S Makino
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2007, 1-12, 2006
1442006
Blind source separation for convolutive mixtures: A unified treatment
H Buchner, R Aichner, W Kellermann
Audio signal processing for next-generation multimedia communication systems …, 2004
1402004
The LOCATA challenge: Acoustic source localization and tracking
C Evers, HW Löllmann, H Mellmann, A Schmidt, H Barfuss, PA Naylor, ...
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 28, 1620-1643, 2020
1392020
Strategies for combining acoustic echo cancellation and adaptive beamforming microphone arrays
W Kellermann
1997 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 1997
1331997
TDOA estimation for multiple sound sources in noisy and reverberant environments using broadband independent component analysis
A Lombard, Y Zheng, H Buchner, W Kellermann
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 19 (6), 1490-1503, 2010
1252010
A real-time blind source separation scheme and its application to reverberant and noisy acoustic environments
R Aichner, H Buchner, F Yan, W Kellermann
Signal Processing 86 (6), 1260-1277, 2006
1242006
The LOCATA challenge data corpus for acoustic source localization and tracking
HW Löllmann, C Evers, A Schmidt, H Mellmann, H Barfuss, PA Naylor, ...
2018 IEEE 10th Sensor array and multichannel signal processing workshop (SAM …, 2018
1162018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20