Παρακολούθηση
Kenneth C. Carroll
Kenneth C. Carroll
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nmsu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Geochemistry of formation waters from the Wolfcamp and “Cline” shales: Insights into brine origin, reservoir connectivity, and fluid flow in the Permian Basin, USA
MA Engle, FR Reyes, MS Varonka, WH Orem, L Ma, AJ Ianno, TM Schell, ...
Chemical Geology 425, 76-92, 2016
1752016
Comprehensive retention model for PFAS transport in subsurface systems
ML Brusseau, N Yan, S Van Glubt, Y Wang, W Chen, Y Lyu, B Dungan, ...
Water research 148, 41-50, 2019
1582019
Sulfate reduction in groundwater: characterization and applications for remediation
Z Miao, ML Brusseau, KC Carroll, C Carreón-Diazconti, B Johnson
Environmental geochemistry and health 34, 539-550, 2012
1512012
Metal-free catalysis of persulfate activation and organic-pollutant degradation by nitrogen-doped graphene and aminated graphene
H Chen, KC Carroll
Environmental pollution 215, 96-102, 2016
1282016
Flow through heterogeneous geologic media
TC Yeh, R Khaleel, KC Carroll
Cambridge University Press, 2015
1242015
Volatile-organic molecular characterization of shale-oil produced water from the Permian Basin
NA Khan, M Engle, B Dungan, FO Holguin, P Xu, KC Carroll
Chemosphere 148, 126-136, 2016
1092016
An analysis platform for multiscale hydrogeologic modeling with emphasis on hybrid multiscale methods
TD Scheibe, EM Murphy, X Chen, AK Rice, KC Carroll, BJ Palmer, ...
Groundwater 53 (1), 38-56, 2015
902015
Impact of organic-liquid distribution and flow-field heterogeneity on reductions in mass flux
EL DiFilippo, KC Carroll, ML Brusseau
Journal of Contaminant Hydrology 115 (1-4), 14-25, 2010
762010
Nonideal transport and extended elution tailing of PFOS in soil
ML Brusseau, N Khan, Y Wang, N Yan, S Van Glubt, KC Carroll
Environmental Science & Technology 53 (18), 10654-10664, 2019
682019
Scaling sap flux measurements of grazed and ungrazed shrub communities with fine and coarse‐resolution remote sensing
EP Glenn, K Morino, K Didan, F Jordan, K C. Carroll, PL Nagler, K Hultine, ...
Ecohydrology: Ecosystems, Land and Water Process Interactions …, 2008
642008
Impact of in situ chemical oxidation on contaminant mass discharge: linking source-zone and plume-scale characterizations of remediation performance
ML Brusseau, KC Carroll, T Allen, J Baker, W DiGuiseppi, J Hatton, ...
Environmental Science & Technology 45 (12), 5352-5358, 2011
622011
Wellbore cement fracture evolution at the cement–basalt caprock interface during geologic carbon sequestration
HB Jung, S Kabilan, JP Carson, AP Kuprat, W Um, P Martin, M Dahl, ...
Applied Geochemistry 47, 1-16, 2014
612014
Characterizing long-term contaminant mass discharge and the relationship between reductions in discharge and reductions in mass for DNAPL source areas
ML Brusseau, DE Matthieu III, KC Carroll, J Mainhagu, C Morrison, ...
Journal of contaminant hydrology 149, 1-12, 2013
512013
Stimuli-responsive/rheoreversible hydraulic fracturing fluids as a greener alternative to support geothermal and fossil energy production
HB Jung, KC Carroll, S Kabilan, DJ Heldebrant, D Hoyt, L Zhong, T Varga, ...
Green Chemistry 17 (5), 2799-2812, 2015
502015
Column versus batch methods for measuring PFOS and PFOA sorption to geomedia
S Van Glubt, ML Brusseau, N Yan, D Huang, N Khan, KC Carroll
Environmental Pollution 268, 115917, 2021
452021
Characterization and quantification of groundwater sulfate sources at a mining site in an arid climate: The Monument Valley site in Arizona, USA
Z Miao, KC Carroll, ML Brusseau
Journal of hydrology 504, 207-215, 2013
432013
Quantifying disconnection of groundwater from managed‐ephemeral surface water during drought and conjunctive agricultural use
EH Fuchs, JP King, KC Carroll
Water Resources Research 55 (7), 5871-5890, 2019
412019
Assessing performance and closure for soil vapor extraction: integrating vapor discharge and impact to groundwater quality
KC Carroll, M Oostrom, MJ Truex, VJ Rohay, ML Brusseau
Journal of Contaminant Hydrology 128 (1-4), 71-82, 2012
402012
Dissolution, cyclodextrin-enhanced solubilization, and mass removal of an ideal multicomponent organic liquid
KC Carroll, ML Brusseau
Journal of Contaminant Hydrology 106 (1-2), 62-72, 2009
402009
Transport of molybdenum in a biosolid-amended alkaline soil
KC Carroll, JF Artiola, ML Brusseau
Chemosphere 65 (5), 778-785, 2006
382006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20