Παρακολούθηση
Markus Enenkel
Markus Enenkel
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα worldbank.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Satellite-based assessment of electricity restoration efforts in Puerto Rico after Hurricane Maria
MO Román, EC Stokes, R Shrestha, Z Wang, L Schultz, EAS Carlo, Q Sun, ...
PloS one 14 (6), e0218883, 2019
1982019
A review of the applications of ASCAT soil moisture products
L Brocca, WT Crow, L Ciabatta, C Massari, P De Rosnay, M Enenkel, ...
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2017
1282017
Drought and food security–Improving decision-support via new technologies and innovative collaboration
M Enenkel, L See, R Bonifacio, V Boken, N Chaney, P Vinck, L You, ...
Global Food Security 4, 51-55, 2015
832015
A combined satellite-derived drought indicator to support humanitarian aid organizations
M Enenkel, C Steiner, T Mistelbauer, W Dorigo, W Wagner, L See, ...
Remote Sensing 8 (4), 340, 2016
632016
Exploiting the convergence of evidence in satellite data for advanced weather index insurance design
M Enenkel, D Osgood, M Anderson, B Powell, J McCarty, C Neigh, ...
Weather, Climate, and Society 11 (1), 65-93, 2019
452019
Smallholder crop area mapped with wall-to-wall WorldView sub-meter panchromatic image texture: A test case for Tigray, Ethiopia
CSR Neigh, ML Carroll, MR Wooten, JL McCarty, BF Powell, GJ Husak, ...
Remote Sensing of Environment 212, 8-20, 2018
422018
Farmer perception, recollection, and remote sensing in weather index insurance: An Ethiopia case study
D Osgood, B Powell, R Diro, C Farah, M Enenkel, ME Brown, G Husak, ...
Remote Sensing 10 (12), 1887, 2018
402018
Food security monitoring via mobile data collection and remote sensing: Results from the Central African Republic
M Enenkel, L See, M Karner, M Álvarez, E Rogenhofer, ...
PloS one 10 (11), e0142030, 2015
392015
Why predict climate hazards if we need to understand impacts? Putting humans back into the drought equation
M Enenkel, ME Brown, JV Vogt, JL McCarty, A Reid Bell, D Guha-Sapir, ...
Climatic Change 162, 1161-1176, 2020
382020
What rainfall does not tell us—enhancing financial instruments with satellite-derived soil moisture and evaporative stress
M Enenkel, C Farah, C Hain, A White, M Anderson, L You, W Wagner, ...
Remote Sensing 10 (11), 1819, 2018
302018
Combining satellite observations to develop a global soil moisture product for near-real-time applications
M Enenkel, C Reimer, W Dorigo, W Wagner, I Pfeil, R Parinussa, ...
Hydrology and Earth System Sciences 20 (10), 4191-4208, 2016
292016
Social media data analysis and feedback for advanced disaster risk management
M Enenkel, SM Saenz, DS Dookie, L Braman, N Obradovich, ...
arXiv preprint arXiv:1802.02631, 2018
252018
Addressing grand challenges in earth observation science: The earth observation data centre for water resources monitoring
W Wagner, J Fröhlich, G Wotawa, R Stowasser, M Staudinger, ...
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2014
242014
Microwave remote sensing for agricultural drought monitoring: Recent developments and challenges
M Vreugdenhil, I Greimeister-Pfeil, W Preimesberger, S Camici, W Dorigo, ...
Frontiers in Water 4, 1045451, 2022
182022
Emergencies do not stop at night: Advanced analysis of displacement based on satellite-derived nighttime light observations
M Enenkel, RM Shrestha, E Stokes, M Román, Z Wang, MTM Espinosa, ...
IBM Journal of Research and Development 64 (1/2), 8: 1-8: 12, 2019
182019
The added value of satellite soil moisture for agricultural index insurance
M Enenkel, D Osgood, B Powell
Remote sensing of hydrometeorological hazards, 69-83, 2017
122017
Top-down and bottom-up—A global approach to strengthen local disaster resilience
M Enenkel, A Papp, E Veit, S Voigt
2017 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC), 1-7, 2017
102017
Big data, small island: Earth observations for improving flood and landslide risk assessment in Jamaica
C Avalon-Cullen, C Caudill, NK Newlands, M Enenkel
Geosciences 13 (3), 64, 2023
92023
From science to science-based: using state-of-the-art climate information to strengthen DRR in Small Island States
DS Dookie, M Enenkel, J Spence
Strengthening Disaster Resilience in Small States. Commonwealth Secretariat …, 2019
92019
The humanitarian sector needs clear job profiles for climate science translators now more than ever
M Enenkel, A Kruczkiewicz
Bulletin of the American Meteorological Society 103 (4), E1088-E1097, 2022
82022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20