Παρακολούθηση
Dr Philip Gibbons
Dr Philip Gibbons
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα anu.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Forest and woodland stand structural complexity: its definition and measurement
C McElhinny, P Gibbons, C Brack, J Bauhus
Forest Ecology and Management 218 (1-3), 1-24, 2005
10002005
A checklist for ecological management of landscapes for conservation
D Lindenmayer, RJ Hobbs, R Montague‐Drake, J Alexandra, A Bennett, ...
Ecology letters 11 (1), 78-91, 2008
8602008
Tree hollows and wildlife conservation in Australia
P Gibbons, D Lindenmayer
CSIRO publishing, 2002
7572002
New policies for old trees: averting a global crisis in a keystone ecological structure
DB Lindenmayer, WF Laurance, JF Franklin, GE Likens, SC Banks, ...
Conservation Letters 7 (1), 61-69, 2014
3502014
The future of scattered trees in agricultural landscapes
P Gibbons, DB Lindenmayer, J Fischer, AD Manning, A Weinberg, ...
Conservation Biology 22 (5), 1309-1319, 2008
3142008
Offsets for land clearing: no net loss or the tail wagging the dog?
P Gibbons, DB Lindenmayer
Ecological Management & Restoration 8 (1), 26-31, 2007
3082007
Taming a wicked problem: resolving controversies in biodiversity offsetting
M Maron, CD Ives, H Kujala, JW Bull, FJF Maseyk, S Bekessy, A Gordon, ...
BioScience 66 (6), 489-498, 2016
2512016
Land management practices associated with house loss in wildfires
P Gibbons, L Van Bommel, AM Gill, GJ Cary, DA Driscoll, RA Bradstock, ...
PloS one 7 (1), e29212, 2012
2382012
Improving biodiversity monitoring
DB Lindenmayer, P Gibbons, MAX Bourke, M Burgman, CR Dickman, ...
Austral ecology 37 (3), 285-294, 2012
2212012
The value of paddock trees for regional conservation in an agricultural landscape
P Gibbons, M Boak
Ecological Management & Restoration 3 (3), 205-210, 2002
2202002
Some practical suggestions for improving engagement between researchers and policy‐makers in natural resource management
P Gibbons, C Zammit, K Youngentob, HP Possingham, DB Lindenmayer, ...
Ecological Management & Restoration 9 (3), 182-186, 2008
2012008
Scattered trees: a complementary strategy for facilitating adaptive responses to climate change in modified landscapes?
AD Manning, P Gibbons, DB Lindenmayer
Journal of Applied Ecology 46 (4), 915-919, 2009
1932009
Interacting factors driving a major loss of large trees with cavities in a forest ecosystem
DB Lindenmayer, W Blanchard, L McBurney, D Blair, S Banks, GE Likens, ...
Public Library of Science 7 (10), e41864, 2012
1922012
Synthesis of allometrics, review of root biomass and design of future woody biomass sampling strategies
P Snowdon
Australian Greenhouse Office, 2000
1872000
Assessing the carbon sequestration potential of managed forests: a case study from temperate Australia
SH Roxburgh, SW Wood, BG Mackey, G Woldendorp, P Gibbons
Journal of Applied Ecology 43 (6), 1149-1159, 2006
1852006
Hollow selection by vertebrate fauna in forests of southeastern Australia and implications for forest management
P Gibbons, DB Lindenmayer, SC Barry, MT Tanton
Biological conservation 103 (1), 1-12, 2002
1812002
An overview of methods used to assess vegetation condition at the scale of the site
P Gibbons, D Freudenberger
Ecological management & restoration 7, S10-S17, 2006
1702006
Avoiding bio‐perversity from carbon sequestration solutions
DB Lindenmayer, KB Hulvey, RJ Hobbs, M Colyvan, A Felton, ...
Conservation Letters 5 (1), 28-36, 2012
1662012
Calculating the benefit of conservation actions
M Maron, JR Rhodes, P Gibbons
Conservation letters 6 (5), 359-367, 2013
1622013
Tree decline and the future of Australian farmland biodiversity
J Fischer, A Zerger, P Gibbons, J Stott, BS Law
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (45), 19597-19602, 2010
1602010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20