Παρακολούθηση
Dr Angela Sherry
Dr Angela Sherry
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα northumbria.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hydrocarbon degradation in petroleum reservoirs
IM Head, SR Larter, ND Gray, A Sherry, JJ Adams, CM Aitken, DM Jones, ...
Handbook of hydrocarbon and lipid microbiology, 2010
816*2010
Crude-oil biodegradation via methanogenesis in subsurface petroleum reservoirs
DM Jones, IM Head, ND Gray, JJ Adams, AK Rowan, CM Aitken, ...
Nature 451 (7175), 176-180, 2008
7632008
Colonic CD8 and γδ T-cell infiltration with epithelial damage in children with autism
RI Furlano, A Anthony, R Day, A Brown, L McGarvey, MA Thomson, ...
The Journal of pediatrics 138 (3), 366-372, 2001
2692001
The quantitative significance of Syntrophaceae and syntrophic partnerships in methanogenic degradation of crude oil alkanes
ND Gray, A Sherry, RJ Grant, AK Rowan, CRJ Hubert, CM Callbeck, ...
Environmental microbiology 13 (11), 2957-2975, 2011
2542011
Quantification of syntrophic acetate‐oxidizing microbial communities in biogas processes
M Westerholm, J Dolfing, A Sherry, ND Gray, IM Head, A Schnürer
Environmental Microbiology Reports 3 (4), 500-505, 2011
1772011
Massive dominance of Epsilonproteobacteria in formation waters from a Canadian oil sands reservoir containing severely biodegraded oil
CRJ Hubert, TBP Oldenburg, M Fustic, ND Gray, SR Larter, K Penn, ...
Environmental microbiology 14 (2), 387-404, 2012
1502012
Anaerobic biodegradation of crude oil under sulphate-reducing conditions leads to only modest enrichment of recognized sulphate-reducing taxa
A Sherry, ND Gray, AK Ditchfield, CM Aitken, DM Jones, WFM Röling, ...
International Biodeterioration & Biodegradation 81, 105-113, 2013
1382013
Methanogenic degradation of petroleum hydrocarbons in subsurface environments: remediation, heavy oil formation, and energy recovery
ND Gray, A Sherry, C Hubert, J Dolfing, IM Head
Advances in applied microbiology 72, 137-161, 2010
1352010
Electrobioremediation of oil spills
M Daghio, F Aulenta, E Vaiopoulou, A Franzetti, JBA Arends, A Sherry, ...
Water research 114, 351-370, 2017
1332017
Evidence that crude oil alkane activation proceeds by different mechanisms under sulfate-reducing and methanogenic conditions
CM Aitken, DM Jones, MJ Maguire, ND Gray, A Sherry, BFJ Bowler, ...
Geochimica et Cosmochimica Acta 109, 162-174, 2013
1222013
The controls on the composition of biodegraded oils in the deep subsurface–Part 3. The impact of microorganism distribution on petroleum geochemical gradients in biodegraded …
B Bennett, JJ Adams, ND Gray, A Sherry, TBP Oldenburg, H Huang, ...
Organic Geochemistry 56, 94-105, 2013
1092013
Biogenic methane production in formation waters from a large gas field in the North Sea
ND Gray, A Sherry, SR Larter, M Erdmann, J Leyris, T Liengen, J Beeder, ...
Extremophiles 13, 511-519, 2009
1022009
Kinetic parameters for nutrient enhanced crude oil biodegradation in intertidal marine sediments
AK Singh, A Sherry, ND Gray, DM Jones, BFJ Bowler, IM Head
Frontiers in Microbiology 5, 160, 2014
582014
Volatile hydrocarbons inhibit methanogenic crude oil degradation
A Sherry, RJ Grant, CM Aitken, DM Jones, IM Head, ND Gray
Frontiers in microbiology 5, 131, 2014
542014
Combining electrokinetic transport and bioremediation for enhanced removal of crude oil from contaminated marine sediments: Results of a long-term, mesocosm-scale experiment
S Cappello, CC Viggi, M Yakimov, S Rossetti, B Matturro, L Molina, ...
Water research 157, 381-395, 2019
442019
Bridging spatially segregated redox zones with a microbial electrochemical snorkel triggers biogeochemical cycles in oil-contaminated River Tyne (UK) sediments
CC Viggi, B Matturro, E Frascadore, S Insogna, A Mezzi, S Kaciulis, ...
Water research 127, 11-21, 2017
372017
A temperate river estuary is a sink for methanotrophs adapted to extremes of pH, temperature and salinity
A Sherry, KA Osborne, FR Sidgwick, ND Gray, HM Talbot
Environmental microbiology reports, DOI: 10.1111/1758-2229.12359, 2015
322015
Acetylated sialic acid residues and blood group antigens localise within the epithelium in microvillous atrophy indicating internal accumulation of the glycocalyx
AD Phillips, A Brown, S Hicks, S Schüller, SH Murch, JA Walker-Smith, ...
Gut 53 (12), 1764-1771, 2004
302004
Distribution of thermophilic endospores in a temperate estuary indicate that dispersal history structures sediment microbial communities
E Bell, LI Blake, A Sherry, IM Head, CRJ Hubert
Environmental microbiology 20 (3), 1134-1147, 2018
232018
A new model for the formation of microbial polygons in a coastal sabkha setting
SW Lokier, LL Andrade, WM Court, KE Dutton, IM Head, C van der Land, ...
The Depositional Record 3 (2), 201-208, 2017
212017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20