Παρακολούθηση
Saikat Chakraborty
Saikat Chakraborty
Senior Researcher at Microsoft Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Unified Pre-training for Program Understanding and Generation
WU Ahmad, S Chakraborty, B Ray, KW Chang
Annual Conference of the North American Chapter of the Association for …, 2021
4412021
A Transformer-based Approach for Source Code Summarization
W Ahmad, S Chakraborty, B Ray, KW Chang
Association for Computational Linguistics, 4998--5007, 2020
332*2020
Deep learning based vulnerability detection: Are we there yet
S Chakraborty, R Krishna, Y Ding, B Ray
IEEE Transactions on Software Engineering, 2021
2632021
Codit: Code editing with tree-based neural models
S Chakraborty, Y Ding, M Allamanis, B Ray
IEEE Transactions on Software Engineering 48 (4), 1385-1399, 2020
140*2020
Retrieval Augmented Code Generation and Summarization
MR Parvez, WU Ahmad, S Chakraborty, B Ray, KW Chang
Findings of the Association for Computational Linguistics 2021 (ENMLP), 2719 …, 2021
632021
Natgen: generative pre-training by “naturalizing” source code
S Chakraborty, T Ahmed, Y Ding, PT Devanbu, B Ray
Proceedings of the 30th ACM Joint European Software Engineering Conference …, 2022
522022
Building language models for text with named entities
MR Parvez, S Chakraborty, B Ray, KW Chang
56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics 1 (Long …, 2018
49*2018
Towards learning (dis)-similarity of source code from program contrasts
Y Ding, L Buratti, S Pujar, A Morari, B Ray, S Chakraborty
arXiv preprint arXiv:2110.03868, 2021
39*2021
On multi-modal learning of editing source code
S Chakraborty, B Ray
2021 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2021
382021
A heuristic initialized stochastic memetic algorithm for MDPVRP with interdependent depot operations
AS Azad, M Islam, S Chakraborty
IEEE Transactions on Cybernetics 47 (12), 4302-4315, 2017
272017
Avatar: A parallel corpus for java-python program translation
WU Ahmad, MGR Tushar, S Chakraborty, KW Chang
arXiv preprint arXiv:2108.11590, 2021
212021
Entropy guided spectrum based bug localization using statistical language model
S Chakraborty, Y Li, M Irvine, R Saha, B Ray
arXiv preprint arXiv:1802.06947, 2018
132018
Toward optimal selection of information retrieval models for software engineering tasks
MM Rahman, S Chakraborty, G Kaiser, B Ray
2019 19th International Working Conference on Source Code Analysis and …, 2019
12*2019
FP-ANK: An improvised intrusion detection system with hybridization of neural network and K-means clustering over feature selection by PCA
NA Biswas, FM Shah, WM Tammi, S Chakraborty
2015 18th International Conference on Computer and Information Technology …, 2015
112015
Towards Generating Functionally Correct Code Edits from Natural Language Issue Descriptions
S Fakhoury, S Chakraborty, M Musuvathi, SK Lahiri
arXiv preprint arXiv:2304.03816, 2023
72023
Summarize and Generate to Back-translate: Unsupervised Translation of Programming Languages
W Uddin Ahmad, S Chakraborty, B Ray, KW Chang
arXiv e-prints, arXiv: 2205.11116, 2022
6*2022
Which similarity metric to use for software documents? A study on information retrieval based software engineering tasks
MM Rahman, S Chakraborty, B Ray
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
42018
GrACE: Generation using Associated Code Edits
P Gupta, A Khare, Y Bajpai, S Chakraborty, S Gulwani, A Kanade, ...
arXiv preprint arXiv:2305.14129, 2023
32023
Ranking LLM-Generated Loop Invariants for Program Verification
S Chakraborty, SK Lahiri, S Fakhoury, M Musuvathi, A Lal, A Rastogi, ...
arXiv preprint arXiv:2310.09342, 2023
22023
CONCORD: Clone-aware Contrastive Learning for Source Code
Y Ding, S Chakraborty, L Buratti, S Pujar, A Morari, G Kaiser, B Ray
arXiv preprint arXiv:2306.03234, 2023
12023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20