Παρακολούθηση
Geoff Pullum
Geoff Pullum
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ed.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Cambridge grammar of the English language
R Huddleston, G Pullum
Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik 53 (2), 193-194, 2005
81282005
Generalized phrase structure grammar
G Gazdar, E Klein, GK Pullum, IA Sag
Harvard University Press, 1985
42291985
Generalized phrase structure grammar
G Gazdar, E Klein, GK Pullum, IA Sag
Harvard University Press, 1985
42291985
Cliticization vs. inflection: English n't
AM Zwicky, GK Pullum
Language, 502-513, 1983
14711983
A student's introduction to English grammar
R Huddleston, GK Pullum, B Reynolds
Cambridge University Press, 2021
8802021
Empirical assessment of stimulus poverty arguments
GK Pullum, BC Scholz
The linguistic review 19 (1-2), 9-50, 2002
7532002
English grammar: An outline
R Huddleston
Cambridge University Press, 1988
6431988
The great Eskimo vocabulary hoax and other irreverent essays on the study of language
GK Pullum
University of Chicago Press, 1991
5381991
Phonetic symbol guide
GK Pullum, WA Ladusaw
University of Chicago press, 1996
5301996
Natural languages and context-free languages
GK Pullum, G Gazdar
Linguistics and Philosophy 4 (4), 471-504, 1982
3881982
Natural languages and context-free languages
GK Pullum, G Gazdar
Linguistics and Philosophy 4 (4), 471-504, 1982
3841982
The great Eskimo vocabulary hoax
GK Pullum
Natural Language & Linguistic Theory, 275-281, 1989
363*1989
Nouns and noun phrases
J Payne, R Huddleston, GK Pullum
The Cambridge grammar of the English language, 2002
3422002
Autonomous syntax and the analysis of auxiliaries
G Pullum, D Wilson
Language, 741-788, 1977
3301977
Auxiliaries and related phenomena in a restrictive theory of grammar
G Gazdar, GK Pullum, IA Sag
Language, 591-638, 1982
3111982
Expletive noun phrases in subcategorized positions
PM Postal, GK Pullum
Linguistic Inquiry 19 (4), 635-670, 1988
2981988
The great Eskimo vocabulary hoax
GK Pullum
Natural Language & Linguistic Theory, 275-281, 1989
2711989
The X-bar theory of phrase structure
A Kornai, GK Pullum
Language, 24-50, 1990
2411990
Generalized Phrase Structure Grammar. A Theoretical Synopsis.
G Gazdar, GK Pullum
2211982
Plain morphology and expressive morphology
AM Zwicky, GK Pullum
Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society 13, 330-340, 1987
2061987
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20