Παρακολούθηση
Vincenzo Fiamma
Vincenzo Fiamma
ricercatore costruzione marittima università mediterranea reggio calabria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unirc.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Caisson breakwaters embodying an OWC with a small opening—Part II: A small-scale field experiment
P Boccotti, P Filianoti, V Fiamma, F Arena
Ocean Engineering 34 (5-6), 820-841, 2007
1382007
Wave climate analysis for the design of wave energy harvesters in the Mediterranean Sea
F Arena, V Laface, G Malara, A Romolo, A Viviano, V Fiamma, G Sannino, ...
Renewable energy 77, 125-141, 2015
902015
On the modelling of water column oscillations in U-OWC energy harvesters
G Malara, A Romolo, V Fiamma, F Arena
Renewable Energy 101, 964-972, 2017
612017
The first full operative U-OWC plants in the port of Civitavecchia
F Arena, A Romolo, G Malara, V Fiamma, V Laface
International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering 57786 …, 2017
592017
Field experiment on random wave forces acting on vertical cylinders
P Boccotti, F Arena, V Fiamma, G Barbaro
Probabilistic engineering mechanics 28, 39-51, 2012
552012
Shoreline changes near river mouth: case study of Sant’Agata River (Reggio Calabria, Italy)
G Foti, G Barbaro, G Bombino, V Fiamma, P Puntorieri, F Minniti, ...
European Journal of Remote Sensing 52 (sup4), 102-112, 2019
372019
Two small-scale field experiments on the effectiveness of Morison's equation
P Boccotti, F Arena, V Fiamma, A Romolo
Ocean Engineering 57, 141-149, 2013
342013
Installing U-OWC devices along Italian coasts
F Arena, V Fiamma, V Laface, G Malara, A Romolo, A Viviano, G Sannino, ...
International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering 55423 …, 2013
322013
The first worldwide application at full-scale of the REWEC3 device in the Port of Civitavecchia: Initial energetic performances
F Arena, A Romolo, G Malara, V Fiamma, V Laface
Proc., Progress in Renewable Energies Offshore: 2nd Int. Conf. on Renewable …, 2016
302016
An experiment at sea on the reflection of the wind waves
P Boccotti, G Barbaro, V Fiamma, L Mannino, A Rotta
Ocean engineering 20 (5), 493-507, 1993
301993
Estimation of mean spectral directions in random seas
P Boccotti, F Arena, V Fiamma, A Romolo, G Barbaro
Ocean Engineering 38 (2-3), 509-518, 2011
282011
Small-scale field experiment on wave forces on upright breakwaters
P Boccotti, F Arena, V Fiamma, A Romolo, G Barbaro
Journal of waterway, port, coastal, and ocean engineering 138 (2), 97-114, 2012
262012
On intermediate-scale open-sea experiments on floating offshore structures: Feasibility and application on a spar support for offshore wind turbines
C Ruzzo, V Fiamma, M Collu, G Failla, V Nava, F Arena
Marine Structures 61, 220-237, 2018
252018
Analysis of the shoreline changes of Reggio Calabria (Italy)
G Barbaro, V Fiamma, V Barrile, G Foti, G Ielo
International Journal of Civil Engineering and Technology 8 (10), 1777-1791, 2017
252017
Operational modal analysis of a spar-type floating platform using frequency domain decomposition method
C Ruzzo, G Failla, M Collu, V Nava, V Fiamma, F Arena
Energies 9 (11), 870, 2016
232016
Progress on the experimental set-up for the testing of a floating offshore wind turbine scaled model in a field site
C Ruzzo, V Fiamma, V Nava, M Collu, G Failla, F Arena
Wind Engineering 40 (5), 455-467, 2016
202016
Analysis of floods and storms: Concurrent conditions
C Canale, G Barbaro, O Petrucci, V Fiamma, G Foti, GC Barilla, ...
Italian journal of engineering geology and environment, 23-29, 2020
172020
Field experiments on dielectric elastomer generators integrated on a U-OWC wave energy converter
F Arena, L Daniele, V Fiamma, M Fontana, G Malara, G Moretti, A Romolo, ...
International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering 51319 …, 2018
172018
Water hammer simulation in a steel pipeline system with a sudden cross section change
A Malesińska, M Kubrak, M Rogulski, P Puntorieri, V Fiamma, G Barbaro
Journal of Fluids Engineering 143 (9), 091204, 2021
122021
Response of the U-OWC prototype installed in the Civitavecchia harbour
F Arena, A Romolo, G Malara, V Fiamma, V Laface
International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering 51319 …, 2018
112018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20