Παρακολούθηση
Monique Laurent
Monique Laurent
CWI, Amsterdam, and Tilburg University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cwi.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Geometry of cuts and metrics
MM Deza, M Laurent
Springer-Verlag, Berlin, 588 pages., 1997
14271997
Sums of squares, moment matrices and optimization over polynomials
M Laurent
Emerging applications of algebraic geometry, 157-270, 2009
8692009
A comparison of the Sherali-Adams, Lovász-Schrijver, and Lasserre relaxations for 0–1 programming
M Laurent
Mathematics of Operations Research 28 (3), 470-496, 2003
4322003
Semidefinite programming and integer programming
M Laurent, F Rendl
Handbooks in Operations Research and Management Science 12, 393-514, 2005
2122005
On a Positive Semidefinite Relaxation of the Cut Polytope
M Laurent, S Poljak
170*
Matrix Completion Problems.
M Laurent
Encyclopedia of Optimization 3, 221-229, 2009
1442009
Semidefinite characterization and computation of zero-dimensional real radical ideals
JB Lasserre, M Laurent, P Rostalski
Foundations of Computational Mathematics 8, 607-647, 2008
1252008
Revisiting two theorems of Curto and Fialkow on moment matrices
M Laurent
Proceedings of the American Mathematical Society 133 (10), 2965-2976, 2005
1072005
A PTAS for the minimization of polynomials of fixed degree over the simplex
E De Klerk, M Laurent, PA Parrilo
Theoretical computer science 361 (2-3), 210-225, 2006
1062006
Facets for the cut cone I
M Deza, M Laurent
Mathematical programming 56, 121-160, 1992
105*1992
Semidefinite representations for finite varieties
M Laurent
Mathematical programming 109 (1), 1-26, 2007
1012007
Applications of cut polyhedra—II
M Deza, M Laurent
Journal of Computational and Applied Mathematics 55 (2), 217-247, 1994
1011994
On the facial structure of the set of correlation matrices
M Laurent, S Poljak
SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications 17 (3), 530-547, 1996
891996
Connections between semidefinite relaxations of the max-cut and stable set problems
M Laurent, S Poljak, F Rendl
Mathematical Programming 77, 225-246, 1997
811997
Clique-web facets for multicut polytopes
M Deza, M Grötschel, M Laurent
Mathematics of Operations Research 17 (4), 981-1000, 1992
781992
A generalized flat extension theorem for moment matrices
M Laurent, B Mourrain
Archiv der Mathematik 93 (1), 87-98, 2009
732009
The Operator for the Chromatic Number of a Graph
N Gvozdenović, M Laurent
SIAM Journal on Optimization 19 (2), 572-591, 2008
732008
New limits on fault-tolerant quantum computation
H Buhrman, R Cleve, M Laurent, N Linden, A Schrijver, F Unger
2006 47th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS'06 …, 2006
702006
A tour d’horizon on positive semidefinite and Euclidean distance matrix completion problems
M Laurent
Topics in semidefinite and interior-point methods, 51-76, 1998
681998
Cuts, matrix completions and graph rigidity
M Laurent
Mathematical Programming 79 (1), 255-283, 1997
671997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20