Παρακολούθηση
Valeria Lo Presti
Valeria Lo Presti
PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipa.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sea-level rise and potential drowning of the Italian coastal plains: Flooding risk scenarios for 2100
F Antonioli, M Anzidei, A Amorosi, V Lo Presti, G Mastronuzzi, G Deiana, ...
Quaternary Science Reviews 158, 29-43, 2017
2102017
Tidal notches in Mediterranean Sea: a comprehensive analysis
F Antonioli, V Lo Presti, A Rovere, L Ferranti, M Anzidei, S Furlani, ...
Quaternary Science Reviews 119, 66-84, 2015
1272015
Holocene sea level change in Malta
S Furlani, F Antonioli, S Biolchi, T Gambin, R Gauci, V Lo Presti, ...
Quaternary International 288, 146-157, 2013
742013
Timing of the emergence of the Europe–Sicily bridge (40–17 cal ka BP) and its implications for the spread of modern humans
F Antonioli, V Lo Presti, MG Morticelli, L Bonfiglio, MA Mannino, ...
Geological Society, London, Special Publications 411 (1), 111-144, 2016
652016
Relative sea-level rise and potential submersion risk for 2100 on 16 coastal plains of the Mediterranean sea
F Antonioli, G De Falco, V Lo Presti, L Moretti, G Scardino, M Anzidei, ...
Water 12 (8), 2173, 2020
632020
Integrating multidisciplinary instruments for assessing coastal vulnerability to erosion and sea level rise: Lessons and challenges from the Adriatic Sea, Italy
D Bonaldo, F Antonioli, R Archetti, A Bezzi, A Correggiari, S Davolio, ...
Journal of Coastal Conservation 23, 19-37, 2019
602019
Submarine canyon morphologies in the Gulf of Palermo (Southern Tyrrhenian Sea) and possible implications for geo-hazard
CL Iacono, A Sulli, M Agate, V Lo Presti, F Pepe, R Catalano
Marine Geophysical Research 32 (1), 127-138, 2011
502011
Early cementation and accommodation space dictate the evolution of an overstepping barrier system during the Holocene
G De Falco, F Antonioli, G Fontolan, VL Presti, S Simeone, R Tonielli
Marine Geology 369, 52-66, 2015
442015
Morphometry and elevation of the last interglacial tidal notches in tectonically stable coasts of the Mediterranean Sea
F Antonioli, L Ferranti, P Stocchi, G Deiana, V Lo Presti, S Furlani, ...
Sea, Earth-Science Reviews, 185, 600-623, 2018
412018
Flooding scenario for four Italian coastal plains using three relative sea level rise models
A Marsico, S Lisco, V Lo Presti, F Antonioli, A Amorosi, M Anzidei, ...
Journal of Maps 13 (2), 961-967, 2017
412017
Vertical movements in NE Sicily and its offshore: Outcome of tectonic uplift during the last 125 ky
A Sulli, V Lo Presti, MG Morticelli, F Antonioli
Quaternary International 288, 168-182, 2013
372013
The late Pleistocene to Holocene palaeogeographic evolution of the Porto Conte area: Clues for a better understanding of human colonization of Sardinia and faunal dynamics …
MR Palombo, F Antonioli, VL Presti, MA Mannino, RT Melis, P Orru, ...
Quaternary International 439, 117-140, 2017
342017
Boulder coastal deposits at Favignana Island rocky coast (Sicily, Italy): Litho-structural and hydrodynamic control
F Pepe, M Corradino, N Parrino, G Besio, VL Presti, P Renda, ...
Geomorphology 303, 191-209, 2018
292018
Millstones as indicators of relative sea-level changes in northern Sicily and southern Calabria coastlines, Italy
G Scicchitano, VL Presti, CR Spampinato, MG Morticelli, F Antonioli, ...
Quaternary International 232 (1-2), 92-104, 2011
272011
Palaeogeographical evolution of the Egadi Islands (western Sicily, Italy). Implications for late Pleistocene and early Holocene sea crossings by humans and other mammals in the …
V Lo Presti, F Antonioli, MR Palombo, V Agnesi, S Biolchi, L Calcagnile, ...
Earth-Science Reviews, 2019
222019
A stalactite record of four relative sea-level highstands during the Middle Pleistocene Transition
P Stocchi, F Antonioli, P Montagna, F Pepe, VL Presti, A Caruso, ...
Quaternary Science Reviews 173, 92-100, 2017
172017
Millstone coastal quarries of the Mediterranean: A new class of sea level indicator
VL Presti, F Antonioli, R Auriemma, A Ronchitelli, G Scicchitano, ...
Quaternary international 332, 126-142, 2014
172014
Millstone quarries along the Mediterranean coast: Chronology, morphological variability and relationships with past sea levels
F Antonioli, N Mourtzas, M Anzidei, R Auriemma, E Galili, E Kolaiti, ...
Quaternary International 439, 102-116, 2017
122017
The land bridge between Europe and Sicily over the past 40 kyrs: timing of emersion and implications for the migration of Homo sapiens
F Antonioli, V Lo Presti, M Gasparo Morticelli, M Mannino, K Lambeck, ...
Rendiconti Online della Società Geologica Italiana, 1167-1169, 2012
122012
Anomolous multi-origin marine notch sites: Three case studies in the central Mediterranean Sea
F Antonioli, M Anzidei, VL Presti, G Scicchitano, CR Spampinato, ...
Quaternary International 439, 4-16, 2017
102017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20