Follow
Andrzej Szarata
Andrzej Szarata
Verified email at pk.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The impact of the car restrictions implemented in the city centre on the public space quality
A Szarata, K Nosal, U Duda-Wiertel, L Franek
Transportation Research Procedia 27, 752-759, 2017
472017
Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury transportowej
A Szarata
432013
Modelling the effects of real-time crowding information in urban public transport systems
A Drabicki, R Kucharski, O Cats, A Szarata
Transportmetrica A: Transport Science 17 (4), 675-713, 2021
412021
Evaluating the environmental impact of using cargo bikes in cities: A comprehensive review of existing approaches
H Vasiutina, A Szarata, S Rybicki
Energies 14 (20), 6462, 2021
252021
Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+ R)
A Szarata
232005
Analysis of household survey sample size in trip modelling process
T Kulpa, A Szarata
Transportation Research Procedia 14, 1753-1761, 2016
212016
Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce: uwarunkowania na poziomie gminnym= Comprehensive modelling of passenger road traffic in Poland-the municipality …
P Rosik, T Komornicki, S Goliszek, P Śleszyński, A Szarata, ...
IGiPZ PAN, 2018
182018
The simulation analysis of suppressed traffic.
A Szarata
Advances in Transportation Studies, 2013
182013
Modelling the effects of traffic-calming introduction to volume–delay functions and traffic assignment
J Paszkowski, M Herrmann, M Richter, A Szarata
Energies 14 (13), 3726, 2021
152021
Kalibracja i możliwości weryfikacji wyników Kompleksowych Badań Ruchu narzędziami symulacyjnymi
A Szarata
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2010
142010
Modelowanie symulacyjne ruchu wzbudzonego i tłumionego
A Szarata
Transport miejski i regionalny, 14--17, 2010
142010
Should I stay or should I board? Willingness to wait with real-time crowding information in urban public transport
A Drabicki, O Cats, R Kucharski, A Fonzone, A Szarata
Research in Transportation Business & Management 47, 100963, 2023
132023
The application of the multiple criteria decision aid to assess transport policy measures focusing on innovation
K Nosal Hoy, K Solecka, A Szarata
Sustainability 11 (5), 1472, 2019
132019
Wyniki badań podróży w Krakowie–KBR 2013
A Szarata
Transport Miejski i Regionalny, 4-8, 2015
122015
Modelling the public transport capacity constraints˘ impact on passenger path choices in transit assignment models
A Drabicki, R Kucharski, A Szarata
Archives of Transport 43 (3), 7-28, 2017
112017
Investigating the impact of public transport service disruptions upon passenger travel behaviour—Results from Krakow city
AA Drabicki, MF Islam, A Szarata
Energies 14 (16), 4889, 2021
10*2021
Kompleksowe badania ruchu w Krakowie w 2013 r.: wybrane wyniki
A Szarata
Logistyka, 2014
102014
Wybrane wyniki kompleksowych badań ruchu w województwie małopolskim
T DzIeDzIC, A Szarata
Transport Miejski i Regionalny, 30-34, 2014
102014
Wpływ dostępności transportowej na liczbę podróży w obszarach miejskich [w:] P
A Szarata
Rosik, R. Wiśniewski (red.), Dostępność i mobilność w przestrzeni, IGIPZ PAN …, 2012
102012
Badania ankietowe dotyczące zjawiska ruchu wzbudzonego w podróżach transportem zbiorowym
A Szarata
Logistyka, 2012
102012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20