Follow
Andrzej Szarata
Andrzej Szarata
Verified email at pk.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The impact of the car restrictions implemented in the city centre on the public space quality
A Szarata, K Nosal, U Duda-Wiertel, L Franek
Transportation Research Procedia 27, 752-759, 2017
442017
Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury transportowej
A Szarata
412013
Modelling the effects of real-time crowding information in urban public transport systems
A Drabicki, R Kucharski, O Cats, A Szarata
Transportmetrica A: Transport Science 17 (4), 675-713, 2021
302021
Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+ R)
A Szarata
222005
Evaluating the environmental impact of using cargo bikes in cities: A comprehensive review of existing approaches
H Vasiutina, A Szarata, S Rybicki
Energies 14 (20), 6462, 2021
192021
Analysis of household survey sample size in trip modelling process
T Kulpa, A Szarata
Transportation Research Procedia 14, 1753-1761, 2016
182016
Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce: uwarunkowania na poziomie gminnym= Comprehensive modelling of passenger road traffic in Poland-the municipality …
P Rosik, T Komornicki, S Goliszek, P Śleszyński, A Szarata, ...
IGiPZ PAN, 2018
172018
The simulation analysis of suppressed traffic.
A Szarata
Advances in Transportation Studies, 2013
172013
Kalibracja i możliwości weryfikacji wyników Kompleksowych Badań Ruchu narzędziami symulacyjnymi
A Szarata
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2010
142010
Modelling the effects of traffic-calming introduction to volume–delay functions and traffic assignment
J Paszkowski, M Herrmann, M Richter, A Szarata
Energies 14 (13), 3726, 2021
132021
The application of the multiple criteria decision aid to assess transport policy measures focusing on innovation
K Nosal Hoy, K Solecka, A Szarata
Sustainability 11 (5), 1472, 2019
122019
Modelowanie symulacyjne ruchu wzbudzonego i tłumionego
A Szarata
Transport miejski i regionalny, 14--17, 2010
122010
Modelling the public transport capacity constraintsą impact on passenger path choices in transit assignment models
A Drabicki, R Kucharski, A Szarata
Archives of Transport 43, 2017
112017
Wyniki badań podróży w Krakowie–KBR 2013
A Szarata
Transport Miejski i Regionalny, 4-8, 2015
112015
Wybrane wyniki kompleksowych badań ruchu w województwie małopolskim
T DzIeDzIC, A Szarata
Transport Miejski i Regionalny, 30-34, 2014
102014
Wpływ dostępności transportowej na liczbę podróży w obszarach miejskich [w:] P
A Szarata
Rosik, R. Wiśniewski (red.), Dostępność i mobilność w przestrzeni, IGIPZ PAN …, 2012
102012
Badania ankietowe dotyczące zjawiska ruchu wzbudzonego w podróżach transportem zbiorowym
A Szarata
Logistyka, 2012
102012
Podział zadań przewozowych–przegląd modeli oraz zastosowanie wnioskowania rozmytego
A Szarata
Konferencja Naukowo–Techniczna, Poznań, 2007
102007
Modelowanie wyboru środka transportu–porównanie regresji logistycznej i logitowego modelu wyboru dyskretnego
R Kucharski, A Szarata, M Bauer, T Kulpa
X Poznańska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: Problemy komunikacyjne …, 2015
92015
Ocena efektywności funkcjonalnej systemu parkingów przesiadkowych (Park and Ride)
A Szarata
Transport Miejski i Regionalny, 29-35, 2007
92007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20