Παρακολούθηση
Guiomar Rotllant
Guiomar Rotllant
ICM-CSIC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icm.csic.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep-water fish assemblages in the Mediterranean Sea
CY Politou, A Bozzano, D Lloris, G Rotllant, L Sion, F Mastrototaro
CSIC-Instituto de Ciencias del Mar (ICM), 2004
1382004
Diel and seasonal patterns of Nephrops norvegicus (Decapoda: Nephropidae) catchability in the western Mediterranean
J Aguzzi, F Sardà, P Abelló, G Rotllant
Marine Ecology Progress Series 258, 201-211, 2003
952003
Role of ecdysteroids and methyl farnesoate in morphogenesis and terminal moult in polymorphic males of the spider crab Libinia emarginata
G Rotllant, P Takac, L Liu, GL Scott, H Laufer
Aquaculture 190 (1-2), 103-118, 2000
732000
Growth, survival and biochemical composition of spider crab Maja brachydactyla (Balss, 1922)(Decapoda: Majidae) larvae reared under different stocking densities, prey: larva …
M Andrés, A Estévez, G Rotllant
Aquaculture 273 (4), 494-502, 2007
712007
Localization of crustacean hyperglycemic hormone (CHH) and gonad-inhibiting hormone (GIH) in the eyestalk ofHomarus gammarus larvae by …
G Rotllant, D De Kleijn, M Charmantier-Daures, G Charmantier, ...
Cell and tissue research 271, 507-512, 1993
711993
Internal anatomy and ultrastructure of the male reproductive system of the spider crab Maja brachydactyla (Decapoda: Brachyura)
CG Simeó, E Ribes, G Rotllant
Tissue and Cell 41 (5), 345-361, 2009
692009
Reproductive biology and recruitment of the deep-sea fish community from the NW Mediterranean continental margin
U Fernandez-Arcaya, G Rotllant, E Ramírez-Llodra, L Recasens, J Aguzzi, ...
Progress in oceanography 118, 222-234, 2013
66*2013
Survival, development and growth of larvae of the blue swimmer crab, Portunus pelagicus, cultured under different photoperiod conditions
M Andrés, G Rotllant, C Zeng
Aquaculture 300 (1-4), 218-222, 2010
642010
Megabenthic diversity patterns and community structure of the Blanes submarine canyon and adjacent slope in the Northwestern Mediterranean: a human overprint?
E Ramirez‐Llodra, JB Company, F Sarda, G Rotllant
Marine Ecology 31 (1), 167-182, 2010
612010
Reproductive biology of three gadiform fish species through the Mediterranean deep-sea range (147-1850 m)
G Rotllant, J Moranta, E Massutí, F Sardà, B Morales-Nin
Scientia Marina 66 (2), 157-166, 2002
602002
Deep-sea decapod crustaceans in the western and central Mediterranean Sea: preliminary aspects of species distribution, biomass and population structure
P Maiorano, A Tselepides, CY Politou, W Plaity, G Rotllant, F Sardá
Scientia Marina 68 (S3), 73-86, 2004
582004
Evidence that ecdysteroids and methyl farnesoate control allometric growth and differentiation in a crustacean
H Laufer, J Ahl, G Rotllant, B Baclaski
Insect Biochemistry and Molecular Biology 32 (2), 205-210, 2002
582002
Ovarian maturation of the multi-spawning spider crab Maja brachydactyla (Decapoda: Majidae) with special reference to yolk formation
G Rotllant, E González-Gurriarán, L Fernández, K Benhalima, E Ribes
Marine Biology 152, 383-394, 2007
572007
Evaluation of fluorogenic substrates in the assessment of digestive enzymes in a decapod crustacean Maja brachydactyla larvae
G Rotllant, FJ Moyano, M Andrés, M Díaz, A Estévez, E Gisbert
Aquaculture 282 (1-4), 90-96, 2008
542008
Relationship between environment and the occurrence of the deep-water rose shrimp Aristeus antennatus (Risso, 1816) in the Blanes submarine canyon (NW Mediterranean)
F Sardà, JB Company, N Bahamón, G Rotllant, MM Flexas, JD Sánchez, ...
Progress in Oceanography 82 (4), 227-238, 2009
532009
The larval development of Maja squinado and M. brachydactyla (Decapoda, Brachyura, Majidae) described from plankton collected and laboratory‐reared material
G Guerao, E Pastor, J Martin, M Andres, A Estevez, A Grau, J Duran, ...
Journal of Natural History 42 (33-34), 2257-2276, 2008
532008
Photobacterium swingsii sp. nov., isolated from marine organisms
B Gomez-Gil, A Roque, G Rotllant, L Peinado, JL Romalde, A Doce, ...
International Journal of Systematic and EvolutionaryMicrobiology 61 (2), 315-319, 2011
502011
Ontogenetic changes in digestive enzymatic capacities of the spider crab, Maja brachydactyla (Decapoda: Majidae)
M Andrés, E Gisbert, M Díaz, FJ Moyano, A Estévez, G Rotllant
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 389 (1-2), 75-84, 2010
442010
Note. Effect of metabisulphite treatments and freezing on melanosis inhibition in rose shrimp Aristeus antennatus (Risso, 1816)
G Rotllant, F Arnau, JA Garcia, N Garcia, M Rodriguez, F Sarda
Food science and technology international 8 (4), 243-247, 2002
442002
Insights into sexual maturation and reproduction in the Norway lobster (Nephrops norvegicus) via in silico prediction and characterization of neuropeptides and G protein …
TV Nguyen, GE Rotllant, SF Cummins, A Elizur, T Ventura
Frontiers in endocrinology 9, 371765, 2018
412018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20