Παρακολούθηση
Sotirios Zartaloudis
Sotirios Zartaloudis
Associate Professor in Comparative European Politics, POLSIS, University of Birmingham
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bham.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
How party linkages shape austerity politics: clientelism and fiscal adjustment in Greece and Portugal during the eurozone crisis
A Afonso, S Zartaloudis, Y Papadopoulos
Journal of European Public Policy 22 (3), 315-334, 2015
1702015
The Impact of the Fiscal Crisis on G reek and P ortuguese Welfare States: Retrenchment before the Catch‐up?
S Zartaloudis
Social Policy & Administration 48 (4), 430-449, 2014
882014
Europeanization mechanisms and process tracing: A template for empirical research
K Moumoutzis, S Zartaloudis
JCMS: Journal of Common Market Studies 54 (2), 337-352, 2016
592016
European elites and the narrative of the Greek crisis: A discursive institutionalist analysis
D Papadimitriou, A Pegasiou, S Zartaloudis
European Journal of Political Research 52 (2), 435-464, 2019
262019
Leveraging the European Refugee Crisis: Forced Displacement and Bargaining in Greece's Bailout Negotiations
G Tsourapas, S Zartaloudis
JCMS: Journal of Common Market Studies 60 (2), 245-263, 2022
252022
European discourses on managing the Greek crisis: denial, distancing and the politics of blame
D Papadimitriou, S Zartaloudis
The politics of extreme austerity: Greece in the Eurozone crisis, 34-45, 2015
222015
Flexicurity between Europeanization and varieties of capitalism? A comparative analysis of employment protection reforms in Portugal and Greece
S Zartaloudis, A Kornelakis
JCMS: Journal of Common Market Studies 55 (5), 1144-1161, 2017
202017
Greece and the recent financial crisis: meltdown or configuration?
S Zartaloudis
Moments of Truth, 158-176, 2013
182013
A compass or a spear? The partisan usage of Europe in Portuguese employment-friendly reforms
S Zartaloudis
The EU and the domestic politics of welfare state reforms: Europa, Europae …, 2011
172011
Wielding Soft Power in a World of Neglect: The E uropeanization of G reek and P ortuguese Public Employment Services
S Zartaloudis
JCMS: Journal of Common Market Studies 51 (6), 1178-1195, 2013
162013
The impact of European Employment Strategy in Greece and Portugal: Europeanization in a world of neglect
S Zartaloudis
Springer, 2014
152014
Money, Empowerment and Neglect–The E uropeanization of Gender Equality Promotion in G reek and P ortuguese E mployment Policies
S Zartaloudis
Social Policy & Administration 49 (4), 530-547, 2015
142015
When soft law overshadows other European resources: Portuguese reconciliation policies and usages of Europe
S Zartaloudis
European Journal of Social Security 13 (1), 106-124, 2011
102011
Beyond the crisis: EMU and labour market reform pressures in good and bad times
V Monastiriotis, S Zartaloudis
LEQS Paper, 2010
102010
European discourses on managing the Greek crisis: denial, distancing and blaming
D Papadimitriou, S Zartaloudis
The Politics of Extreme Austerity, eds G. Karyotis & R. Gerodimos, Palgrave …, 2014
82014
Conceptualising the Lisbon Strategy: Europeanisation and varieties of capitalism
K Featherstone, A Kornelakis, S Zartaloudis
The EU’s Lisbon Strategy: Evaluating Success, Understanding Failure, 50-67, 2012
82012
Lower levels of clientelism in Portuguese politics explain why Portugal handled austerity better than Greece during the crisis
A Afonso, S Zartaloudis, Y Papadopoulos
LSE European Politics and Policy (EUROPP) Blog, 2014
52014
Follow the money: Tracing the Europeanization of Greek Employment Policy with regard to Public Employment Service’s Reform
S Zartaloudis
ECPR’s Fifth Pan-European Conference on EU Politics, Porto, 23-26, 2010
52010
Equality: a political choice
S Zartaloudis
Policy Network, 2007
52007
Greece: A critical test case of Europeanization
D Papadimitriou, S Zartaloudis
The Member States of the European Union, 123-48, 2020
32020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20