Παρακολούθηση
Kaibin Huang
Kaibin Huang
Professor, Dept. of EEE, The University of Hong Kong; IEEE Fellow; ISI Highly Cited Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eee.hku.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on mobile edge computing: The communication perspective
Y Mao, C You, J Zhang, K Huang, KB Letaief
IEEE Communications Surveys & Tutorials 19 (4), 2322-2358, 2017
48672017
Energy-efficient resource allocation for mobile-edge computation offloading
C You, K Huang, H Chae, BH Kim
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (3), 1397-1411, 2016
15992016
Energy harvesting wireless communications: A review of recent advances
S Ulukus, A Yener, E Erkip, O Simeone, M Zorzi, P Grover, K Huang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 33 (3), 360-381, 2015
9672015
Enabling wireless power transfer in cellular networks: Architecture, modeling and deployment
K Huang, VKN Lau
IEEE Transactions on Wireless Communications 13 (2), 902-912, 2014
8252014
Opportunistic wireless energy harvesting in cognitive radio networks
S Lee, R Zhang, K Huang
IEEE Transactions on Wireless Communications 12 (9), 4788-4799, 2013
7082013
Broadband analog aggregation for low-latency federated edge learning
G Zhu, Y Wang, K Huang
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (1), 491-506, 2019
6062019
Toward an intelligent edge: Wireless communication meets machine learning
G Zhu, D Liu, Y Du, C You, J Zhang, K Huang
IEEE communications magazine 58 (1), 19-25, 2020
5602020
Energy efficient mobile cloud computing powered by wireless energy transfer
C You, K Huang, H Chae
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (5), 1757-1771, 2016
4972016
Simultaneous information and power transfer for broadband wireless systems
K Huang, E Larsson
Signal Processing, IEEE Transactions on 61 (23), 5972-5986, 2013
4932013
Cutting the last wires for mobile communications by microwave power transfer
K Huang, X Zhou
IEEE Communications Magazine 53 (6), 86-93, 2015
3582015
Distributed learning in wireless networks: Recent progress and future challenges
M Chen, D Gündüz, K Huang, W Saad, M Bennis, AV Feljan, HV Poor
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 39 (12), 3579-3605, 2021
3472021
Non-negative matrix factorization revisited: Uniqueness and algorithm for symmetric decomposition
K Huang, N Sidiropoulos, A Swami
Signal Processing, IEEE Transactions on 62 (1), 211-224, 2014
3292014
Spectrum sharing between cellular and mobile ad hoc networks: transmission-capacity trade-off
K Huang, VKN Lau, Y Chen
IEEE Journal on selected Areas in Communications 27 (7), 1256-1267, 2009
3032009
One-bit over-the-air aggregation for communication-efficient federated edge learning: Design and convergence analysis
G Zhu, Y Du, D Gündüz, K Huang
IEEE Transactions on Wireless Communications 20 (3), 2120-2135, 2020
2912020
Performance of orthogonal beamforming for SDMA with limited feedback
K Huang, JG Andrews, RW HeathJr
IEEE Transactions on Vehicular Technology 58 (1), 152-164, 2009
2772009
Mobile edge computing: Survey and research outlook
Y Mao, C You, J Zhang, K Huang, KB Letaief
arXiv preprint arXiv:1701.01090, 2017
2562017
Energy-efficient radio resource allocation for federated edge learning
Q Zeng, Y Du, K Huang, KK Leung
2020 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC …, 2020
2502020
MIMO precoding enabling spatial multiplexing, power allocation and adaptive modulation and coding
JH Kotecha, K Huang
US Patent US 7702029 B2, 2010
2422010
Wirelessly powered backscatter communication networks: Modeling, coverage, and capacity
K Han, K Huang
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (4), 2548-2561, 2017
2382017
MIMO over-the-air computation for high-mobility multimodal sensing
G Zhu, K Huang
IEEE Internet of Things journal 6 (4), 6089-6103, 2018
2072018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20