Παρακολούθηση
Laura Illia
Laura Illia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unifr.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Communicating CSR: practices among Switzerland's top 300 companies
G Birth, L Illia, F Lurati, A Zamparini
Corporate Communications: An International Journal 13 (2), 182-196, 2008
4152008
Measuring organizational legitimacy in social media: Assessing citizens’ judgments with sentiment analysis
M Etter, E Colleoni, L Illia, K Meggiorin, A D’Eugenio
Business & Society 57 (1), 60-97, 2018
2152018
Passage to cyberactivism: How dynamics of activism change
L Illia
Journal of Public Affairs: An International Journal 3 (4), 326-337, 2003
1362003
Communicating corporate social responsibility to a cynical public
L Illia, SC Zyglidopoulos, S Romenti, B Rodríguez-Cánovas, ...
MIT Sloan management review, 2013
1232013
Exploring corporations’ dialogue about CSR in the digital era
L Illia, S Romenti, B Rodríguez-Cánovas, G Murtarelli, CE Carroll
Journal of business ethics 146, 39-58, 2017
1092017
Corporate communication and corporate marketing: Their nature, histories, differences and similarities
L Illia, JMT Balmer
Corporate communications: An international journal 17 (4), 415-433, 2012
952012
Applying co‐occurrence text analysis with ALCESTE to studies of impression management
L Illia, K Sonpar, MW Bauer
British Journal of Management 25 (2), 352-372, 2014
852014
Stakeholder perspectives on organizational identity: Searching for a relationship approach
L Illia, F Lurati
Corporate Reputation Review 8, 293-304, 2006
752006
Managing employer brand attributes to attract potential future leaders
M Bonaiuto, S De Dominicis, L Illia, B Rodríguez-Cánovas, G Lizzani
Journal of Brand Management 20, 779-792, 2013
532013
Situational theory of publics: Exploring a cultural ethnocentric bias
L Illia, F Lurati, R Casalaz
Journal of Public Relations Research 25 (2), 93-122, 2013
452013
La comunicación de la RSC entre las 250 principales empresas europeas
L Illia, B Rodríguez-Cánovas, A González, S Romenti
Cuadernos. info, 85-96, 2010
392010
Managing membership threats through collective efficacy
L Illia, M Bonaiuto, E Pugliese, J van Rekom
Journal of Business Research 64 (6), 631-639, 2011
302011
Legitimate distinctiveness, historical bricolage, and the fortune of the commons
L Illia, A Zamparini
Journal of Management Inquiry 25 (4), 397-414, 2016
272016
An issues management perspective on corporate identity: The case of a regulatory agency
L Illia, E Schmid, I Fischbach, R Hangartner, R Rivola
Corporate Reputation Review 7, 10-21, 2004
272004
How business disciplines discuss multiple identities in organizations
L Illia
Corporate Reputation Review 12, 327-344, 2010
242010
Creating effective dialogue about corporate social responsibility
L Illia, S Zyglidopoulos, S Romenti
MIT Sloan management review 57 (1), 20, 2015
172015
Auditing the identity of regional wine brands: the case of Swiss Merlot Ticino
A Zamparini, F Lurati, LG Illia
International Journal of Wine Business Research 22 (4), 386-405, 2010
162010
Corporate communication and corporate marketing
JMT Balmer, L Illia
Corporate Communications: An International Journal, 2012
132012
The audit and management of a museum's media image
M Dates, L Illia
Museum Management and Curatorship 24 (1), 47-71, 2009
112009
Exploring how to diagnose members’ concerns about changes in core elements of organizations
L Illia
The Journal of Applied Behavioral Science 45 (4), 550-580, 2009
102009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20