Παρακολούθηση
Bas Van Aken
Bas Van Aken
Scientist specialist at TNO - Solar Energy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tno.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The origin of ferroelectricity in magnetoelectric YMnO3
BB Van Aken, TTM Palstra, A Filippetti, NA Spaldin
Nature Materials 3 (3), 164-170, 2004
15242004
Observation of ferrotoroidic domains
BB Van Aken, JP Rivera, H Schmid, M Fiebig
Nature 449 (7163), 702-705, 2007
4852007
Hexagonal YMnO3
BB Van Aken, A Meetsma, TTM Palstra
Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications 57 (3 …, 2001
1692001
Orbital-Order-Induced Metal-Insulator Transition in
BB Van Aken, OD Jurchescu, A Meetsma, Y Tomioka, Y Tokura, ...
Physical review letters 90 (6), 066403, 2003
1222003
Outdoor performance of bifacial modules by measurements and modelling
GJM Janssen, BB Van Aken, AJ Carr, AA Mewe
Energy Procedia 77, 364-373, 2015
1142015
Ultrafast magnetization dynamics of antiferromagnetic compounds
M Fiebig, NP Duong, T Satoh, BB Van Aken, K Miyano, Y Tomioka, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 41, 164005, 2008
982008
Temperature effects of bifacial modules: Hotter or cooler?
M Lamers, E Özkalay, RSR Gali, GJM Janssen, AW Weeber, IG Romijn, ...
Solar Energy Materials and Solar Cells 185, 192-197, 2018
892018
Asymmetry of electron and hole doping in YMnO_ {3}
BB Van Aken, JWG Bos, RA de Groot, TTM Palstra
Physical Review B 63 (12), 125127, 2001
812001
Second-harmonic near-field imaging of ferroelectric domain structure of YMnO 3
CC Neacsu, BB van Aken, M Fiebig, MB Raschke
Physical Review B 79 (10), 100107, 2009
802009
Hexagonal ErMnO3
BB Van Aken, A Meetsma, TTM Palstra
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 57 (6), i38-i40, 2001
71*2001
Influence of magnetic on ferroelectric ordering in LuMnO3
BB Van Aken, TTM Palstra
Physical Review B 69 (13), 134113, 2004
702004
Ultrafast spin and lattice dynamics in antiferromagnetic Cr 2 O 3
T Satoh, BB Van Aken, NP Duong, T Lottermoser, M Fiebig
Physical Review B 75 (15), 155406, 2007
532007
Mercury: a novel design for a back junction back contact cell with front floating emitter for high efficiency and simplified processing
I Cesar, N Guillevin, AR Burgers, AA Mewe, EE Bende, V Rosca, BB Aken, ...
Proceedings of the 29th EUPVSEC, Amsterdam, Netherlands, 681-688, 2014
50*2014
Structural relaxation and plastic flow in amorphous La50Al25Ni25
B van Aken, P de Hey, J Sietsma
Materials Science and Engineering: A 278 (1-2), 247-254, 2000
502000
Industrial implementation of efficiency improvements in n-type solar cells and modules
IG Romijn, BB Aken, J Anker, AR Burgers, A Gutjahr, B Heurtault, ...
Proceedings of 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 533, 2012
45*2012
Structural response to O^{*}-O^{′} and magnetic transitions in orthorhombic perovskites
BB Van Aken, A Meetsma, Y Tomioka, Y Tokura, TTM Palstra
Physical Review B 66 (22), 224414, 2002
40*2002
Site Disorder Induced Hexagonal-Orthorhombic Transition in Y3+ 1-x Gd3+ x MnO3
JWG Bos, BB van Aken, TTM Palstra
Chemistry of materials 13 (12), 4804-4807, 2001
402001
Palstra, Hexagonal LuMnO3 revisited
BB Van Aken, A Meetsma
Acta Crystallogr. Sect. E Struct. Rep 57, i101-i103, 2001
382001
Comparison of potential-induced degradation (PID) of n-type and p-type silicon solar cells
J Šlamberger, M Schwark, BB Van Aken, P Virtič
Energy 161, 266-276, 2018
342018
Back side contact layer for PV module with by-pass configuration
EE BENDE, BB Van Aken, N Guillevin, MJ Jansen, I Cesar
US Patent App. 10/056,514, 2018
33*2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20