Παρακολούθηση
Peter Hambäck
Peter Hambäck
Professor in Ecology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα su.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Trophic cascades in terrestrial systems: a review of the effects of carnivore removals on plants
OJ Schmitz, PA Hambäck, AP Beckerman
The American Naturalist 155 (2), 141-153, 2000
11262000
Community heterogeneity and the evolution of interactions between plants and insect herbivores
AA Agrawal, JA Lau, PA Hambäck
The Quarterly review of biology 81 (4), 349-376, 2006
2752006
Patch area, population density and the scaling of migration rates: the resource concentration hypothesis revisited
PA Hambäck, G Englund
Ecology letters 8 (10), 1057-1065, 2005
2062005
Associational resistance: insect damage to purple loosestrife reduced in thickets of sweet gale
PA Hambäck, J Ågren, L Ericson
Ecology 81 (7), 1784-1794, 2000
2022000
A conceptual framework for associational effects: when do neighbors matter and how would we know?
N Underwood, BD Inouye, PA Hambäck
The Quarterly review of biology 89 (1), 1-19, 2014
1972014
Herbivory and plant resource competition: a review of two interacting interactions
PA Hambäck, AP Beckerman
Oikos 101 (1), 26-37, 2003
1742003
Including spatial heterogeneity and animal dispersal when evaluating hunting: a model analysis and an empirical assessment in an Amazonian community
A Sirén, P Hambäck, J Machoa
Conservation Biology 18 (5), 1315-1329, 2004
1732004
Effects of plant neighborhoods on plant–herbivore interactions: resource dilution and associational effects
PA Hambäck, BD Inouye, P Andersson, N Underwood
Ecology 95 (5), 1370-1383, 2014
1512014
Detritivory: stoichiometry of a neglected trophic level
HM Martinson, K Schneider, J Gilbert, JE Hines, PA Hambäck, WF Fagan
Ecological Research 23 (3), 487-491, 2008
1182008
Lemming grazing on snowbed vegetation during a population peak, northern Norway
J Moen, PA Lundberg, L Oksanen
Arctic and Alpine Research 25 (2), 130-135, 1993
1121993
Exposing the structure of an Arctic food web
HK Wirta, EJ Vesterinen, PA Hambäck, E Weingartner, C Rasmussen, ...
Ecology and Evolution 5 (17), 3842-3856, 2015
1072015
Embracing colonizations: a new paradigm for species association dynamics
S Nylin, S Agosta, S Bensch, WA Boeger, MP Braga, DR Brooks, ...
Trends in ecology & evolution 33 (1), 4-14, 2018
922018
Habitat specialization, body size, and family identity explain lepidopteran density–area relationships in a cross-continental comparison
PA Hambäck, KS Summerville, I Steffan-Dewenter, J Krauss, G Englund, ...
Proceedings of the national academy of sciences 104 (20), 8368-8373, 2007
882007
Linking land and sea: different pathways for marine subsidies
K Mellbrand, PS Lavery, G Hyndes, PA Hambäck
Ecosystems 14 (5), 732-744, 2011
832011
The impact of cormorants on plant–arthropod food webs on their nesting islands
GS Kolb, L Jerling, PA Hambäck
Ecosystems 13 (3), 353-366, 2010
822010
Population fluctuations of voles in North Fennoscandian tundra: contrasting dynamics in adjacent areas with different habitat composition
T Oksanen, M Schneider, Ü Rammul, P Hambäck, M Aunapuu
Oikos, 463-478, 1999
811999
Predators indirectly protect tundra plants by reducing herbivore abundance
PA Hambäck, L Oksanen, P Ekerholm, Å Lindgren, T Oksanen, ...
Oikos 106 (1), 85-92, 2004
742004
Methods to identify the prey of invertebrate predators in terrestrial field studies
K Birkhofer, H Bylund, P Dalin, O Ferlian, V Gagic, PA Hambäck, ...
Ecology and evolution 7 (6), 1942-1953, 2017
722017
Direct and indirect effects of herbivory: feeding by spittlebugs affects pollinator visitation rates and seedset of Rudbeckia hirta
PA Hambä ck
Ecoscience 8 (1), 45-50, 2001
662001
Topographic and altitudinal patterns in plant communities on European arctic islands
RJ Virtanen, PA Lundberg, J Moen, L Oksanen
Polar Biology 17 (2), 95-113, 1997
641997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20