Παρακολούθηση
Maria Kamargianni
Maria Kamargianni
Professor of Transport Systems Innovation & Sustainability, University College London (UCL)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A critical review of new mobility services for urban transport
M Kamargianni, W Li, M Matyas, A Schäfer
Transportation Research Procedia 14, 3294-3303, 2016
6112016
The business ecosystem of mobility-as-a-service
M Kamargianni, M Matyas
transportation research board 96, 2017
3352017
The potential of mobility as a service bundles as a mobility management tool
M Matyas, M Kamargianni
Transportation 46 (5), 1951-1968, 2019
2182019
Prototype business models for Mobility-as-a-Service
A Polydoropoulou, I Pagoni, A Tsirimpa, A Roumboutsos, M Kamargianni, ...
Transportation Research Part A: Policy and Practice 131, 149-162, 2020
1652020
Investigating the subjective and objective factors influencing teenagers’ school travel mode choice–An integrated choice and latent variable model
M Kamargianni, S Dubey, A Polydoropoulou, C Bhat
Transportation Research Part A: Policy and Practice 78, 473-488, 2015
1442015
Hybrid choice model to investigate effects of teenagers' attitudes toward walking and cycling on mode choice behavior
M Kamargianni, A Polydoropoulou
Transportation research record 2382 (1), 151-161, 2013
1412013
Feasibility Study for “Mobility as a Service” concept in London
M Kamargianni, M Matyas, W Li, A Schäfer
https://www.researchgate.net/publication …, 2015
1312015
Incorporating Social Interaction into Hybrid Choice Models
M Kamargianni, M Ben-Akiva, A Polydoropoulou
Transportation 41 (6), 1263-1285, 2014
1182014
Providing quantified evidence to policy makers for promoting bike-sharing in heavily air-polluted cities: A mode choice model and policy simulation for Taiyuan-China
W Li, M Kamargianni
Transportation research part A: policy and practice 111, 277-291, 2018
1082018
Survey design for exploring demand for Mobility as a Service plans
M Matyas, M Kamargianni
Transportation 46 (5), 1525-1558, 2019
862019
Londoners’ attitudes towards car-ownership and Mobility-as-a-Service: Impact assessment and opportunities that lie ahead
M Kamargianni, M Matyas, W Li, J Muscat
792018
The mobility as a service maturity index: Preparing the cities for the mobility as a service era
M Kamargianni, R Goulding
Transport Research Arena 7, 2018
582018
An integrated choice and latent variable model to explore the influence of attitudinal and perceptual factors on shared mobility choices and their value of time estimation
W Li, M Kamargianni
Transportation science 54 (1), 62-83, 2020
532020
The MaaS Dictionary
M Kamargianni, M Matyas, L Weibo, J Muscat, L Yfantis
www. maaslab. org, 2018
432018
A comprehensive review of “Mobility as a Service” systems
M Kamargianni, W Li, M Matyas
The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2016
412016
Investigating heterogeneity in preferences for Mobility-as-a-Service plans through a latent class choice model
M Matyas, M Kamargianni
Travel Behaviour and Society 23, 143-156, 2021
402021
Stated preference design for exploring demand for “mobility as a service” plans
M Matyas, M Kamargianni
International Choice Modelling Conference, Cape Town, 2017
392017
A stated preference experiments for mobility-as-a-service plans
M Matyas, M Kamargianni
2017 5th IEEE International Conference on Models and Technologies for …, 2017
372017
Investigating next generation's cycling ridership to promote sustainable mobility in different types of cities
M Kamargianni
Research in Transportation Economics 53, 45-55, 2015
342015
Teenager's Travel Patterns for School and After-School Activities
M Kamargianni, A Polydoropoulou, KG Goulias
Procedia-Social and Behavioral Sciences 48, 3635-3650, 2012
322012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20