Παρακολούθηση
Rob Hall
Rob Hall
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.cmu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
First-order probabilistic models for coreference resolution
A Culotta, M Wick, A McCallum
Human Language Technologies 2007: The Conference of the North American …, 2007
2292007
A Bayesian approach to graphical record linkage and deduplication
RC Steorts, R Hall, SE Fienberg
Journal of the American Statistical Association 111 (516), 1660-1672, 2016
1632016
Secure multiple linear regression based on homomorphic encryption
R Hall, SE Fienberg, Y Nardi
Journal of Official Statistics 27 (4), 669-691, 2011
1582011
Differential privacy for functions and functional data
R Hall, A Rinaldo, L Wasserman
The Journal of Machine Learning Research 14 (1), 703-727, 2013
1542013
Privacy-preserving record linkage
R Hall, SE Fienberg
International conference on privacy in statistical databases, 269-283, 2010
1252010
Random differential privacy
R Hall, A Rinaldo, L Wasserman
arXiv preprint arXiv:1112.2680, 2011
1172011
Style in the long tail: Discovering unique interests with latent variable models in large scale social e-commerce
DJ Hu, R Hall, J Attenberg
Proceedings of the 20th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2014
482014
SMERED: A Bayesian approach to graphical record linkage and de-duplication
R Steorts, R Hall, S Fienberg
Artificial Intelligence and Statistics, 922-930, 2014
432014
Unsupervised deduplication using cross-field dependencies
R Hall, C Sutton, A McCallum
Proceedings of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2008
372008
Achieving both valid and secure logistic regression analysis on aggregated data from different private sources
R Hall, Y Nardi, S Fienberg
arXiv preprint arXiv:1111.7277, 2011
322011
Approaches to multiple record linkage
M Sadinle, R Hall, SE Fienberg
Proceedings of International Statistical Institute 260, 1-20, 2011
202011
New statistical applications for differential privacy
R Hall
Carnegie Mellon University, 2013
122013
Valid statistical inference on automatically matched files
R Hall, S Fienberg
International Conference on Privacy in Statistical Databases, 131-142, 2012
92012
Fast and accurate maximum inner product recommendations on map-reduce
R Hall, J Attenberg
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 1263-1268, 2015
52015
Bayesian parametric and nonparametric inference for multiple record linkage
R Hall, RC Steorts, SE Fienberg
Modern Nonparametric Methods in Machine Learning Workshop NIPS, 2013
42013
Differential privacy for functions and functional data
R Hall, A Rinaldo, L Wasserman
arXiv preprint arXiv:1203.2570, 2012
22012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16