Παρακολούθηση
Vasileios Βalafas
Vasileios Βalafas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Intelligent and real-time detection and classification algorithm for recycled materials using convolutional neural networks
D Ziouzios, N Baras, V Balafas, M Dasygenis, A Stimoniaris
Recycling 7 (1), 9, 2022
212022
Machine learning and deep learning for plant disease classification and detection
V Balafas, E Karantoumanis, M Louta, N Ploskas
IEEE Access, 2023
52023
Intelligent Pesticide and Irrigation Management in Precision Agriculture: The Case of VELOS Project.
MD Louta, F Papathanasiou, P Damos, N Ploskas, M Dasygenis, ...
HAICTA, 91-99, 2022
52022
Computational comparison of deep learning algorithms for object detection
V Balafas, N Ploskas
Proceedings of the 25th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 79-83, 2021
22021
Computational comparison of image preprocessing techniques for plant diseases detection
E Karantoumanis, V Balafas, M Louta, N Ploskas
2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2022
12022
A Decision Support System for Monitoring and Control of Thermal Substations in District Heating Networks
V Balafas, L Zouloumis, N Ploskas, G Panaras
2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6