Παρακολούθηση
Ruben Rios
Ruben Rios
Assistant Professor, University of Málaga
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lcc.uma.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evolving privacy: From sensors to the Internet of Things
J Lopez, R Rios, F Bao, G Wang
Future Generation Computer Systems 75, 46-57, 2017
1572017
IoT-forensics meets privacy: towards cooperative digital investigations
A Nieto, R Rios, J Lopez
Sensors 18 (2), 492, 2018
562018
Probabilistic receiver-location privacy protection in wireless sensor networks
R Rios, J Cuellar, J Lopez
Information Sciences 321, 205-223, 2015
442015
Analysis of location privacy solutions in wireless sensor networks
R Rios, J Lopez
Iet Communications 5 (17), 2518-2532, 2011
432011
Exploiting context-awareness to enhance source-location privacy in wireless sensor networks
R Rios, J Lopez
The Computer Journal 54 (10), 1603-1615, 2011
402011
A methodology for privacy-aware IoT-forensics
A Nieto, R Rios, J Lopez
2017 IEEE Trustcom/BigDataSE/ICESS, 626-633, 2017
332017
Immune system for the internet of things using edge technologies
R Roman, R Rios, JA Onieva, J Lopez
IEEE Internet of Things Journal 6 (3), 4774-4781, 2018
322018
HIDE_DHCP: Covert communications through network configuration messages
R Rios, JA Onieva, J Lopez
IFIP International Information Security Conference, 162-173, 2012
242012
Cybersecurity profiles based on human-centric IoT devices
A Nieto, R Rios
Human-centric Computing and Information Sciences 9 (1), 1-23, 2019
232019
Edge-Assisted Vehicular Networks Security
JA Onieva, R Rios, R Roman, J Lopez
IEEE Internet of Things Journal, 2019
232019
From Smog to Fog: A Security Perspective
R Rios, R Roman, J Onieva, Jose A., and Lopez
2nd IEEE International Conference on Fog and Edge Mobile Computing (FMEC 2017), 2017
232017
A privacy-aware continuous authentication scheme for proximity-based access control
I Agudo, R Rios, J Lopez
Computers & security 39, 117-126, 2013
192013
Covert communications through network configuration messages
R Rios, JA Onieva, J Lopez
Computers & Security 39, 34-46, 2013
182013
Digital Witness and Privacy in IoT: Anonymous Witnessing Approach
A Nieto, R Ruben, J Lopez
IEEE Trustcom/BigDataSE/ICESS, 642-649, 2017
172017
Modelling privacy-aware trust negotiations
R Rios, C Fernandez-Gago, J Lopez
Computers & Security 77, 773-789, 2018
152018
Indistinguishable regions in geographic privacy
J Cuellar, M Ochoa, R Rios
Proceedings of the 27th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1463-1469, 2012
132012
Robust probabilistic fake packet injection for receiver-location privacy in WSN
R Rios, J Cuellar, J Lopez
European Symposium on Research in Computer Security, 163-180, 2012
112012
Location privacy in WSNs: solutions, challenges, and future trends
R Rios, J Lopez, J Cuellar
Foundations of Security Analysis and Design VII, 244-282, 2013
92013
Source location privacy considerations in wireless sensor networks
R Rios, J Lopez, L Fuentes, N Gámez, J Bravo
4th International Symposium of Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence …, 2010
82010
(Un) Suitability of anonymous communication systems to WSN
R Rios, J Lopez
IEEE Systems Journal 7 (2), 298-310, 2012
72012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20