Παρακολούθηση
Morgan R. Frank
Morgan R. Frank
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pitt.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The geography of happiness: Connecting twitter sentiment and expression, demographics, and objective characteristics of place
L Mitchell, MR Frank, KD Harris, PS Dodds, CM Danforth
PloS one 8 (5), e64417, 2013
5772013
Human language reveals a universal positivity bias
PS Dodds, EM Clark, S Desu, MR Frank, AJ Reagan, JR Williams, ...
Proceedings of the national academy of sciences 112 (8), 2389-2394, 2015
3762015
Toward understanding the impact of artificial intelligence on labor
MR Frank, D Autor, JE Bessen, E Brynjolfsson, M Cebrian, DJ Deming, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (14), 6531-6539, 2019
3232019
An evolutionary algorithm approach to link prediction in dynamic social networks
CA Bliss, MR Frank, CM Danforth, PS Dodds
Journal of Computational Science 5 (5), 750-764, 2014
2922014
Happiness and the patterns of life: A study of geolocated tweets
MR Frank, L Mitchell, PS Dodds, CM Danforth
Scientific reports 3 (1), 2625, 2013
1872013
Unpacking the polarization of workplace skills
A Alabdulkareem, MR Frank, L Sun, B AlShebli, C Hidalgo, I Rahwan
Science advances 4 (7), eaao6030, 2018
1642018
The evolution of citation graphs in artificial intelligence research
MR Frank, D Wang, M Cebrian, I Rahwan
Nature Machine Intelligence 1 (2), 79-85, 2019
1012019
Small cities face greater impact from automation
MR Frank, L Sun, M Cebrian, H Youn, I Rahwan
Journal of the Royal Society Interface, 2018
952018
Generalized word shift graphs: a method for visualizing and explaining pairwise comparisons between texts
RJ Gallagher, MR Frank, L Mitchell, AJ Schwartz, AJ Reagan, ...
EPJ Data Science 10 (1), 4, 2021
692021
The Lexicocalorimeter: Gauging public health through caloric input and output on social media
SE Alajajian, JR Williams, AJ Reagan, SC Alajajian, MR Frank, L Mitchell, ...
PloS one 12 (2), e0168893, 2017
412017
The universal pathway to innovative urban economies
I Hong, MR Frank, I Rahwan, WS Jung, H Youn
Science advances 6 (34), eaba4934, 2020
33*2020
Universal resilience patterns in labor markets
E Moro, MR Frank, A Pentland, A Rutherford, M Cebrian, I Rahwan
Nature communications 12 (1), 1972, 2021
312021
Allotaxonometry and rank-turbulence divergence: A universal instrument for comparing complex systems
PS Dodds, JR Minot, MV Arnold, T Alshaabi, JL Adams, DR Dewhurst, ...
EPJ Data Science 12 (1), 37, 2023
292023
Validating Bayesian truth serum in large-scale online human experiments
MR Frank, M Cebrian, G Pickard, I Rahwan
PloS one 12 (5), e0177385, 2017
262017
Detecting reciprocity at a global scale
MR Frank, N Obradovich, L Sun, WL Woon, BL LeVeck, I Rahwan
Science advances 4 (1), eaao5348, 2018
222018
Standing swells surveyed showing surprisingly stable solutions for the Lorenz'96 model
MR Frank, L Mitchell, PS Dodds, CM Danforth
International Journal of Bifurcation and Chaos 24 (10), 1430027, 2014
162014
Developing China’s workforce skill taxonomy reveals extent of labor market polarization
W Xu, X Qin, X Li, H Chen, M Frank, A Rutherford, A Reeson, I Rahwan
Humanities and Social Sciences Communications 8 (1), 1-10, 2021
112021
Shadow networks: Discovering hidden nodes with models of information flow
JP Bagrow, S Desu, MR Frank, N Manukyan, L Mitchell, A Reagan, ...
arXiv preprint arXiv:1312.6122, 2013
82013
Art and the science of generative AI
Z Epstein, A Hertzmann, Investigators of Human Creativity, M Akten, ...
Science 380 (6650), 1110-1111, 2023
72023
Exposure of occupations to technologies of the fourth industrial revolution
B Meindl, MR Frank, J Mendonça
arXiv preprint arXiv:2110.13317, 2021
72021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20