Παρακολούθηση
Robert Gaizauskas
Robert Gaizauskas
Professor of Computer Science, University of Sheffield
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sheffield.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
TimeML: Robust specification of event and temporal expressions in text.
J Pustejovsky, JM Castano, R Ingria, R Sauri, RJ Gaizauskas, A Setzer, ...
New directions in question answering 3, 28-34, 2003
9762003
The timebank corpus
J Pustejovsky, P Hanks, R Sauri, A See, R Gaizauskas, A Setzer, D Radev, ...
Corpus linguistics 2003, 40, 2003
7212003
Natural language question answering: the view from here
L Hirschman, R Gaizauskas
natural language engineering 7 (4), 275-300, 2001
6162001
myGrid: personalised bioinformatics on the information grid
RD Stevens, AJ Robinson, CA Goble
Bioinformatics 19 (suppl_1), i302-i304, 2003
5612003
Semeval-2007 task 15: Tempeval temporal relation identification
M Verhagen, R Gaizauskas, F Schilder, M Hepple, G Katz, J Pustejovsky
Proceedings of the fourth international workshop on semantic evaluations …, 2007
4342007
Information extraction: Beyond document retrieval
R Gaizauskas, Y Wilks
Journal of documentation, 1998
3671998
Two applications of information extraction to biological science journal articles: Enzyme interactions and protein structures
K Humphreys, G Demetriou, R Gaizauskas
Biocomputing 2000, 505-516, 1999
2551999
The Specification Language TimeML.
J Pustejovsky, R Ingria, R Sauri, JM Castaño, J Littman, RJ Gaizauskas, ...
The Language of Time-A Reader, 545-558, 2005
2422005
Protein structures and information extraction from biological texts: the PASTA system
R Gaizauskas, G Demetriou, PJ Artymiuk, P Willett
Bioinformatics 19 (1), 135-143, 2003
2402003
University of Sheffield: Description of the LaSIE system as used for MUC-6
R Gaizauskas, T Wakao, K Humphreys, H Cunningham, Y Wilks
Sixth Message Understanding Conference (MUC-6): Proceedings of a Conference …, 1995
2401995
Issues, tasks and program structures to roadmap research in question & answering (Q&A)
J Burger, C Cardie, V Chaudhri, R Gaizauskas, S Harabagiu, D Israel, ...
Document Understanding Conferences Roadmapping Documents, 1-35, 2001
2392001
Measuring text reuse
P Clough, R Gaizauskas, SSL Piao, Y Wilks
Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2002
2222002
University of Sheffield: Description of the LaSIE-II system as used for MUC-7
K Humphreys, R Gaizauskas, S Azzam, C Huyck, B Mitchell, ...
Seventh Message Understanding Conference (MUC-7): Proceedings of a …, 1998
2051998
Evita: a robust event recognizer for QA systems
R Saurí, R Knippen, M Verhagen, J Pustejovsky
Proceedings of Human Language Technology Conference and Conference on …, 2005
2042005
The language of time: a reader
I Mani, J Pustejovsky, R Gaizauskas
Oxford University Press on Demand, 2005
1902005
Cm-builder: A natural language-based case tool for object-oriented analysis
HM Harmain, R Gaizauskas
Automated Software Engineering 10, 157-181, 2003
1852003
Building a semantically annotated corpus of clinical texts
A Roberts, R Gaizauskas, M Hepple, G Demetriou, Y Guo, I Roberts, ...
Journal of biomedical informatics 42 (5), 950-966, 2009
1832009
CM-Builder: an automated NL-based CASE tool
HM Harmain, R Gaizauskas
Proceedings ASE 2000. Fifteenth IEEE International Conference on Automated …, 2000
1512000
The TempEval challenge: identifying temporal relations in text
M Verhagen, R Gaizauskas, F Schilder, M Hepple, J Moszkowicz, ...
Language Resources and Evaluation 43, 161-179, 2009
1482009
Evaluation of an algorithm for the recognition and classification of proper names
T Wakao, R Gaizauskas, Y Wilks
COLING 1996 Volume 1: The 16th International Conference on Computational …, 1996
1461996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20