Παρακολούθηση
Theodoros Mouselinos
Theodoros Mouselinos
PhD Candidate
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A non‐isolated DC‐DC converter with low voltage stress and high step‐down voltage conversion ratio
SP Syrigos, GC Christidis, TP Mouselinos, EC Tatakis
IET Power Electronics 14 (6), 1219-1235, 2021
82021
Investigation of highly efficient five level asymmetrical inverter family with embedded buck-boost converter
TP Mouselinos, EC Tatakis
IEEE Access 10, 88750-88768, 2022
72022
Behavioral analysis of potential induced degradation on photovoltaic cells, regeneration and artificial creation
A Mirtchev, T Mouselinos, S Syrigos, E Tatakis
Energies 14 (13), 3899, 2021
72021
Multilevel Inverters: A survey of limitations and recommended problem-solving techniques
TP Mouselinos, EC Tatakis
2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'19 …, 2019
42019
A buck-boost embedded multilevel inverter with double voltage gain
TP Mouselinos, EC Tatakis
2021 23rd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'21 …, 2021
32021
A Unified Confined Band PWM With Duty Cycle and Frequency Compensation for Multilevel Inverters
TP Mouselinos, SP Syrigos, EC Tatakis
IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics, 2023
2023
DC-Bus Control Considerations of Asymmetrical Multilevel Inverters with Embedded Buck-Boost Converter
TP Mouselinos, EC Tatakis
2022 24th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'22 …, 2022
2022
High Step-Up Converter for Regeneration of Photovoltaic Cells Affected by Potential Induced Degradation
AV Mirtchev, TP Mouselinos, SP Syrigos, EC Tatakis
2021 23rd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'21 …, 2021
2021
Accurate Modeling and Control of Grid-Connected Photovoltaic System based on Average Equivalent Circuits
TP Mouselinos, AV Mirtchev, EC Tatakis
2021 23rd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'21 …, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9