Παρακολούθηση
Michail Papadimitriou
Michail Papadimitriou
Άλλα ονόματαMichalis Papadimitriou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα manchester.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic application reconfiguration on heterogeneous hardware
J Fumero, M Papadimitriou, FS Zakkak, M Xekalaki, J Clarkson, ...
Proceedings of the 15th ACM SIGPLAN/SIGOPS International Conference on …, 2019
482019
Exploiting High-Performance Heterogeneous Hardware for Java Programs using Graal
J Clarkson, J Fumero, M Papadimitriou, FS Zakkak, M Xekalaki, ...
In 15th International Conference on Managed Languages and Runtimes (ManLang), 2018
352018
Heterogeneous computing architectures: Challenges and vision
O Terzo, K Djemame, A Scionti, C Pezuela
CRC Press, 2019
202019
Towards Prototyping and Acceleration of Java Programs onto Intel FPGAs
M Papadimitriou, J Fumero, A Stratikopoulos, C Kotselidis
27th Annual International Symposium on Field-Programmable Custom Computing …, 2019
152019
Transparent Compiler and Runtime Specializations for Accelerating Managed Languages on FPGAs
M Papadimitriou, J Fumero, A Stratikopoulos, FS Zakkak, C Kotselidis
The Art, Science, and Engineering of Programming 5 (2), 28, 2020
11*2020
Towards practical heterogeneous virtual machines
J Clarkson, J Fumero, M Papadimitriou, M Xekalaki, C Kotselidis
Companion Proceedings of the 2nd International Conference on the Art …, 2018
82018
Multiple-Tasks on Multiple-Devices (MTMD): Exploiting Concurrency in Heterogeneous Managed Runtimes
M Papadimitriou, E Markou, J Fumero, A Stratikopoulos, F Blanaru, ...
International Conference on Virtual Execution Environments, 2021
62021
Efficient compilation and execution of JVM-based data processing frameworks on heterogeneous co-processors
C Kotselidis, S Diamantopoulos, O Akrivopoulos, V Rosenfeld, K Doka, ...
2020 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 175-179, 2020
42020
Automatically Exploiting the Memory Hierarchy of GPUs through Just-in-Time Compilation
M Papadimitriou, J Fumero, C Stratikopoulos, Kotselidis
International Conference on Virtual Execution Environments, 2021
32021
Speed-up computational finance simulations with opencl on intel xeon phi
M Papadimitriou, J Cramwinckel, AL Varbanescu
Euro-Par 2016: Parallel Processing Workshops: Euro-Par 2016 International …, 2017
22017
Scaling Up Performance of Managed Applications on NUMA Systems
O Papadakis, A Andronikakis, N Foutris, M Papadimitriou, ...
Proceedings of the 2023 ACM SIGPLAN International Symposium on Memory …, 2023
12023
TornadoVM: Dynamic Optimisation of Heterogeneous Java Acceleration
J Fumero, M Papadimitriou, C Kotselidis
12019
Exploiting Programmability of FPGAs Through Managed Runtime Systems
M Papadimitriou, J Fumero, C Kotselidis
Fourteenth International Summer School on Advanced Computer Architecture and …, 2018
12018
Accelerating computational finance simulations; with opencl
M Papadimitriou, J Cramwinckel, AL Varbanescu
Master’s thesis, Tu Delft, 2016
12016
A Multifaceted Memory Analysis of Java Benchmarks
O Papadakis, A Andronikakis, N Foutris, M Papadimitriou, ...
Proceedings of the 20th ACM SIGPLAN International Conference on Managed …, 2023
2023
Performance Optimisations for Heterogeneous Managed Runtime Systems
M Papadimitriou
PQDT-Global, 2021
2021
Programming and Architecture Models
J Fumero, C Kotselidis, F Zakkak, M Papadimitriou, O Akrivopoulos, ...
Heterogeneous Computing Architectures, 53-87, 2019
2019
Accelerating Computational Finance Simulations; with OpenCL: a case study
M Papadimitriou
TU Delft, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18