Παρακολούθηση
Yang Jianchao
Yang Jianchao
Bytedance Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ifp.illinois.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Image super-resolution via sparse representation
J Yang, J Wright, TS Huang, Y Ma
IEEE transactions on image processing 19 (11), 2861-2873, 2010
54832010
Locality-constrained linear coding for image classification
J Wang, J Yang, K Yu, F Lv, T Huang, Y Gong
2010 IEEE computer society conference on computer vision and pattern …, 2010
38882010
Linear spatial pyramid matching using sparse coding for image classification
J Yang, K Yu, Y Gong, T Huang
2009 IEEE Conference on computer vision and pattern recognition, 1794-1801, 2009
38322009
Image super-resolution as sparse representation of raw image patches
J Yang, J Wright, T Huang, Y Ma
2008 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2008
19652008
Coupled dictionary training for image super-resolution
J Yang, Z Wang, Z Lin, S Cohen, T Huang
IEEE transactions on image processing 21 (8), 3467-3478, 2012
8922012
Deep networks for image super-resolution with sparse prior
Z Wang, D Liu, J Yang, W Han, T Huang
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 370-378, 2015
7612015
Learning With L1 graph for image analysis
B Cheng, J Yang, S Yan, Y Fu, TS Huang
IEEE Transactions on Image Processing 19 (4), 2010
6932010
Investigating haze-relevant features in a learning framework for image dehazing
K Tang, J Yang, J Wang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
5672014
Fine-grained recognition without part annotations
J Krause, H Jin, J Yang, L Fei-Fei
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
4832015
Robust image sentiment analysis using progressively trained and domain transferred deep networks
Q You, J Luo, H Jin, J Yang
Twenty-ninth AAAI conference on artificial intelligence, 2015
4812015
Enlightengan: Deep light enhancement without paired supervision
Y Jiang, X Gong, D Liu, Y Cheng, C Fang, X Shen, J Yang, P Zhou, ...
IEEE Transactions on Image Processing 30, 2340-2349, 2021
4682021
Learning from noisy labels with distillation
Y Li, J Yang, Y Song, L Cao, J Luo, LJ Li
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 1910-1918, 2017
4562017
Supervised translation-invariant sparse coding
J Yang, K Yu, T Huang
2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2010
4232010
Rapid: Rating pictorial aesthetics using deep learning
X Lu, Z Lin, H Jin, J Yang, JZ Wang
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Multimedia, 457-466, 2014
3802014
Fast image super-resolution based on in-place example regression
J Yang, Z Lin, S Cohen
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
3562013
CGCG clinical practice guidelines for the management of adult diffuse gliomas
T Jiang, Y Mao, W Ma, Q Mao, Y You, X Yang, C Jiang, C Kang, X Li, ...
Cancer letters 375 (2), 263-273, 2016
3392016
Text localization in natural images using stroke feature transform and text covariance descriptors
W Huang, Z Lin, J Yang, J Wang
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1241-1248, 2013
3162013
Wide activation for efficient and accurate image super-resolution
J Yu, Y Fan, J Yang, N Xu, Z Wang, X Wang, T Huang
arXiv preprint arXiv:1808.08718, 2018
3052018
Efficient video object segmentation via network modulation
L Yang, Y Wang, X Xiong, J Yang, AK Katsaggelos
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
3002018
Human parsing with contextualized convolutional neural network
X Liang, C Xu, X Shen, J Yang, S Liu, J Tang, L Lin, S Yan
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1386-1394, 2015
2732015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20