Παρακολούθηση
Maurizio Prato
Maurizio Prato
Professore di Chimica Organica, Università di Trieste
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα units.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chemistry of carbon nanotubes
D Tasis, N Tagmatarchis, A Bianco, M Prato
Chemical reviews 106 (3), 1105-1136, 2006
50252006
Science and technology roadmap for graphene, related two-dimensional crystals, and hybrid systems
AC Ferrari, F Bonaccorso, V Fal'Ko, KS Novoselov, S Roche, P Bøggild, ...
Nanoscale 7 (11), 4598-4810, 2015
32652015
Applications of carbon nanotubes in drug delivery
A Bianco, K Kostarelos, M Prato
Current opinion in chemical biology 9 (6), 674-679, 2005
23772005
Addition of azomethine ylides to C60: synthesis, characterization, and functionalization of fullerene pyrrolidines
M Maggini, G Scorrano, M Prato
Journal of the American Chemical Society 115 (21), 9798-9799, 1993
17571993
Organic functionalization of carbon nanotubes
V Georgakilas, K Kordatos, M Prato, DM Guldi, M Holzinger, A Hirsch
Journal of the American chemical society 124 (5), 760-761, 2002
16602002
Excited-State Properties of C60 Fullerene Derivatives
DM Guldi, M Prato
Accounts of chemical research 33 (10), 695-703, 2000
13692000
Functionalized carbon nanotubes for plasmid DNA gene delivery
D Pantarotto, R Singh, D McCarthy, M Erhardt, JP Briand, M Prato, ...
Angewandte Chemie International Edition 43 (39), 5242-5246, 2004
13642004
Translocation of bioactive peptides across cell membranes by carbon nanotubes
D Pantarotto, JP Briand, M Prato, A Bianco
Chemical communications, 16-17, 2004
13482004
Cellular uptake of functionalized carbon nanotubes is independent of functional group and cell type
K Kostarelos, L Lacerda, G Pastorin, W Wu, S Wieckowski, J Luangsivilay, ...
Nature nanotechnology 2 (2), 108-113, 2007
13132007
Biomedical applications of functionalised carbon nanotubes
A Bianco, K Kostarelos, CD Partidos, M Prato
Chemical Communications, 571-577, 2005
13092005
Tissue biodistribution and blood clearance rates of intravenously administered carbon nanotube radiotracers
R Singh, D Pantarotto, L Lacerda, G Pastorin, C Klumpp, M Prato, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (9), 3357-3362, 2006
12972006
Functionalized carbon nanotubes in drug design and discovery
M Prato, K Kostarelos, A Bianco
Accounts of chemical research 41 (1), 60-68, 2008
12892008
Molecular design of strong single-wall carbon nanotube/polyelectrolyte multilayer composites
AA Mamedov, NA Kotov, M Prato, DM Guldi, JP Wicksted, A Hirsch
Nature materials 1 (3), 190-194, 2002
12832002
Diverse applications of nanomedicine
B Pelaz, C Alexiou, RA Alvarez-Puebla, F Alves, AM Andrews, S Ashraf, ...
ACS nano 11 (3), 2313-2381, 2017
12172017
Carbon nanotubes as nanomedicines: from toxicology to pharmacology
L Lacerda, A Bianco, M Prato, K Kostarelos
Advanced drug delivery reviews 58 (14), 1460-1470, 2006
12002006
Fulleropyrrolidines: A family of full-fledged fullerene derivatives
M Prato, M Maggini
Accounts of chemical research 31 (9), 519-526, 1998
11221998
Fullerene derivatives: an attractive tool for biological applications
S Bosi, T Da Ros, G Spalluto, M Prato
European journal of medicinal chemistry 38 (11-12), 913-923, 2003
11202003
[60] Fullerene chemistry for materials science applications
M Prato
Journal of Materials Chemistry 7 (7), 1097-1109, 1997
10801997
Binding and condensation of plasmid DNA onto functionalized carbon nanotubes: toward the construction of nanotube-based gene delivery vectors
R Singh, D Pantarotto, D McCarthy, O Chaloin, J Hoebeke, CD Partidos, ...
Journal of the American Chemical Society 127 (12), 4388-4396, 2005
9232005
Promises, facts and challenges for carbon nanotubes in imaging and therapeutics
K Kostarelos, A Bianco, M Prato
Nature nanotechnology 4 (10), 627-633, 2009
8712009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20