Παρακολούθηση
Yiannis Moustakis
Yiannis Moustakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geographie.uni-muenchen.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Seasonality, intensity, and duration of rainfall extremes change in a warmer climate
Y Moustakis, SM Papalexiou, CJ Onof, A Paschalis
Earth's Future 9 (3), e2020EF001824, 2021
892021
Global estimation of long-term persistence in annual river runoff
Y Markonis, Y Moustakis, C Nasika, P Sychova, P Dimitriadis, M Hanel, ...
Advances in Water Resources 113, 1-12, 2018
512018
Atmospheric convection, dynamics and topography shape the scaling pattern of hourly rainfall extremes with temperature globally
Y Moustakis, CJ Onof, A Paschalis
Communications Earth & Environment 1 (1), 11, 2020
372020
Simulation of water-energy fluxes through small-scale reservoir systems under limited data availability
K Papoulakos, G Pollakis, Y Moustakis, A Markopoulos, T Iliopoulou, ...
European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research …, 2017
182017
Seasonality, intensity, and duration of rainfall extremes change in a warmer climate. Earth’s Future, 9, e2020EF001824
Y Moustakis, SM Papalexiou, CJ Onof, A Paschalis
102021
Insensitivity of ecosystem productivity to predicted changes in fine‐scale rainfall variability
Y Moustakis, S Fatichi, C Onof, A Paschalis
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 127 (2), e2021JG006735, 2022
82022
Energy, variability and weather finance engineering
G Karakatsanis, D Roussis, Y Moustakis, P Gournari, I Parara, ...
Energy Procedia 125, 389-397, 2017
72017
Assessing the co-benefits of urban greening coupled with rainwater harvesting management under current and future climates across USA cities
Z Zhang, B Dobson, Y Moustakis, N Meili, A Mijic, A Butler, P Athanasios
Environmental Research Letters 18 (3), 034036, 2023
42023
Energy, variability and weather finance engineering
D Roussis, I Parara, P Gournari, Y Moustakis, P Dimitriadis, T Iliopoulou, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 16919, 2017
32017
The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island
V Daniil, M Chalakatevaki, S Karali, E Hadjimitsis, G Koudouris, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 16781, 2017
12017
The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island
PG Pollakis, K Sakellari, Y Moustakis
12017
Global investigation of Hurst-Kolmogorov behaviour in river runoff
Y Markonis, A Markopoulos, Y Moustakis, C Nasika, P Dimitriadis, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, EPSC2016-17491, 2016
12016
Can ambitious forestation mitigate temperature overshoot?
Y Moustakis, T Nützel, HW Wey, J Pongratz
EGU24, 2024
2024
Attributing future Amazon forest loss to land-use change and climate change
S Bultan, S Bathiany, N Boers, R Ganzenmueller, G Gyuleva, Y Moustakis, ...
EGU24, 2024
2024
Assessing ecosystem responses to different drivers of climate change
Y Moustakis, S Fatichi, C Onof, A Paschalis
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU22-5399, 2022
2022
A global scale assessment of the intensification of rainfall extremes
A Paschalis, Y Moustakis, Y Chen
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU22-3074, 2022
2022
Realistic Convection-Permitting Projections of Temporal Structure of Rainfall Challenge Expectations of Substantial Changes in Ecosystem Productivity under Climate Change
Y Moustakis, S Fatichi, C Onof, A Paschalis
AGU Fall Meeting Abstracts 2021, B13B-07, 2021
2021
Assessing the impact of rainfall intensification on ecosystem productivity
Y Moustakis, S Fatichi, CJ Onof, A Paschalis
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU21-11391, 2021
2021
Uncertainty in soil hydraulic properties limits the predictability of global water and carbon dynamics
A Paschalis, S Bonetti, Y Moustakis, S Fatichi
EGU General Assembly Conference Abstracts, 7127, 2020
2020
Locality and dynamics shaping the global scaling pattern of hourly precipitation extremes
Y Moustakis, CJ Onof, A Paschalis
EGU General Assembly Conference Abstracts, 6106, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20