Παρακολούθηση
Merouane Debbah
Merouane Debbah
Centralesupelec, Technology Innovation Institute, MBZUAI, Lagrange Mathematics Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα centralesupelec.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Massive MIMO in the UL/DL of cellular networks: How many antennas do we need?
J Hoydis, S Ten Brink, M Debbah
IEEE Journal on selected Areas in Communications 31 (2), 160-171, 2013
24132013
A tutorial on UAVs for wireless networks: Applications, challenges, and open problems
M Mozaffari, W Saad, M Bennis, YH Nam, M Debbah
IEEE communications surveys & tutorials 21 (3), 2334-2360, 2019
13302019
Reconfigurable intelligent surfaces for energy efficiency in wireless communication
C Huang, A Zappone, GC Alexandropoulos, M Debbah, C Yuen
IEEE Transactions on Wireless Communications 18 (8), 4157-4170, 2019
12782019
Living on the edge: The role of proactive caching in 5G wireless networks
E Bastug, M Bennis, M Debbah
IEEE Communications Magazine 52 (8), 82-89, 2014
11872014
Wireless communications through reconfigurable intelligent surfaces
E Basar, M Di Renzo, J De Rosny, M Debbah, MS Alouini, R Zhang
IEEE access 7, 116753-116773, 2019
11132019
Coalitional game theory for communication networks
W Saad, Z Han, M Debbah, A Hjorungnes, T Basar
Ieee signal processing magazine 26 (5), 77-97, 2009
10392009
Unmanned aerial vehicle with underlaid device-to-device communications: Performance and tradeoffs
M Mozaffari, W Saad, M Bennis, M Debbah
IEEE Transactions on Wireless Communications 15 (6), 3949-3963, 2016
9912016
Random matrix methods for wireless communications
R Couillet, M Debbah
Cambridge University Press, 2011
9262011
Massive MIMO systems with non-ideal hardware: Energy efficiency, estimation, and capacity limits
E Björnson, J Hoydis, M Kountouris, M Debbah
IEEE Transactions on information theory 60 (11), 7112-7139, 2014
8702014
Smart radio environments empowered by reconfigurable AI meta-surfaces: An idea whose time has come
MD Renzo, M Debbah, DT Phan-Huy, A Zappone, MS Alouini, C Yuen, ...
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2019 (1), 1-20, 2019
8472019
Efficient deployment of multiple unmanned aerial vehicles for optimal wireless coverage
M Mozaffari, W Saad, M Bennis, M Debbah
IEEE Communications Letters 20 (8), 1647-1650, 2016
8212016
Mobile unmanned aerial vehicles (UAVs) for energy-efficient Internet of Things communications
M Mozaffari, W Saad, M Bennis, M Debbah
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (11), 7574-7589, 2017
7242017
Optimal design of energy-efficient multi-user MIMO systems: Is massive MIMO the answer?
E Björnson, L Sanguinetti, J Hoydis, M Debbah
IEEE Transactions on wireless communications 14 (6), 3059-3075, 2015
7112015
Smart radio environments empowered by reconfigurable intelligent surfaces: How it works, state of research, and the road ahead
M Di Renzo, A Zappone, M Debbah, MS Alouini, C Yuen, J De Rosny, ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 38 (11), 2450-2525, 2020
6732020
Survey of channel and radio propagation models for wireless MIMO systems
P Almers, E Bonek, A Burr, N Czink, M Debbah, V Degli-Esposti, ...
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2007, 1-19, 2007
6502007
Ultrareliable and low-latency wireless communication: Tail, risk, and scale
M Bennis, M Debbah, HV Poor
Proceedings of the IEEE 106 (10), 1834-1853, 2018
6412018
Large system analysis of linear precoding in correlated MISO broadcast channels under limited feedback
S Wagner, R Couillet, M Debbah, DTM Slock
IEEE transactions on information theory 58 (7), 4509-4537, 2012
6312012
Caching in the sky: Proactive deployment of cache-enabled unmanned aerial vehicles for optimized quality-of-experience
M Chen, M Mozaffari, W Saad, C Yin, M Debbah, CS Hong
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (5), 1046-1061, 2017
6272017
Drone small cells in the clouds: Design, deployment and performance analysis
M Mozaffari, W Saad, M Bennis, M Debbah
2015 IEEE global communications conference (GLOBECOM), 1-6, 2015
6072015
Green small-cell networks
J Hoydis, M Kobayashi, M Debbah
IEEE Vehicular Technology Magazine 6 (1), 37-43, 2011
5692011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20