Παρακολούθηση
Danae Thivaiou
Danae Thivaiou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Early Miocene Gastropods from the Felli Section (Proto-Mediterranean Sea, NW Greece)
D Thivaiou, M Harzhauser, E Koskeridou
Geodiversitas 41 (1), 323-366, 2019
62019
Seagrass-associated molluscan and fish communities from the Early Pleistocene of the Island of Rhodes (Greece)
E Koskeridou, D Thivaiou, C Giamali, K Agiadi, D Mantzouka
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 221 (1), 012050, 2019
52019
Hypersalinity accompanies tectonic restriction in the eastern Mediterranean prior to the Messinian Salinity Crisis
G Kontakiotis, GA Butiseacă, A Antonarakou, K Agiadi, SD Zarkogiannis, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 592, 110903, 2022
32022
Molluscan assemblages in a highly variable setting in littoral bottoms of the Lower Pleistocene of Rhodes (Greece).
E Koskeridou, D Thivaiou, C Giamali
Bulletin of the Geological Society of Greece 47 (1), 178-183, 2013
32013
The taphonomic clock in fish otoliths
K Agiadi, M Azzarone, Q Hua, DS Kaufman, D Thivaiou, PG Albano
Paleobiology 48 (1), 154-170, 2022
22022
At the crossroads: early Miocene marine fishes of the proto-Mediterranean Sea
K Agiadi, E Koskeridou, D Thivaiou
Fossil Record 24 (2), 233-246, 2021
22021
Teleost otoliths from the Aquitanian (Early Miocene) of the Felli section in Greece: the roots of the Mediterranean Goby stock (Gobiidae, Gobiiformes)
W Schwarzhans, K Agiadi, D Thivaiou
RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA 127 (3), 2021
12021
The impact of the Messinian Salinity Crisis on marine biota
K Agiadi, N Hohmann, G Carnevale, E Gliozzi, C Faranda, F Lozar, ...
EGU2020, 2020
12020
Seawater temperature, productivity and marine fish metabolism in the Messinian eastern Mediterranean
K Agiadi, D Thivaiou, G Butiseaca, G Kontakiotis, E Besiou, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU21-12945, 2021
2021
The eastern Mediterranean pre-MSC brine pool as an analogue for future subtropical hydroclimate
G Kontakiotis, G Butiseaca, A Antonarakou, V Karakitsios, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU21-8711, 2021
2021
The Messinian Ecological Crisis: challenges and opportunities for marine organisms
K Agiadi, N Hohmann, A Antonarakou, E Besiou, G Bianucci, E Borghi, ...
MedSalt Final Symposium, 18-18, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11