Παρακολούθηση
Vito Walter Anelli
Vito Walter Anelli
Polytechnic University of Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Elliot: a comprehensive and rigorous framework for reproducible recommender systems evaluation
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
The 44th International ACM SIGIR Conference, 2021, 2021
1092021
Addressing the user cold start with cross-domain collaborative filtering: exploiting item metadata in matrix factorization
I Fernández-Tobías, I Cantador, P Tomeo, VW Anelli, T Di Noia
User modeling and user-adapted interaction 29, 443-486, 2019
852019
A flexible framework for evaluating user and item fairness in recommender systems
Y Deldjoo, VW Anelli, H Zamani, A Bellogin, T Di Noia
User Modeling and User-Adapted Interaction, 1-55, 2021
802021
Development and testing of an artificial intelligence tool for predicting end-stage kidney disease in patients with immunoglobulin A nephropathy
FP Schena, VW Anelli, J Trotta, T Di Noia, C Manno, G Tripepi, G D’Arrigo, ...
Kidney international 99 (5), 1179-1188, 2021
612021
How to make latent factors interpretable by feeding factorization machines with knowledge graphs
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ragone, J Trotta
The Semantic Web–ISWC 2019: 18th International Semantic Web Conference …, 2019
472019
Federank: User controlled feedback with federated recommender systems
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
Advances in Information Retrieval: 43rd European Conference on IR Research …, 2021
462021
Top-n recommendation algorithms: A quest for the state-of-the-art
VW Anelli, A Bellogín, T Di Noia, D Jannach, C Pomo
Proceedings of the 30th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and …, 2022
392022
Auto-encoding user ratings via knowledge graphs in recommendation scenarios
V Bellini, VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio
Proceedings of the 2nd Workshop on Deep Learning for Recommender Systems, 60-66, 2017
382017
Towards effective device-aware federated learning
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara
AI* IA 2019–Advances in Artificial Intelligence: XVIIIth International …, 2019
362019
Local popularity and time in top-n recommendation
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ragone, J Trotta
Advances in Information Retrieval: 41st European Conference on IR Research …, 2019
362019
Recommender systems fairness evaluation via generalized cross entropy
Y Deldjoo, VW Anelli, H Zamani, A Bellogín, T Di Noia
arXiv preprint arXiv:1908.06708, 2019
352019
Reenvisioning the comparison between neural collaborative filtering and matrix factorization
VW Anelli, A Bellogín, T Di Noia, C Pomo
Proceedings of the 15th ACM Conference on Recommender Systems, 521-529, 2021
332021
Sasha: Semantic-aware shilling attacks on recommender systems exploiting knowledge graphs
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, E Di Sciascio, FA Merra
European Semantic Web Conference, 307-323, 2020
332020
On the discriminative power of hyper-parameters in cross-validation and how to choose them
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, C Pomo, A Ragone
Proceedings of the 13th ACM conference on recommender systems, 447-451, 2019
332019
Sparse Feature Factorization for Recommender Systems with Knowledge Graphs
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, ACM Mancino
RecSys '21: Fifteenth {ACM} Conference on Recommender Systems, Amsterdam …, 2021
302021
How to put users in control of their data in federated top-n recommendation with learning to rank
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1359-1362, 2021
282021
An analysis on time-and session-aware diversification in recommender systems
VW Anelli, V Bellini, T Di Noia, W La Bruna, P Tomeo, E Di Sciascio
Proceedings of the 25th Conference on User Modeling, Adaptation and …, 2017
272017
Semantic interpretation of top-n recommendations
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ragone, J Trotta
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 34 (5), 2416-2428, 2022
262022
A study of defensive methods to protect visual recommendation against adversarial manipulation of images
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2021
262021
Knowledge-aware and conversational recommender systems
VW Anelli, P Basile, D Bridge, T Di Noia, P Lops, C Musto, F Narducci, ...
Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems, 521-522, 2018
262018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20