Παρακολούθηση
Vito Walter Anelli
Vito Walter Anelli
Polytechnic University of Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Addressing the user cold start with cross-domain collaborative filtering: exploiting item metadata in matrix factorization
I Fernández-Tobías, I Cantador, P Tomeo, VW Anelli, T Di Noia
User modeling and user-adapted interaction 29 (2), 443-486, 2019
562019
How to make latent factors interpretable by feeding factorization machines with knowledge graphs
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ragone, J Trotta
International Semantic Web Conference, 38-56, 2019
322019
A flexible framework for evaluating user and item fairness in recommender systems
Y Deldjoo, VW Anelli, H Zamani, A Bellogin, T Di Noia
User Modeling and User-Adapted Interaction 31 (3), 457-511, 2021
312021
Sasha: Semantic-aware shilling attacks on recommender systems exploiting knowledge graphs
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, E Di Sciascio, FA Merra
European Semantic Web Conference, 307-323, 2020
282020
An analysis on time-and session-aware diversification in recommender systems
VW Anelli, V Bellini, T Di Noia, W La Bruna, P Tomeo, E Di Sciascio
Proceedings of the 25th Conference on User Modeling, Adaptation and …, 2017
252017
Elliot: a comprehensive and rigorous framework for reproducible recommender systems evaluation
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
The 44th International ACM SIGIR Conference, 2021, 2021
232021
Auto-encoding user ratings via knowledge graphs in recommendation scenarios
V Bellini, VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio
Proceedings of the 2nd Workshop on Deep Learning for Recommender Systems, 60-66, 2017
232017
Local popularity and time in top-n recommendation
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ragone, J Trotta
European Conference on Information Retrieval, 861-868, 2019
222019
On the discriminative power of hyper-parameters in cross-validation and how to choose them
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, C Pomo, A Ragone
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 447-451, 2019
202019
Development and testing of an artificial intelligence tool for predicting end-stage kidney disease in patients with immunoglobulin A nephropathy
FP Schena, VW Anelli, J Trotta, T Di Noia, C Manno, G Tripepi, G D’Arrigo, ...
Kidney International 99 (5), 1179-1188, 2021
182021
Towards effective device-aware federated learning
VW Anelli, Y Deldjoo, TD Noia, A Ferrara
International Conference of the Italian Association for Artificial …, 2019
182019
Knowledge-aware and conversational recommender systems
VW Anelli, P Basile, D Bridge, T Di Noia, P Lops, C Musto, F Narducci, ...
Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems, 521-522, 2018
182018
Recommender systems fairness evaluation via generalized cross entropy
Y Deldjoo, VW Anelli, H Zamani, A Bellogín, T Di Noia
arXiv preprint arXiv:1908.06708, 2019
172019
Feature Factorization for Top-N Recommendation: From Item Rating to Features Relevance.
VW Anelli, T Di Noia, P Lops, E Di Sciascio
RecSysKTL, 16-21, 2017
152017
Federank: User controlled feedback with federated recommender systems
VW Anelli, Y Deldjoo, TD Noia, A Ferrara, F Narducci
European Conference on Information Retrieval, 32-47, 2021
142021
Exposing open street map in the linked data cloud
VW Anelli, A Calì, TD Noia, M Palmonari, A Ragone
International Conference on Industrial, Engineering and Other Applications …, 2016
132016
A study of defensive methods to protect visual recommendation against adversarial manipulation of images
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2021
122021
How to put users in control of their data in federated top-N recommendation with learning to rank
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1359-1362, 2021
102021
Semantic interpretation of top-n recommendations
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ragone, J Trotta
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2020
92020
The importance of being dissimilar in Recommendation
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ragone, J Trotta
Proceedings of the 34th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing, 816-821, 2019
92019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20