Παρακολούθηση
Andre Holzapfel
Andre Holzapfel
Associate Professor, Royal Institute of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kth.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Musical genre classification using nonnegative matrix factorization-based features
A Holzapfel, Y Stylianou
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 16 (2), 424-434, 2008
1402008
Selective sampling for beat tracking evaluation
A Holzapfel, MEP Davies, JR Zapata, JL Oliveira, F Gouyon
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 20 (9), 2539-2548, 2012
1302012
Three dimensions of pitched instrument onset detection
A Holzapfel, Y Stylianou, AC Gedik, B Bozkurt
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (6), 1517-1527, 2009
1022009
Towards a voice conversion system based on frame selection
T Dutoit, A Holzapfel, M Jottrand, A Moinet, J Perez, Y Stylianou
2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2007
612007
Computational analysis of Turkish makam music: Review of state-of-the-art and challenges
B Bozkurt, R Ayangil, A Holzapfel
Journal of New Music Research 43 (1), 3-23, 2014
562014
Beat tracking using group delay based onset detection
A Holzapfel, Y Stylianou
ISMIR-International Conference on Music Information Retrieval, 653-658, 2008
532008
Scale transform in rhythmic similarity of music
A Holzapfel, Y Stylianou
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 19 (1), 176-185, 2010
492010
Rhythmic prototypes across cultures: a comparative study of tapping synchronization
R Polak, N Jacoby, T Fischinger, D Goldberg, A Holzapfel, J London
Music Perception: An Interdisciplinary Journal 36 (1), 1-23, 2018
482018
Ethical dimensions of music information retrieval technology
A Holzapfel, B Sturm, M Coeckelbergh
Transactions of the International Society for Music Information Retrieval 1 …, 2018
432018
Tracking the “odd”: Meter inference in a culturally diverse music corpus
A Holzapfel, F Krebs, A Srinivasamurthy
ISMIR-International Conference on Music Information Retrieval, 425-430, 2014
412014
A scale transform based method for rhythmic similarity of music
A Holzapfel, Y Stylianou
2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2009
412009
Assigning a confidence threshold on automatic beat annotation in large datasets
JR Zapata, MEP Davies, A Holzapfel, JL Oliveira, F Gouyon
13th International Society for Music Information Retrieval Conference, 08/10 …, 2012
402012
Rhythmic similarity of music based on dynamic periodicity warping
A Holzapfel, Y Stylianou
2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2008
402008
In search of automatic rhythm analysis methods for turkish and indian art music
A Srinivasamurthy, A Holzapfel, X Serra
Journal of New Music Research 43 (1), 94-114, 2014
392014
Relation between surface rhythm and rhythmic modes in Turkish makam music
A Holzapfel
Journal of New Music Research 44 (1), 25-38, 2015
342015
Linking scores and audio recordings in makam music of Turkey
S Şentürk, A Holzapfel, X Serra
Journal of New Music Research 43 (1), 34-52, 2014
312014
Inferring metrical structure in music using particle filters
F Krebs, A Holzapfel, AT Cemgil, G Widmer
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 23 (5), 817-827, 2015
292015
Rhythmic similarity in traditional Turkish music
A Holzapfel, Y Stylianou
ISMIR-International Conference on Music Information Retrieval, 99-104, 2009
282009
A statistical approach to musical genre classification using non-negative matrix factorization
A Holzapfel, Y Stylianou
2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2007
252007
Singing voice detection using modulation frequency feature.
ME Markaki, A Holzapfel, Y Stylianou
Sapa@ interspeech, 7-10, 2008
242008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20