Παρακολούθηση
Constantinos Soutis FREng
Constantinos Soutis FREng
Professor of Aerospace Engineering, University of Manchester
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα manchester.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Recent developments in advanced aircraft aluminium alloys
T Dursun, C Soutis
Materials & Design (1980-2015) 56, 862-871, 2014
20842014
Fibre reinforced composites in aircraft construction
C Soutis
Progress in aerospace sciences 41 (2), 143-151, 2005
11692005
Damage detection in composite materials using Lamb wave methods
SS Kessler, SM Spearing, C Soutis
Smart materials and structures 11 (2), 269, 2002
10232002
Carbon fiber reinforced plastics in aircraft construction
C Soutis
Materials Science and Engineering: A 412 (1-2), 171-176, 2005
8592005
Structural health monitoring techniques for aircraft composite structures
K Diamanti, C Soutis
Progress in Aerospace Sciences 46 (8), 342-352, 2010
6952010
Modelling damage evolution in composite laminates subjected to low velocity impact
Y Shi, T Swait, C Soutis
Composite structures 94 (9), 2902-2913, 2012
5982012
Damage detection in composite materials using frequency response methods
SS Kessler, SM Spearing, MJ Atalla, CES Cesnik, C Soutis
Composites Part B: Engineering 33 (1), 87-95, 2002
4182002
Finite element modelling of composite materials and structures
FL Matthews, GAO Davies, D Hitchings, C Soutis
Elsevier, 2000
3142000
Prediction of the post-impact compressive strength of CFRP laminated composites
C Soutis, PT Curtis
Composites science and technology 56 (6), 677-684, 1996
2891996
Polymer composites in the aerospace industry
P Irving, C Soutis
Woodhead Publishing, 2019
2802019
Fracture mechanisms and failure analysis of carbon fibre/toughened epoxy composites subjected to compressive loading
A Jumahat, C Soutis, FR Jones, A Hodzic
Composite structures 92 (2), 295-305, 2010
2612010
Failure prediction technique for compression loaded carbon fibre-epoxy laminate with open holes
C Soutis, NA Fleck, PA Smith
Journal of Composite Materials 25 (11), 1476-1498, 1991
2571991
A study on the compressive strength of thick carbon fibre–epoxy laminates
J Lee, C Soutis
Composites science and technology 67 (10), 2015-2026, 2007
2282007
Static compression failure of carbon fibre T800/924C composite plate with a single hole
C Soutis, NA Fleck
Journal of composite materials 24 (5), 536-558, 1990
2161990
Strength prediction of patch-repaired CFRP laminates loaded in compression
FZ Hu, C Soutis
Composites science and technology 60 (7), 1103-1114, 2000
2152000
Damage monitoring and analysis of composite laminates with an open hole and adhesively bonded repairs using digital image correlation
MA Caminero, M Lopez-Pedrosa, C Pinna, C Soutis
Composites Part B: Engineering 53, 76-91, 2013
2082013
Compressive failure of notched carbon fibre composites
C Soutis, PT Curtis, NA Fleck
Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical and …, 1993
1971993
Compressive behaviour of CFRP laminates repaired with adhesively bonded external patches
C Soutis, DM Duan, P Goutas
Composite structures 45 (4), 289-301, 1999
1951999
Environmental impact assessment of aviation emission reduction through the implementation of composite materials
AJ Timmis, A Hodzic, L Koh, M Bonner, C Soutis, AW Schäfer, L Dray
The International Journal of Life Cycle Assessment 20, 233-243, 2015
1902015
Compressive failure of 0 unidirectional carbon-fibre-reinforced plastic (CFRP) laminates by fibre microbuckling
P Berbinau, C Soutis, IA Guz
Composites Science and technology 59 (9), 1451-1455, 1999
1901999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20