Παρακολούθηση
Maheswaran (Mahesh) Sathiamoorthy
Maheswaran (Mahesh) Sathiamoorthy
Google DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Xoring elephants: Novel erasure codes for big data
M Sathiamoorthy, M Asteris, D Papailiopoulos, AG Dimakis, R Vadali, ...
arXiv preprint arXiv:1301.3791, 2013
9052013
Recommending what video to watch next: a multitask ranking system
Z Zhao, L Hong, L Wei, J Chen, A Nath, S Andrews, A Kumthekar, ...
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 43-51, 2019
3492019
Spatially-localized compressed sensing and routing in multi-hop sensor networks
S Lee, S Pattem, M Sathiamoorthy, B Krishnamachari, A Ortega
International conference on geosensor networks, 11-20, 2009
1122009
Systems and methods for decreasing RAID rebuilding time
M Sathiamoorthy, F Guo, AG Dimakis
US Patent 9,594,652, 2017
962017
Dselect-k: Differentiable selection in the mixture of experts with applications to multi-task learning
H Hazimeh, Z Zhao, A Chowdhery, M Sathiamoorthy, Y Chen, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 29335-29347, 2021
872021
Backpressure with adaptive redundancy (BWAR)
M Alresaini, M Sathiamoorthy, B Krishnamachari, MJ Neely
2012 Proceedings IEEE INFOCOM, 2300-2308, 2012
812012
Compressed sensing and routing in multi-hop networks
S Lee, S Pattem, M Sathiamoorthy, B Krishnamachari, A Ortega
University of Southern California CENG technical report, 2009
722009
Do llms understand user preferences? evaluating llms on user rating prediction
WC Kang, J Ni, N Mehta, M Sathiamoorthy, L Hong, E Chi, DZ Cheng
arXiv preprint arXiv:2305.06474, 2023
582023
Distributed storage codes reduce latency in vehicular networks
M Sathiamoorthy, AG Dimakis, B Krishnamachari, F Bai
IEEE Transactions on Mobile Computing 13 (9), 2016-2027, 2013
522013
Recommender systems with generative retrieval
S Rajput, N Mehta, A Singh, R Hulikal Keshavan, T Vu, L Heldt, L Hong, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 36, 2024
292024
Optimizing content dissemination in vehicular networks with radio heterogeneity
J Ahn, M Sathiamoorthy, B Krishnamachari, F Bai, L Zhang
IEEE Transactions on Mobile Computing 13 (6), 1312-1325, 2013
272013
Lifting the curse of multidimensional data with learned existence indexes
S Macke, A Beutel, T Kraska, M Sathiamoorthy, DZ Cheng, EH Chi
Workshop on ML for Systems at NeurIPS 1, 6, 2018
232018
Helper node allocation strategies for content dissemination in intermittently connected mobile networks
M Sathiamoorthy, KR Moghadam, B Krishnamachari, F Bai
2014 Eleventh Annual IEEE International Conference on Sensing, Communication …, 2014
102014
Compressed sensing and routing in sensor networks
S Lee, S Pattem, M Sathiamoorthy, B Krishnamachari, A Ortega
Univ. Southern California, Los Angeles, CA, USA, Tech. Rep, 2009
82009
Improving training stability for multitask ranking models in recommender systems
J Tang, Y Drori, D Chang, M Sathiamoorthy, J Gilmer, L Wei, X Yi, L Hong, ...
Proceedings of the 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and …, 2023
52023
Do LLMs Understand User Preferences
WC Kang, J Ni, N Mehta, M Sathiamoorthy, L Hong, E Chi, DZ Cheng
Evaluating LLMs On User Rating Prediction. CoRR abs/2305.06474, 2023
52023
Chi, and Derek Zhiyuan Cheng. Do llms understand user preferences? evaluating llms on user rating prediction
WC Kang, J Ni, N Mehta, M Sathiamoorthy, L Hong
arXiv preprint arXiv:2305.06474, 2023
52023
Nonlinear initialization methods for low-rank neural networks
K Vodrahalli, R Shivanna, M Sathiamoorthy, S Jain, EH Chi
arXiv preprint arXiv:2202.00834, 2022
32022
Opportunities and challenges of machine learning accelerators in production
R Ananthanarayanan, P Brandt, M Joshi, M Sathiamoorthy
2019 USENIX Conference on Operational Machine Learning (OpML 19), 1-3, 2019
32019
Short paper: Dynamic online storage allocation for multi-content dissemination in two-tier hybrid mobile vehicular networks
KR Moghadam, M Sathiamoorthy, B Krishnamachari, F Bai
2013 IEEE Vehicular Networking Conference, 186-189, 2013
32013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20