Παρακολούθηση
Maheswaran (Mahesh) Sathiamoorthy
Maheswaran (Mahesh) Sathiamoorthy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Xoring elephants: Novel erasure codes for big data
M Sathiamoorthy, M Asteris, D Papailiopoulos, AG Dimakis, R Vadali, ...
arXiv preprint arXiv:1301.3791, 2013
8642013
Recommending what video to watch next: a multitask ranking system
Z Zhao, L Hong, L Wei, J Chen, A Nath, S Andrews, A Kumthekar, ...
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 43-51, 2019
2352019
Spatially-localized compressed sensing and routing in multi-hop sensor networks
S Lee, S Pattem, M Sathiamoorthy, B Krishnamachari, A Ortega
GeoSensor Networks: Third International Conference, GSN 2009, Oxford, UK …, 2009
1112009
Backpressure with adaptive redundancy (BWAR)
M Alresaini, M Sathiamoorthy, B Krishnamachari, MJ Neely
2012 Proceedings IEEE INFOCOM, 2300-2308, 2012
792012
Compressed sensing and routing in multi-hop networks
S Lee, S Pattem, M Sathiamoorthy, B Krishnamachari, A Ortega
University of Southern California CENG technical report, 2009
682009
Distributed storage codes reduce latency in vehicular networks
M Sathiamoorthy, AG Dimakis, B Krishnamachari, F Bai
IEEE Transactions on Mobile Computing 13 (9), 2016-2027, 2013
492013
Systems and methods for decreasing RAID rebuilding time
M Sathiamoorthy, F Guo, AG Dimakis
US Patent 9,594,652, 2017
422017
Dselect-k: Differentiable selection in the mixture of experts with applications to multi-task learning
H Hazimeh, Z Zhao, A Chowdhery, M Sathiamoorthy, Y Chen, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 29335-29347, 2021
312021
Optimizing content dissemination in vehicular networks with radio heterogeneity
J Ahn, M Sathiamoorthy, B Krishnamachari, F Bai, L Zhang
IEEE Transactions on Mobile Computing 13 (6), 1312-1325, 2013
282013
Lifting the curse of multidimensional data with learned existence indexes
S Macke, A Beutel, T Kraska, M Sathiamoorthy, DZ Cheng, EH Chi
Workshop on ML for Systems at NeurIPS, 1-6, 2018
162018
Helper node allocation strategies for content dissemination in intermittently connected mobile networks
M Sathiamoorthy, KR Moghadam, B Krishnamachari, F Bai
2014 Eleventh Annual IEEE International Conference on Sensing, Communication …, 2014
102014
Compressed sensing and routing in sensor networks
S Lee, S Pattem, M Sathiamoorthy, B Krishnamachari, A Ortega
Univ. Southern California, Los Angeles, CA, USA, Tech. Rep, 2009
62009
Opportunities and challenges of machine learning accelerators in production
R Ananthanarayanan, P Brandt, M Joshi, M Sathiamoorthy
2019 USENIX Conference on Operational Machine Learning (OpML 19), 1-3, 2019
32019
Minimum latency data diffusion in intermittently connected mobile networks
M Sathiamoorthy, W Gao, B Krishnamachari, G Cao
2012 IEEE 75th Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 1-5, 2012
32012
Analysis of Twitter Traffic based on Renewal Densities
J Esteban, A Ortega, S McPherson, M Sathiamoorthy
arXiv preprint arXiv:1204.3921, 2012
22012
Short paper: Dynamic online storage allocation for multi-content dissemination in two-tier hybrid mobile vehicular networks
KR Moghadam, M Sathiamoorthy, B Krishnamachari, F Bai
2013 IEEE Vehicular Networking Conference, 186-189, 2013
12013
Improving Training Stability for Multitask Ranking Models in Recommender Systems
J Tang, Y Drori, D Chang, M Sathiamoorthy, J Gilmer, L Wei, X Yi, L Hong, ...
arXiv preprint arXiv:2302.09178, 2023
2023
Sparse and differentiable mixture of experts neural networks
Z Zhao, M Sathiamoorthy, L Hong, Y Chen, EHH Chi, A Chowdhery, ...
US Patent App. 17/665,279, 2022
2022
Recommender Systems with Generative Retrieval
S Rajput, N Mehta, A Singh, R Keshavan, T Vu, L Heldt, L Hong, Y Tay, ...
2018
Optimizing distributed storage in cloud environments
M Sathiamoorthy
University of Southern California, 2013
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20