Παρακολούθηση
Maria Triantaphyllou
Maria Triantaphyllou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Realising consilience: How better communication between archaeologists, historians and natural scientists can transform the study of past climate change in the Mediterranean
A Izdebski, K Holmgren, E Weiberg, SR Stocker, U Büntgen, A Florenzano, ...
Quaternary Science Reviews 136, 5-22, 2016
1582016
Late Glacial–Holocene climate variability at the south-eastern margin of the Aegean Sea
MV Triantaphyllou, P Ziveri, A Gogou, G Marino, V Lykousis, ...
Marine Geology 266 (1-4), 182-197, 2009
1582009
The Foram Stress Index: A new tool for environmental assessment of soft-bottom environments using benthic foraminifera. A case study from the Saronikos Gulf, Greece, Eastern …
MD Dimiza, MV Triantaphyllou, O Koukousioura, P Hallock, N Simboura, ...
Ecological Indicators 60, 611-621, 2016
1302016
Climate variability and socio-environmental changes in the northern Aegean (NE Mediterranean) during the last 1500 years
A Gogou, M Triantaphyllou, E Xoplaki, A Izdebski, C Parinos, M Dimiza, ...
Quaternary Science Reviews 136, 209-228, 2016
972016
Living benthic foraminifera as an environmental proxy in coastal ecosystems: A case study from the Aegean Sea (Greece, NE Mediterranean)
O Koukousioura, MD Dimiza, MV Triantaphyllou, P Hallock
Journal of Marine Systems 88 (4), 489-501, 2011
932011
Late Glacial–Holocene ecostratigraphy of the south-eastern Aegean Sea, based on plankton and pollen assemblages
MV Triantaphyllou, A Antonarakou, K Kouli, M Dimiza, G Kontakiotis, ...
Geo-Marine Letters 29, 249-267, 2009
892009
New mediterranean biodiversity records (October, 2014)
S Katsanevakis, Ü Acar, I Ammar, BA Balci, P Bekas, M Belmonte, ...
Mediterranean Marine Science, 675-695, 2014
872014
Seasonality and ecology of living coccolithophores in Eastern Mediterranean coastal environment (Andros Island, Middle Aegean Sea)
MD Dimiza, MV Triantaphyllou, MD Dermitzakis
Micropaleontology, 159-175, 2008
822008
Seasonal variation in Emiliania huxleyi coccolith morphology and calcification in the Aegean Sea (Eastern Mediterranean)
M Triantaphyllou, M Dimiza, E Krasakopoulou, E Malinverno, V Lianou, ...
Geobios 43 (1), 99-110, 2010
812010
Bioinvasion impacts on biodiversity, ecosystem services, and human health in the Mediterranean Sea
K Tsirintanis, E Azzurro, F Crocetta, M Dimiza, C Froglia, V Gerovasileiou, ...
Aquatic invasions 17 (3), 308-352, 2022
802022
Seasonal and spatial variability of coccolithophore export production at the South-Western margin of Crete (Eastern Mediterranean)
E Malinverno, MV Triantaphyllou, S Stavrakakis, P Ziveri, V Lykousis
Marine Micropaleontology 71 (3-4), 131-147, 2009
782009
Paleoenvironmental evolution of the coastal plain of Marathon, Greece, during the Late Holocene: depositional environment, climate, and sea level changes
K Pavlopoulos, P Karkanas, M Triantaphyllou, E Karymbalis, T Tsourou, ...
Journal of Coastal Research 22 (2), 424-438, 2006
782006
Paleoenvironmental changes since 3000 BC in the coastal marsh of Vravron (Attica, SE Greece)
MV Triantaphyllou, K Kouli, T Tsourou, O Koukousioura, K Pavlopoulos, ...
Quaternary International 216 (1-2), 14-22, 2010
772010
Clarifying stages of alluvial fan evolution along the Sfakian piedmont, southern Crete: New evidence from analysis of post-incisive soils and OSL dating
R Pope, K Wilkinson, E Skourtsos, M Triantaphyllou, G Ferrier
Geomorphology 94 (1-2), 206-225, 2008
742008
ELNAIS: A collaborative network on aquatic alien species in Hellas (Greece)
A Zenetos, M Arianoutsou, I Bazos, S Balopoulou, M Corsini-Foka, ...
Management of Biological Invasions 6 (2), 185-196, 2015
662015
Live and dead benthic foraminiferal assemblages from coastal environments of the Aegean Sea (Greece): Distribution and diversity
MD Dimiza, O Koukousioura, MV Triantaphyllou, MD Dermitzakis
Revue de Micropaléontologie 59 (1), 19-32, 2016
642016
Piraeus, the ancient island of Athens: Evidence from Holocene sediments and historical archives
JP Goiran, KP Pavlopoulos, E Fouache, M Triantaphyllou, R Etienne
Geology 39 (6), 531-534, 2011
642011
A record of the Messinian salinity crisis in the eastern Ionian tectonically active domain (Greece, eastern Mediterranean)
V Karakitsios, M Roveri, S Lugli, V Manzi, R Gennari, A Antonarakou, ...
Basin Research 29 (2), 203-233, 2017
632017
Thrust sequences in the central part of the External Hellenides
S Sotiropoulos, E Kamberis, MV Triantaphyllou, T Doutsos
Geological Magazine 140 (6), 661-668, 2003
622003
Coccolithophore export production and response to seasonal surface water variability in the oligotrophic Cretan Sea (NE Mediterranean)
MV Triantaphyllou, P Ziveri, A Tselepides
Micropaleontology 50 (Suppl_1), 127-144, 2004
592004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20